Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
koordinační, projektový a programový pracovník oddělení služeb odboru logistiky

DOCENDO DISCIMUS

 

koordinační, projektový a programový pracovník oddělení služeb odboru logistiky

Rektor - velitel Univerzity obrany v Brně nabízí volné pracovní místo

koordinační, projektový a programový pracovník oddělení služeb odboru logistiky

Univerzity obrany v Brně

Pracovní místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 31. srpna 2020, s možností změny na dobu neurčitou.

 

Vlastnosti pracovního místa:

Mzdové zařazení: 10. platová třída

Rozsah pracovní doby: 40 hodin týdně

Místo výkonu práce: Brno

Termín obsazení místa – 1. září 2019.

 

Obsah činnosti: komplexní zajišťování služeb logistiky a provozně bezpečnostní správy určených informačních systémů, a to zejména:

- plánování, organizování a zabezpečení činností UO spojených s nabýváním služeb nesouvisejících s provozem majetku

- zpracování a vedení předepsané výkazové dokumentace k nabývání služeb

- implementace a udržování souboru opatření z oblasti fyzické, personální, administrativní a počítačové bezpečnosti související s přístupem do Informačního systému logistiky (ISL)

- metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy ISL

- plánování, organizace a vyhodnocování kontrol hospodaření s majetkem u součástí a složek UO

- vedení administrativy v aplikačním programovém vybavení Elektronický systém spisové služby.

 

Požadavky na uchazeče:

- minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou (výhodou vysokoškolské vzdělání)

- minimálně 1 rok praxe na obdobné pracovní pozici, znalost prostředí resortu Ministerstva obrany anebo Univerzity obrany v Brně výhodou

- znalost zákonů, právních a vnitřních předpisů v oblasti nabývání služeb výhodou

- znalosti instalací a konfigurací MS Windows a implementací nových aplikací výhodou

- analytické myšlení, pečlivost a zodpovědnost při pracovním nasazení

- schopnost samostatného rozhodování, orientace na výsledek

- velmi dobrá úroveň komunikačních schopností - empatické vystupování

- předpoklady pro získání oprávnění pro nakládání s utajovanými skutečnostmi na stupni utajení „VYHRAZENÉ".

 

Nabízíme:

- 5 týdnů dovolené
- výhody závodního stravování
- možnost čerpání benefitů z fondu kulturních a sociálních potřeb (např. příspěvek na dovolenou a kulturní akce)
- možnost využívání univerzitních sportovišť a vojenských rekreačních a lázeňských zařízení v rámci celé České republiky.

 

Postup při výběru vhodného uchazeče:

Uchazeči o uvedené pracovní místo zašlou na níže uvedený kontaktní email profesní životopis a motivační dopis, a to nejpozději do 19. července 2019.

Výběr vhodného uchazeče proběhne ve dvou kolech. V 1. kole bude každý uchazeč posouzen zejména z hlediska splnění požadavků na uchazeče stanovených v tomto oznámení, a to na základě informací obsažených v profesním životopise a motivačním dopise bez osobní účasti uchazeče při tomto posuzování. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve 2. kole, které proběhne formou osobního pohovoru. V rámci osobního pohovoru bude uchazeči dán prostor pro osobní prezentaci a dále bude dotázán na některé odborné otázky související s budoucím výkonem práce.

Má se za to, že uchazeči, kteří nebudou vyzváni k účasti ve druhém kole nejpozději do 31. července 2019, nebyli do druhého kola vybráni a jejich účast ve výběru tímto dnem končí (o této skutečnosti nebudou tito uchazeči písemně nebo jiným způsobem informováni). Má se za to, účast uchazeče, který se na výzvu nedostaví v rámci 2. kola k osobnímu pohovoru, dnem, kdy měl osobní pohovor proběhnout, končí (o této skutečnosti nebudou tito uchazeči písemně nebo jiným způsobem informováni). Všichni uchazeči, kteří se zúčastní 2. kola, budou o výsledku výběru písemně nebo emailem vyrozuměni.

Bude-li uchazeč na pracovní místo vybrán jako nejvhodnější, bude vyzván k předložení ověřených opisů dokladů o vzdělání, dokladů o dosavadní praxi, čestného prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti. V případě, že uchazeč není držitelem Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení „VYHRAZENÉ", předloží spolu s těmito doklady souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Ostatní:

Zasláním profesního životopisu a motivačního dopisu uchazeč uděluje České republice – Ministerstvu obrany souhlas k nakládání s osobními údaji ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to pro účely výběru vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo. Po přijetí vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo (nejpozději 31. srpna 2019) budou osobní údaje poskytnuté uchazeči, kteří neuspěli, zlikvidovány.

 

Kontaktní email pro zaslání požadovaných dokladů:

jiri.haluza2@unob.cz


Zveřejněno dne 24.6.2019

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme