Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Rektorky - velitelky UO ve věci výběrového řízení na CJV

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Rektorky - velitelky UO ve věci výběrového řízení na CJV

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Akademický pracovník 6. oddělení anglického jazyka Odboru rezortní výuky

Centra jazykového vzdělávání Univerzity obrany v Brně

(99/335928/00/13/5/3333).

 

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodla uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

Mgr. Evou Winklerovou

           

V Brně dne 18. září 2020                                                          plk. gšt. doc. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

Zveřejněno dne 23. září 2020                                                                       rektorka - velitelka

Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme