Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Děkana FVL

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Děkana FVL

​​

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního (345601)

Starší odborný asistent skupiny vojenské dopravy katedry logistiky / K-109

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(72/00/13/035/06/2/2222).

 

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo zařadit

pplk. Ing. Jana KOTISU

 

V Brně dne: 25. listopadu 2020                                                                   plukovník Ing. Jan DROZD, Ph.D.

Zveřejněno dne 30. listopadu 2020                                                                                děkan


Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme