Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Děkana FVT

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Děkana FVT

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa 

Vedoucí katedry vojenské robotiky/ K-211

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(73/335907/00/13/024/07/2/3333).

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl služebně zařadit na uvedené služební místo po splnění personálních náležitostí

pplk. doc. Ing. Jana MAZALA, Ph.D.

                         

V Brně dne 17. ledna 2020                                                                     plukovník Ing. Vlastimil NEUMANN, Ph.D.

Zveřejněno dne 17. ledna 2020                                                                                        děkanV souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (335875)

Vedoucí skupiny bojového použití zbraní a munice katedry zbraní a munice / K-201

fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(72/00/13/032/06/3/2222).

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl ponechat na uvedeném služebním místě


plk. Ing. Luďka JEDLIČKU, Ph.D.

 


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (306921)

Vedoucí skupiny elektronického boje a průzkumu katedry komunikačních technologií, elektronického

boje a radiolokace / K-207 fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(72/00/13/65/06/2/2222).

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl ponechat na uvedeném služebním místě


pplk. Ing. Petra HUBÁČKA, Ph.D.

 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (306917)

Odborný asistent skupiny radiolokace katedry komunikačních technologií, elektronického

boje a radiolokace/ K-207 Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(71//00/13/25/06/2/2222).

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl ponechat na uvedeném služebním místě


mjr. Ing. Reného KRIŽANA, Ph.D.

 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (335898)

Vedoucí skupiny bezpečnosti informací katedry informatiky a kybernetických operací / K-209

fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(72/00/13/47/06/2/2222).

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl ponechat na uvedeném služebním místě


pplk. Ing. Kamila HALOUZKU, Ph.D.

 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (306888)

Odborný asistent skupiny provozu letišť katedry letectva / K-205

fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

 (71/00/13/28/06/2/2222).

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl ponechat na uvedeném služebním místě


mjr. Ing. Jana ŠAFRANKA

 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (310477)

Zástupce vedoucího katedry - vedoucí skupiny provozu letišť katedry letectva / K-205

fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(72/00/13/28/06/2/2222).

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl ponechat na uvedeném služebním místě


pplk. Ing. Luďka ČIČMANCE, Ph.D.

 

V Brně dne 11. března 2020                                                         plukovník Ing. Vlastimil NEUMANN, Ph.D.

Zveřejněno 12. března 2020                                                                                                děkan


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (335918)

Vedoucí skupiny expertíz vojenské techniky katedry strojírenství/ K-216 fakulty

vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(72/00/13/001/06/4/2222).

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl ponechat na uvedeném služebním místě


pplk. Ing. Davida KUSMIČE, Ph.D.

 

V Brně dne 12. března 2020                                                           plukovník Ing. Vlastimil NEUMANN, Ph.D.

Zveřejněno 13. března 2020                                                                                                děkanV souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (310466)

 

Zástupce vedoucího katedry - vedoucí skupiny ženijních konstrukcí

Katedry ženijních technologií / K-203

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(72/00/13/017/06/3/2222).

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl ponechat na uvedeném služebním místě

 

pplk. Ing. Evu ZEZULOVOU, Ph.D.

 

V Brně dne 16. března 2020                                                           plukovník Ing. Vlastimil NEUMANN, Ph.D.

Zveřejněno 16. března 2020                                                                                   děkan
V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (306939)

Asistent skupiny protivzdušné obrany katedry protivzdušné obrany / K-208

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(63/00/13/024/05/3/2222).

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit na uvedené služební místo po splnění personálních náležitostí

npor. Ing. Lukáše GACHA

 

V Brně dne 30. března 2020                                                           plukovník Ing. Vlastimil NEUMANN, Ph.D.

Zveřejněno 30. března 2020                                                                                    děkan


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (335880)

Vedoucí skupiny vojenské optiky katedry zbraní a munice/ K-201

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(72/00/13/032/06/4/2222).

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

mjr. Ing. Františka RACKA, Ph.D.V Brně dne 30. března 2020                                                           plukovník Ing. Vlastimil NEUMANN, Ph.D.

Zveřejněno 30. března 2020                                                                                    děkan


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (335886)

Odborný asistent skupiny provozu a údržby bojových a speciálních vozidel

katedry bojových a speciálních vozidel / K-202

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(71/00/13/032/06/3/2222).

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

kpt. Ing. Zdeňka KROBOTA, Ph.D.


V Brně dne 30. března 2020                                                           plukovník Ing. Vlastimil NEUMANN, Ph.D.

Zveřejněno 30. března 2020                                                                                    děkan


Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme