Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Rektorky - velitelky UO ve věci výběrového řízení na CBVSS

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Rektorky - velitelky UO ve věci výběrového řízení na CBVSS

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení systemizovaného místa

 

Akademický pracovník Oddělení strategického řízení obrany

Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií

(99/355273/00/14/099/00/2/3333*/0) - úvazek 0,2.

 

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodla uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

Mgr. Lukášem DYČKOU, Ph.D.

 

V Brně dne 18. března 2022                                                brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

Zveřejněno dne 18. března 2022                                                               rektorka - velitelkaV souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (344174):

Starší vedoucí vědecký pracovník oddělení strategického řízení obrany 

Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany, 

(73/CT0WMC/00/13/001/07/2/3333*/07).

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodla zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

pplk. gšt. Mgr. Aleše TESAŘE

 

V Brně dne 29. června 2022                                                   brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

Zveřejněno dne 30. června 2022                                                                 rektorka - velitelka 


Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme