Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Rektorky - velitelky UO ve věci výběrového řízení na UOPZHN

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Rektorky - velitelky UO ve věci výběrového řízení na UOPZHN

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (345602)

Asistent oddělení chemické a radiační ochrany

Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany v Brně

(63/00/13/016/05/3/2222).

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodla služebně zařadit na uvedené služební místo

 

npor. Ing. Erika RAJCHLA


V Brně dne 23. listopadu 2020                                             plukovnice gšt. doc. RNDr. Zuzana KROČOVÁ, Ph.D.

Zveřejněno dne 24. listopadu 2020                                                                rektorka - velitelka


Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme