Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
ZV OdVaV

DOCENDO DISCIMUS

 

Rektorka – velitelka Univerzity obrany nabízí SM:

 

zástupce vedoucího oddělení pro vědu a výzkum – vedoucí skupiny 

pro vědu a výzkum rektorátu Univerzity obrany

 

Požadavky:

Vojenská odbornost:            01 – nelze stanovit vojenský obor a odbornost

Vojenská hodnost:               64 - kapitán

Kvalifikační předpoklady:    12 – vysokoškolské bakalářské vzdělání

Kvalifikační požadavky:        vojenský kariérový kurz 8 – kurz pro nižší důstojníky

                                             jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 2222

                                             stupeň utajení 4 - vyhrazené

Místo výkonu služby:            Brno, Kounicova 65


Hlavní náplň činnosti:

- komplexně řídí vědeckovýzkumné portfolio podpůrných činností na UO;

- řídí a koordinuje jemu podřízené zaměstnance;

- zajišťuje součinnost při realizování podpůrných služeb a aktivit s akademickými pracovníky;

- zabezpečuje agendu institucionální podpory v plném rozsahu a provádí informační podporu akademickým pracovníkům;

- připravuje podklady k veřejnosprávním kontrolám, účastní se kontrol.

 

Výhodou:

- výborné komunikační, organizační a prezentační dovednosti;

- zkušenost a zájem o oblast vědy, výzkumu a inovací a znalost výzkumného prostředí;

- znalost MS Office (Word, Excel, PowerPoint) a MS Teams

 

Odborné požadavky:

- anglický jazyk na úrovni 2. stupeň STANAG 6001 – 2222

 

Nástup: od 1. srpna 2022 (dle možnosti uchazeče)


Žádosti se stanoviskem nadřízeného a kartu pro výběr (vygenerovanou z ISSP) doručte osobně, případně elektronicky kontaktní osobě nejpozději do 30. června 2022. 

Nominace nebo žádost musí obsahovat telefonní kontakt.


Kontaktní osoba pro zaslání přihlášek:

mjr. Ing. Ondřej Klanica, Ph.D.

Oddělení pro vědu a výzkum

Univerzita obrany

Kounicova 65

662 10 BRNO

(alc. 442 166, mobil 724 692 547, e-mail:ondrej.klanica@unob.cz)

 

Bližší informace o nabízeném SM poskytne mjr. Ing. Ondřej Klanica, Ph.D.,  

mob. 724 692 547, ŠIS, e-mail: ondrej.klanica@unob.cz.     


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme