Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Rektora - velitele UO ve věci výběrového řízení na CJV

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Rektora - velitele UO ve věci výběrového řízení na CJV

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa

akademický pracovník skupiny ruského jazyka Odboru vysokoškolské výuky

Centra jazykového vzdělávání Univerzity obrany v Brně

(99/335925/00/13/5/3333).

 

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

Mgr. Nelli TCIKINOU

 

V Brně dne 26. února 2020                                                  brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.

Zveřejněno dne 26. února 2020                                                                       rektor - velitel


Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme