Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Děkana FVZ

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Děkana FVZ

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (344137):

 

Odborný asistent (jen ve školách) Katedry vojenské chirurgie K-305

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně

(71/13/51/06/4/2222)

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a)  Řádu výběrového jsem rozhodl  služebně zařadit na uvedené služební  místo

 

kpt. MUDr. Ondřeje MALÉHO, Ph.D.

 

V Hradci Králové dne 31.8.2020                                                         prof. MUDr. Pavel BOŠTÍK, Ph.D.

Zveřejněno dne 1. září 2020                                                                           děkan, vr.

 


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (344138):

 

Starší asistent (jen ve školách) skupiny vojenské hygieny

Katedry vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny K-306

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně

(64/13/51/08/4/2222)

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a)  Řádu výběrového jsem rozhodl  služebně zařadit na uvedené služební  místo

 

kpt. MUDr. Blanku KUPSOVOU

 

V Hradci Králové dne 31.8.2020                                                         prof. MUDr. Pavel BOŠTÍK, Ph.D.

Zveřejněno dne 1. září 2020                                                                           děkan, vr.


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (275672):

Starší asistent (jen ve školách) Katedry urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství K-307

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně

(64/13/51/08/4/2222)


V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového jsem rozhodl služebně zařadit na uvedené služební místo


kpt. Mgr. Kláru DUŠKOVOU


V Hradci Králové dne 10.9.2020                                                             prof. MUDr. Pavel BOŠTÍK, Ph.D.

Zveřejněno dne 11. září 2020                                                                              děkan, vr.

Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka

 

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme