Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Děkana FVZ

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Děkana FVZ

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa

Vedoucí skupiny (jen ve školách) vojenského vnitřního lékařství 

Katedry vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny K-306

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně

(72/302687/13/51/06/4/2222)     

 

V souladu s článkem 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené služební místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

pplk. MUDr. Martinem JAKLEM, Ph.D.

 


a výběrové řízení na obsazení služebního místa

 

Odborný asistent (jen ve školách)

Katedry urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství K-307 

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně

(71/302690/13/51/06/4/2222)  

 

V souladu s článkem 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené služební místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

mjr. MUDr. Ľudovítem PÚDELKOU

 

V Hradci Králové dne 11.3.2020                                                        prof. MUDr. Pavel BOŠTÍK, Ph.D.

Zveřejněno dne 18. března 2020                                                                                děkan


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (275665):


starší asistent skupiny vojenské farmacie Katedry toxikologie a vojenské farmacie K-304

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně

(64/275665/13/51/08/4/2222)


V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového jsem rozhodl služebně zařadit na uvedené služební místo

npor. Ing. Marka MATULU


V Hradci Králové dne 17.4.2020                                                       prof. MUDr. Pavel BOŠTÍK, Ph.D.

Zveřejněno dne 13. května 2020                                                                          děkan


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen Řád výběrového řízení) bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení pracovního místa

                                     akademický pracovník skupiny molekulární biologie

Katedry molekulární patologie a biologie / K-308

zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou

(99/302702/00/14/4/2222)

 

      -    do výběrového řízení se nepřihlásil žádný uchazeč

 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále jen Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa

                                     akademický pracovník skupiny molekulární biologie

Katedry molekulární patologie a biologie / K-308

(99/302703/00/14/4/2222)

 

V souladu s článkem 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

RNDr. Stanislavou PORKERTOVOU, Ph.D.

 

V Hradci Králové dne 22.5.2020                                                        prof. MUDr. Pavel BOŠTÍK, Ph.D.

Zveřejněno dne 25. května 2020                                                                          děkan  


Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka

 

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme