Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Rektora - velitele UO ve věci výběrového řízení na CBVSS - VŠ

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Rektora - velitele UO ve věci výběrového řízení na CBVSS - VŠ

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa

akademický pracovník oddělení vojenskostrategických studií

Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií – válečné školy Univerzity obrany v Brně

(99/315957/00/14/3/3333).

           

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

plk. gšt. Ing. Zdeňkem PETRÁŠEM, Ph.D.

 

V Brně dne 31. října 2019                                            brigádní generál prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D.

Zveřejněno dne 1. 11. 2019                                                                   rektor – velitel
V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (315954)

Starší vedoucí vědecký pracovník oddělení vojenskostrategických studií

Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií – válečné školy Univerzity obrany v Brně 

(73/00/13/001/07/2/3333).

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl služebně zařadit na uvedené služební místo

 

plk. gšt. Ing. Tomáše ŠPOKA, Ph.D.

 

V Brně dne 31. října 2019                                            brigádní generál prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D.

Zveřejněno dne 1. 11. 2019                                                                   rektor – velitel

 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (315955)

Vedoucí vědecký pracovník oddělení vojenskostrategických studií

Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií – válečné školy Univerzity obrany v Brně

(72/00/13/001/06/2/3333).

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl na uvedené služební místo

 

mjr. Ing. Jana HOPLÍČKA - služebně nezařadit

 

V Brně dne 31. října 2019                                            brigádní generál prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D.

Zveřejněno dne 1. 11. 2019                                                                   rektor – velitelV souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (315964)

Starší vedoucí vědecký pracovník oddělení strategického řízení obrany

Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií – válečné školy Univerzity obrany v Brně

(73/00/13/001/07/2/3333).

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl služebně zařadit na uvedené služební místo

 

plk. Ing. Vladimíra VYKLICKÉHO

 

V Brně dne: 11. listopadu 2019                                       brigádní generál prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D.

 Zveřejněno dne 11. 11. 2019                                                                        rektor – velitel


Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme