Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Děkana FVT

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Děkana FVT

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (265602)


Vedoucí katedry vojenské geografie a meteorologie/ K-210

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(73/00/13/066/07/2/3333).


V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

pplk. doc. Ing. Martina HUBÁČKA, Ph.D.


V Brně 10. prosince 2020                                                               plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

Zveřejněno 10. prosince 2020                                                                                   děkan


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (306888)


Odborný asistent skupiny provozu letišť katedry letectva / K-205

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(71/00/13/28/06/2/2222).


V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo


kpt. Ing. Petra KALVODU

V Brně dne. 4 února 2021                                                        plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

Zveřejněno 4. února 2021                                                                                    děkanV souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (335900)

 

Starší asistent skupiny bezpečnosti informací

katedry informatiky a kybernetických informací / K-209

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

(64/FT11F0/00/13/047/08/2/2222)

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí (rekrutace) na uvedené služební místo

 

Ing. Bc. Martina ŠŤÁVU, Ph.D.

 

V Brně dne 23. června 2021 ​                      plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

Zveřejněno dne 23. června  2021                                                                    děkan

 


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (310485):

 

Zástupce vedoucího katedry – vedoucí skupiny geografického a meteorologického zpravodajství  

katedry vojenské geografie a meteorologie/ K-210 

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany 

(72/DT0ZWY/00/13/066/06/3/2222!/05)


V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

 

mjr. Ing. Jaromíra ČAPKA, Ph.D.

 

V Brně dne 22. září 2021                                                   plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

Zveřejněno dne 29. září 2021                                                                       děkan


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (335916):

 

Odborný asistent (jen ve školách) skupiny materiálových věd, technologií a mechaniky katedry strojírenství / K-216 Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

(71/ET0YJQ/00/13/001/06/4/2222!/05)

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

 

kpt. Ing. Zdeňka JOSKU, Ph.D.

 

V Brně dne 26. října 2021                                                  plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

Zveřejněno dne 26. října 2021                                                                        děkan
V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Akademický pracovník Skupiny ochranných staveb Katedry ženijních technologií / K-203

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany / 20 hodin/týdně

(99/352764/00/14/099/00/4/2222)

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádem výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

plk. gšt. Ing. Otou ROLENCEM

 

V Brně dne 26. listopadu 2021                                              plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

 Zveřejněno dne 26. listopadu 2021                                                                  děkan

 


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (355238):

 

Asistent skupiny radioelektronického zabezpečení katedry letecké techniky / K-206 

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany, 

(63/GT1302/00/13/026/05/2/2222!/05)

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

por. Ing. Jana PECINU

 

V Brně dne 26. listopadu 2021                                              plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

 Zveřejněno dne 29. listopadu 2021                                                                  děkanV souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (306891):

Vedoucí katedry letecké techniky / K-206 

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany, 

(73/CT0WLZ/00/13/027/07/2/3333!/05)

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

pplk. doc. Ing. Josefa BAJERA, Ph.D.

 

V Brně dne  7. prosince 2021                                               plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

 Zveřejněno dne 7. prosince 2021                                                                    děkanV souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Akademický pracovník Skupiny technické robotiky Katedry vojenské robotiky / k-211

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

(99/345754/00/14/099/00/4/2222) / 20 hodin/ týdně

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádem výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

Ing. Janem FRIEDLEM, Ph.D.

 

V Brně dne 29. listopadu 2021                                                plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

 Zveřejněno dne 7. prosince 2021                                                                    děkanV souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

Vedoucí skupiny technické robotiky Katedry vojenské robotiky / K-211

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

(99/345753/00/14/099/00/4/2222)

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádem výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

Ing. Tomášem TÚRÓ, Ph.D.


V Brně dne 29. listopadu 2021                                                plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

 Zveřejněno dne 7. prosince 2021                                                                    děkan
V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (306917):


Odborný asistent skupiny radiolokace katedry komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace / K-207 Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany (71/ET0YJF/00/13/025/06/2/2222!/05)

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo 

mjr. Ing. Reného KRIŽANA, Ph.D.

 

V Brně dne  16. prosince 2021                                           plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

Zveřejněno dne 17. prosince 2021                                                                    děkan

 


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (355237):

 

Starší asistent skupiny letového provozu katedry letectva / K-205 

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany,

(64/FT11EZ/00/13/021/08/2/2222!/05)

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

 

npor. Ing. Ondřeje MACHA

 

V Brně dne 2. prosince 2021                                           plukovník gšt. Ing. Vlastimil NEUMANN, Ph.D.

Zveřejněno dne 17. prosince 2021                                                                    děkan

 

 


Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme