Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Děkana FVT

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Děkana FVT

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (265602)


Vedoucí katedry vojenské geografie a meteorologie/ K-210

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(73/00/13/066/07/2/3333).


V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

pplk. doc. Ing. Martina HUBÁČKA, Ph.D.


V Brně 10. prosince 2020                                                               plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

Zveřejněno 10. prosince 2020                                                                                   děkan


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (306888)


Odborný asistent skupiny provozu letišť katedry letectva / K-205

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(71/00/13/28/06/2/2222).


V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo


kpt. Ing. Petra KALVODU

V Brně dne. 4 února 2021                                                        plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

Zveřejněno 4. února 2021                                                                                    děkanV souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

Akademický pracovník Skupiny konstrukce, spolehlivosti a diagnostiky bojových

a speciálních vozidel Katedry bojových a speciálních vozidel / K-202

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(99/345665/00/14/099/00/4/2222)

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádem výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

doc. Ing. Milanem CHALUPOU, CSc.

 

V Brně dne. 25. března 2021                                                     plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

Zveřejněno 29. března 2021                                                                                  děkan


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (306898):

 

Vedoucí skupiny radioelektronického zabezpečení

katedry letecké techniky/ K-206 fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

(72/00/13/026/06/2/2222)

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

 

pplk. Ing. Radima BLOUDÍČKA, Ph.D.

 

V Brně dne  26. května 2021                                                     plukovník gšt. Ing. Vlastimil NEUMANN, Ph.D.

Zveřejněno dne 27. května 2021                                                    děkan Fakulty vojenských technologií 

 

 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (306927):

 

Vedoucí skupiny komunikačních technologií katedry komunikačních technologií,

elektronického boje a radiolokace / K-207 Fakulty vojenských technologií  Univerzity obrany

(72/00/13/042/06/2/2222)

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

pplk. Ing. Václava PLÁTĚNKU, Ph.D.

 

 

V Brně dne  26. května 2021                                                     plukovník gšt. Ing. Vlastimil NEUMANN, Ph.D.

Zveřejněno dne 27. května 2021                                                    děkan Fakulty vojenských technologií 

 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

Akademický pracovník Skupiny technické robotiky Katedry vojenské robotiky / K-211

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

(99/345755/00/14/099/00/4/2222)

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádem výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

Ing. Tomášem Túró, Ph.D.

 

V Brně dne 7. června 2021                                                    plukovník gšt. Ing. Vlastimil NEUMANN, Ph.D.

Zveřejněno dne 9. června  2021                                                    děkan Fakulty vojenských technologií 

 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

Akademický pracovník Skupiny matematiky

Katedry matematiky a fyziky / K-215

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

(99/345764/00/13/099/00/5/2222)

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádem výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit na částečné úvazky

 

Mgr. Jonatanem Kolegarem

Mgr. Richardem Smolkou

 

V Brně dne 11. června 2021                                                    plukovník gšt. Ing. Vlastimil NEUMANN, Ph.D.

Zveřejněno dne 11. června  2021                                                    děkan Fakulty vojenských technologií 

Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme