Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Děkana FVT

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Děkana FVT

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (295564)

Starší asistent skupiny konstrukce, spolehlivosti a diagnostiky bojových a speciálních vozidel

katedry bojových a speciálních vozidel/ K-202

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(64/00/13/032/08/4/2222).


V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

 

kpt. Ing. Adama ŠVÁSTU


V Brně dne 1. července 2020                                                        plukovník gšt. Ing. Vlastimil NEUMANN, Ph.D.

Zveřejněno 7. července 2020                                                                                děkanV souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Akademický pracovník skupiny kybernetických operací

Katedry informatiky a kybernetických operací / K-209

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(99/335906/00/13/099/00/2/2222)

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádem výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit


plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandrem ŠTEFKEM

 

V Brně dne 23. září 2020                                                          plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

Zveřejněno 23. září 2020                                                                                       děkanV souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (335910)


Starší asistent skupiny vojenské robotiky katedry vojenské robotiky/ K-211

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(64/00/13/024/08/2/2222)

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl služebně zařadit na uvedené služební místo po splnění personálních náležitostí

kpt. Ing. Danu KŘIŠŤÁLOVOU, Ph.D.

 

V Brně dne 1. října 2020                                                            plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

Zveřejněno 1. října 2020                                                                                       děkan

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (335903)

Vedoucí skupiny kybernetických operací

Katedry informatiky a kybernetických operací / K-209

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(72/00/13/041/06/2/2222).

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl služebně zařadit na uvedené služební místo po splnění personálních náležitostí

mjr. Ing. Ivo KLABANA

 

V Brně dne 23. října 2020                                                            plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

Zveřejněno 23. října 2020                                                                                       děkanV souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (335904)

Odborný asistent skupiny kybernetických operací

Katedry informatiky a kybernetických operací / K-209

Fkulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(71/00/13/041/06/2/2222).

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl služebně zařadit na uvedené služební místo po splnění personálních náležitostí

mjr. Ing. Anetu COUFALÍKOVOU, Ph.D.V Brně dne 23. října 2020                                                            plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

Zveřejněno 23. října 2020                                                                                       děkan


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (344120)

Odborný asistent skupiny kybernetických operací

Katedry informatiky a kybernetických operací / K-209

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(71/00/13/041/06/2/2222).

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl služebně zařadit na uvedené služební místo po splnění personálních náležitostí

mjr. Ing. Tomáše ŠLAJSEV Brně dne 23. října 2020                                                            plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

Zveřejněno 23. října 2020                                                                                       děkanV souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (335900)

Starší asistent skupiny bezpečnosti informací

Katedry informatiky a kybernetických operací / K-209

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(64/00/13/047/08/2/2222).

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl služebně zařadit na uvedené služební místo po splnění personálních náležitostí

kpt. Ing. Davida MINAŘÍKA
V Brně dne 23. října 2020                                                            plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

Zveřejněno 23. října 2020                                                                                       děkan


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (335869)


Zástupce vedoucího katedry zbraní a munice/K-201 - vedoucí skupiny konstrukce zbraní a munice Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(72/00/13/032/06/3/2222).

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl služebně zařadit na uvedené služební místo po splnění personálních náležitostí

 

mjr. Ing. Zbyňka KRISTA, Ph.D.


V Brně dne 30. října 2020                                                            plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

Zveřejněno 3. listopadu 2020                                                                                       děkan


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

Akademický pracovník skupiny konstrukce zbraní a munice Katedry zbraní a munice / K-201

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(99/335874/00/13/099/00/4/2222)

 

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

pplk. doc. Ing. Teodorem BALÁŽEM, CSc.

 

V Brně 2. listopadu 2020                                                             plukovník gšt. Ing. Vlastimil NEUMANN, Ph.D.

Zveřejněno 3. listopadu 2020                                                                                   děkanV souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

Akademický pracovník skupiny letového provozu Katedry letectva / K-205

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(99/345687/00/14/099/00/4/2222)

 

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

Ing. Jiřím ULVREM

 

V Brně 12. listopadu 2020                                                             plukovník gšt. Ing. Vlastimil NEUMANN, Ph.D.

Zveřejněno 16. listopadu 2020                                                                                   děkanV souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa (345816).

 

Akademický pracovník Skupiny elektrotechniky Katedry elektroniky/ K-217

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(99/345816/00/14/099/00/4/2222)

 

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

Ing. Markem BOHRNEM, Ph.D.


V Brně 23. listopadu 2020                                                               plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

Zveřejněno 26. listopadu 2020                                                                                   děkan


Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme