Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Děkana FVL

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Děkana FVL

​​

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa

 Vedoucí katedry vojenské logistiky / K-109

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(73/295709/00/13/31/07/2/3333).

 

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl ponechat na uvedeném služebním místě

 

plk. gšt. doc. Dr. habil. Ing. Pavla FOLTINA, Ph.D.

 

V Brně dne: 3. března 2020                                                                          plukovník Ing. Jan DROZD, Ph.D.

Zveřejněno dne 3. března 2020                                                                                      děkan


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Akademický pracovník Skupiny aplikovaných disciplín pro leadership

Katedry leadershipu / K-104 Fakulty vojenského leadershipu

Univerzity obrany v Brně

(99/335811/00/13/4/2222)

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit:

 

doc. PhDr. Ivou BUREŠOVOU, Ph.D. – úvazek 20 hodin / týden

PhDr. Ing. Vratislavem POKORNÝM, MBA – úvazek 20 hodin / týden.


V Brně dne 17. března 2020                                                                   plukovník Ing. Jan DROZD, Ph.D.

Zveřejněno dne 18. března 2020                                                                         děkan FVL


Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme