Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Rektora - velitele UO ve věci výběrového řízení na CTVS

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Rektora - velitele UO ve věci výběrového řízení na CTVS

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa

akademický pracovník skupiny výuky zdravotnických odborností

Centra tělesní výchovy a sportu Univerzity obrany v Brně

(99/336942/00/13/5/0000)

 

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

Mgr. Gabrielou DOKSANSKOU

 

V Brně dne 25. května 2020                                                  brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.

Zveřejněno dne 25. května 2020                                                                    rektor - velitel

 


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (310619)

Odborný asistent (jen ve školách) skupiny výuky speciální tělesné přípravy

Centra tělesné výchovy a sportu Univerzity obrany v Brně

(71/00/13/084/06/4/2222).

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl služebně zařadit na uvedené služební místo

 

kpt. Mgr. Tomáše NOVOHRADSKÉHO, Ph.D.

 

V Brně dne 25. května 2020                                                  brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.

Zveřejněno dne 25. května 2020                                                                    rektor - velitel


Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme