Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Děkana FVZ

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Děkana FVZ

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále jen Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa:

 

vedoucí Katedry radiobiologie K-303 Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

(73/303038/13/52/07/2/3333)

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a)  Řádu výběrového jsem rozhodl  služebně zařadit na uvedené služební  místo

 

plk. gšt. doc. MVDr. Zuzanu Šinkorovou, Ph.D.

 

V Hradci Králové dne 30.4.2019                                                                prof. MUDr. Pavel BOŠTÍK, Ph.D.

Zveřejněno dne 2.5.2019                                                                                              děkan

 

 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále jen Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa:


vedoucí Katedry vojenské chirurgie K-305 Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

(73/265782/13/51/07/4/3333)

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a)  Řádu výběrového jsem rozhodl  služebně zařadit na uvedené služební  místo

 

plk. doc. MUDr. Jiřího Párala, Ph.D., MBA

 

V Hradci Králové dne 30.4.2019                                                                prof. MUDr. Pavel BOŠTÍK, Ph.D.

Zveřejněno dne 2.5.2019                                                                                              děkan


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále jen Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa:


Vedoucí  katedry  urgentní  medicíny  a  vojenského  všeobecného  lékařství  K-307 Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

(73/266006/13/51/07/4/3333)

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a)  Řádu výběrového jsem rozhodl  služebně zařadit na uvedené služební  místo

 

plk. gšt. MUDr. Michala  Plodra, Ph.D., MBA

 

V Hradci Králové dne 30.4.2019                                                                prof. MUDr. Pavel BOŠTÍK, Ph.D.

Zveřejněno dne 2.5.2019                                                                                              děkan

 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále jen Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa:


vedoucí skupiny organizace taktiky zdravotnické služby Katedry organizace vojenského zdravotnictví 

a managementu K-302 Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

(72/302659/13/01/06/4/2222)

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a)  Řádu výběrového jsem rozhodl  služebně zařadit na uvedené služební  místo

 

pplk. Ing. Milana Růžičku, Ph.D.

 

V Hradci Králové dne 30.4.2019                                                                prof. MUDr. Pavel BOŠTÍK, Ph.D.

Zveřejněno dne 2.5.2019                                                                                              děkan

 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále jen Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa:


starší odborný asistent (jen ve školách) skupiny traumatologie a léčby popálenin Katedry vojenské chirurgie K-305 Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

(72/302680/13/51/06/4/2222)

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a)  Řádu výběrového jsem rozhodl  služebně zařadit na uvedené služební  místo

 

pplk. MUDr. Karla Šmejkala, Ph.D.

 

V Hradci Králové dne 30.4.2019                                                                prof. MUDr. Pavel BOŠTÍK, Ph.D.

Zveřejněno dne 2.5.2019                                                                                              děkan

Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka

 

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube