Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Děkana FVT

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Děkana FVT

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa

Vedoucí skupiny provozu a údržby bojových a speciálních vozidel

Katedry bojových a speciálních vozidel/ K-202

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

(72/302584/00/13/032/06/3/2222).

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl služebně zařadit na uvedené služební místo


pplk. prof. Ing. Jana FURCHA, Ph.D.

 

V Brně dne 21. května 2019                                                           plukovník prof. Ing. Martin MACKO, CSc.

Zveřejněno dne 21. května 2019                                                                                 děkan fakultyV souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa 

Vedoucí skupiny komunikačních technologií

Katedry komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace/ K-207

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(72/306927/00/13/042/06/2/2222).

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl služebně zařadit na uvedené služební místo

 

pplk. Ing. Václava PLÁTĚNKU, Ph.D.

 

V Brně dne 29. května 2019                                                              plukovník prof. Ing. Martin MACKO, CSc.

Zveřejněno dne 30. května 2019                                                                                 děkan fakulty V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa 

Vedoucí skupiny informačních technologií

Katedry informatiky, kybernetické bezpečnosti a robotiky / K-209

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(72/306945/00/13/041/06/3/2222).

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl přihlášeného uchazeče na uvedené služební místo

služebně nezařadit

 

V Brně dne 7. června 2019                                                              plukovník prof. Ing. Martin MACKO, CSc.

Zveřejněno dne 10. června 2019                                                                                 děkan fakulty V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa

Vedoucí skupiny radioelektronického zabezpečení

Katedry letecké techniky / K-206 Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(72/306898/00/13/026/06/2/2222).

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl služebně zařadit na uvedené služební místo

 

pplk. Ing. Radima BLOUDÍČKA, Ph.D.

 

V Brně dne 18. června 2019                                                              plukovník prof. Ing. Martin MACKO, CSc.

Zveřejněno dne 18. června 2019                                                                              děkan fakulty V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (306893)


Vedoucí skupiny avioniky a letecké výzbroje katedry letecké techniky K-206

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(72/00/13/027/06/2/2222).


V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl služebně zařadit na uvedené služební místo 


mjr. prof. Ing. Jana LEUCHTERA, Ph.D.

                         

V Brně dne 10. července 2019                                                              plukovník prof. Ing. Martin MACKO, CSc.

Zveřejněno dne 10. července 2019                                                                           děkan fakulty V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (310481)

Zástupce vedoucího katedry komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace / K-207

- vedoucí skupiny radiolokace Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(72/00/13/065/06/2/2222).

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl služebně zařadit na uvedené služební místo po splnění personálních náležitostí

mjr. Ing. Filipa DVOŘÁKA, Ph.D.

 

V Brně dne 6. srpna 2019                                                                      plukovník prof. Ing. Martin MACKO, CSc.

Zveřejněno dne 6. srpna 2019                                                                                 děkan fakulty


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (265543)

Vedoucí katedry ženijních technologií/ K-203

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

(73/13/017/07/3/3333).


V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl služebně zařadit na uvedené služební místo po splnění personálních náležitostí

plk. gšt. Ing. Otu ROLENCE


V Brně dne 9. srpna 2019                                                                      plukovník prof. Ing. Martin MACKO, CSc.

Zveřejněno dne 9. srpna 2019                                                                                 děkan fakulty


Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube