Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Děkana FVZ

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Děkana FVZ

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen Řád výběrového řízení) bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení pracovního místa

akademický pracovník skupiny traumatologie a léčby popálenin

Katedry vojenské chirurgie / K-305 Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

20 hodin týdně

(99/345817/00/14/099/00/4/2222)

 

V souladu s článkem 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

plk. doc. MUDr. PÁRALEM Jiřím, Ph.D., MBA

 

V Hradci Králové dne 31.3.2021                                                       prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D.

Zveřejněno dne 7. dubna 2021                                                                         děkan

 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa:

 

Vedoucí katedry vojenské chirurgie K-305

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

(73/265782/13/51/07/4/3333)

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového jsem rozhodl uvedené služební místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

pplk. gšt. doc. MUDr. Petrem LOCHMANEM, Ph.D.

 

V Hradci Králové dne 31.3.2021                                                       prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D.

Zveřejněno dne 8. dubna 2021                                                                         děkan

 

 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa:

 

Zástupce vedoucího katedry organizace vojenského zdravotnictví a managementu - vedoucí skupiny managementu a medicíny katastrof

Katedry organizace vojenského zdravotnictví a managementu K-302

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

(72/345957/13/51/06/2/2222)

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového jsem rozhodl uvedené služební místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

 

pplk. Ing. Milanem RŮŽIČKOU, Ph.D.

 

V Hradci Králové dne 31.3.2021                                                       prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D.

Zveřejněno dne 8. dubna 2021                                                                         děkan

 

 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa:

 

Odborný asistent (jen ve školách) skupiny managementu a medicíny katastrof

Katedry organizace vojenského zdravotnictví a managementu K-302

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

(71/345958/13/51/06/2/2222)

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového jsem rozhodl uvedené služební místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

 

mjr. PhDr. Jaroslavem ŽĎÁROU, Ph.D.

 

V Hradci Králové dne 31.3.2021                                                       prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D.

Zveřejněno dne 8. dubna 2021                                                                         děkan

Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka

 

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme