Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Rektorky - velitelky UO ve věci výběrového řízení na CBVSS

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Rektorky - velitelky UO ve věci výběrového řízení na CBVSS

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Akademický pracovník oddělení řízení kurzů

Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií

(99/315976/00/13/3/2222).


V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

Ing. Pavlem FOUSKEM, Ph.D.


V Brně dne 29. června 2020                                               brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.

Zveřejněno dne 29. června 2020                                                                     rektor - velitel


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Akademický pracovník oddělení řízení kurzů

Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií

(99/315978/00/14/2/2222).

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

plk. Ing. Janem KOVANDOU


V Brně dne 29. června 2020                                               brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.

Zveřejněno dne 29. června 2020                                                                     rektor - velitel


V souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazení míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení služebního místa (344164)


Starší vedoucí vědecký pracovník oddělení vojenskostrategických studií 

Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany v Brně

(73/00/13/01/07/2/3333).

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodla služebně zařadit na uvedené služební místo

 

plk. gšt. Ing. Martina SMEJKALA

 

V Brně dne: 25. srpna 2020                                           plukovnice gšt. doc. RNDr. Zuzana KROČOVÁ, Ph.D.

Zveřejněno dne 25. srpna 2020                                                               rektorka - velitelka


Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme