Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Rektorky - velitelky UO ve věci výběrového řízení na CJV

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Rektorky - velitelky UO ve věci výběrového řízení na CJV

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

akademický pracovník oddělení testování 

Centra jazykového vzdělávání Univerzity obrany 

(99/355272/12/13/5/3333).

 

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodla uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí obsadit 

Mgr. Lenkou MARKOVOU, BA


V Brně dne 20. prosince 2021                                                 brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

Zveřejněno dne 20.12.2021                                                                      rektorka – velitelka

 


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

akademický pracovník Skupiny německého jazyka 

Odboru vysokoškolské výuky Centra jazykového vzdělávání Univerzity obrany 

(99/355271/12/13/5/3333).

 

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodla uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí obsadit

Mgr. Šárkou BEZDĚKOVOU

 

V Brně dne 14. ledna 2022                                                        brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

                                                                                                                rektorka – velitelka

                                                                                              v zastoupení

                                                                                              plk. gšt. doc. Ing. Mgr. Libor Kutěj, Ph.D.

 Zveřejněno dne 14. ledna 2022                                                 prorektor pro vnější vztahy a internacionalizaci


Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme