Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Děkana FVZ

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Děkana FVZ

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa

 

Zástupce vedoucího katedry organizace vojenského zdravotnictví a managementu - vedoucí skupiny managementu a medicíny katastrof 

Katedry organizace vojenského zdravotnictví a managementu K-302

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně

(72/302657/13/51/06/4/2222)     

 

V souladu s článkem 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

pplk. Ing. Milanem RŮŽIČKOU, Ph.D.

 

V Hradci Králové dne 12.11.2019                                                                prof. MUDr. Pavel BOŠTÍK, Ph.D.

Zveřejněno dne 12. listopadu 2019                                                                               děkan

Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka

 

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme