Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Rektora - velitele UO ve věci výběrového řízení na UOPZHN

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Rektora - velitele UO ve věci výběrového řízení na UOPZHN

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa

akademický pracovník oddělení chemické a radiační ochrany

Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany v Brně

(99/310516/13/00/4/2222).

 

V souladu s Řádem výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

Ing. Jiřím ŽERAVÍKEM, Ph.D.

 

V Brně dne: 28. června 2019                                               brigádní generál prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D.

Zveřejněno dne 2. července 2019                                                                       rektor - velitel

 

Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube