Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Děkana FVT

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Děkana FVT

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (265602)


Vedoucí katedry vojenské geografie a meteorologie/ K-210

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(73/00/13/066/07/2/3333).


V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

pplk. doc. Ing. Martina HUBÁČKA, Ph.D.


V Brně 10. prosince 2020                                                               plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

Zveřejněno 10. prosince 2020                                                                                   děkan


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (306888)


Odborný asistent skupiny provozu letišť katedry letectva / K-205

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(71/00/13/28/06/2/2222).


V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo


kpt. Ing. Petra KALVODU

V Brně dne. 4 února 2021                                                        plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

Zveřejněno 4. února 2021                                                                                    děkanV souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (335900)

 

Starší asistent skupiny bezpečnosti informací

katedry informatiky a kybernetických informací / K-209

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

(64/FT11F0/00/13/047/08/2/2222)

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí (rekrutace) na uvedené služební místo

 

Ing. Bc. Martina ŠŤÁVU, Ph.D.

 

V Brně dne 23. června 2021 ​                      plukovník gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

Zveřejněno dne 23. června  2021                                                                    děkan

 

Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme