Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Rektorky - velitelky UO ve věci výběrového řízení na CJV

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Rektorky - velitelky UO ve věci výběrového řízení na CJV

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení systemizovaného místa

Akademický pracovník Oddělení anglického jazyka

Odboru vysokoškolské výuky Centra jazykového vzdělávání
(99/345892/00/13/5/3333).

           

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodla uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

Mgr. Martinou COHENOVOU

 

V Brně dne  27. července 2022                                                brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

Zveřejněno dne  27. července 2022                                                               rektorka - velitelka    V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení systemizovaného místa

Akademický pracovník Oddělení anglického jazyka

Odboru vysokoškolské výuky Centra jazykového vzdělávání 

(99/355270/00/13/5/3333).


V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodla uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

Mgr. Bc. Sarah DOBIÁŠOVOU


V Brně dne 7. září 2022                                                        brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

Zveřejněno dne  7. září 2022                                                               rektorka - velitelka    Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme