Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Rektorky - velitelky UO ve věci výběrového řízení na CTVS

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Rektorky - velitelky UO ve věci výběrového řízení na CTVS

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (266037):

Ředitel 

Centra tělesné výchovy a sportu Univerzity obrany, 

(73/CT0WMB/00/13/084/07/4/3333*/05)

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodla zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

pplk. gšt. PhDr. Jiřího SEKANINU, Ph.D.

 

V Brně dne 20. července 2022                                            brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

Zveřejněno dne 21. července 2022                                                         rektorka - velitelka

 


Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme