Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Děkana FVZ

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Děkana FVZ

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa:

Vedoucí (jen ve školách) skupiny organizace taktiky zdravotnické služby

Katedry organizace vojenského zdravotnictví a managementu K-302

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

(72/345961/13/01/06/2/2222/5)                 

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a)  Řádu výběrového jsem rozhodl  uvedené služební  místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit   

pplk. Mgr. Jaroslavou Součkovou

 

V Hradci Králové dne 1. března 2022                                                     prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D.

Zveřejněno dne 2. března 2022                                                                         děkan, vr.

 

   V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa: 

Starší asistent (jen ve školách) skupiny radiační patologie

Katedry organizace radiobiologie K-303

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

(64/355269/13/51/08/4/2222/5)

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a)  Řádu výběrového jsem rozhodl  uvedené služební  místo, po splnění personálních náležitostí (úspěšné ukončení rekrutačního procesu a přijetí do služebního poměru), obsadit 

 

Mgr. Marcelou Milanovou, Ph.D.

 

V Hradci Králové dne 1. března 2022                                              prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D.

Zveřejněno dne 2. března 2022                                                                         děkan, vr.


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa:

 

Vedoucí katedry organizace vojenského zdravotnictví a managementu  K-302

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

(73/345956/13/51/07/2/3333*)     

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a)  Řádu výběrového jsem rozhodl  uvedené služební  místo,      po splnění personálních náležitostí, obsadit  

plk. gšt. RNDr. Hynkem Schvachem, Ph.D.

 

V Hradci Králové dne 25. dubna 2022                                                 prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D.

Zveřejněno dne 29. dubna 2022                                                                         děkan, vr.


   V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa:

Vedoucí katedry urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství  K-307

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

(73/266006/13/51/07/4/3333*)     

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a)  Řádu výběrového jsem rozhodl  uvedené služební  místo,      po splnění personálních náležitostí, obsadit 

plk. gšt. MUDr. Michalem Plodrem, Ph.D., MBA

 

V Hradci Králové dne 25. dubna 2022                                                 prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D.

Zveřejněno dne 29. dubna 2022                                                                         děkan, vr.


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa:


Starší asistent skupiny toxikologie Katedry toxikologie a vojenské farmacie K-304

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

(64/358997/13/51/08/4/2222)       

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového jsem rozhodl uvedené služební  místo,     po splnění personálních náležitostí (úspěšné ukončení rekrutačního procesu a přijetí do služebního poměru), obsadit 

 

PharmDr. Lukášem GÓRECKIM, Ph.D.

 

V Hradci Králové dne  15. června 2022                                                  prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D.

Zveřejněno dne 16. června 2022                                                                           děkan, vr.

   


Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka

 

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme