Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Rektorky - velitelky UO ve věci výběrového řízení na CJV

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Rektorky - velitelky UO ve věci výběrového řízení na CJV

​V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa

akademický pracovník oddělení anglického jazyka

Odboru vysokoškolské výuky Centra jazykového vzdělávání Univerzity obrany

(99/349792/12/13/5/3333).

 

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodla uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí obsadit  

Mgr. Jiřím DVOŘÁKEM, Ph.D.

 

V Brně dne 10. června 2021                                                     brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

Zveřejněno dne 11. června 2021                                                                 rektorka – velitelka

 

Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme