Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Děkana FVL

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Děkana FVL

​​

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Akademický pracovník skupiny logistického zabezpečení katedry logistiky / K 109

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(99/310452/00/14/4/2222)

 

V souladu s čl. 5 odst. 1 písm. a) Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

Ing. Robertem KUTILEM

 

V Brně dne 16. července 2020                                                                    plukovník Ing. Jan DROZD, Ph.D.

Zveřejněno dne 16. července 2020                                                                                děkanV souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Akademický pracovník skupiny vojenského umění  Katedry teorie vojenství / K-105

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

 (99/335825/00/13/4/2222)

 

V souladu s čl. 5, odst. 1 písm. a) Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

pplk. Ing. Jaroslavem STAŇKEM


V Brně dne 21. července 2020                                                                    plukovník Ing. Jan DROZD, Ph.D.

Zveřejněno dne 22. července 2020                                                                                děkan


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (335822)

Vedoucí Skupiny vojenského umění Katedry teorie vojenství (K-105)

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(72/00/13/001/06/04/2222).

 

V souladu s čl. 5 odst. 1 písm. a) Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl zařadit na uvedené služební místo

 

mjr. JUDr. PhDr. Stanislava POLNARA, Ph.D. et Ph.D.


V Brně dne 22. července 2020                                                                    plukovník Ing. Jan DROZD, Ph.D.

Zveřejněno dne 22. července 2020                                                                                děkan


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (335816)


Vedoucí Katedry teorie vojenství (K-105)

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(73/0/13/001/07/3/3333)


V souladu s čl. 5 odst. 1 písm. a), za použití čl. 7 odst. 3 Řádu výběrového řízení jsem rozhodl služebně zařadit na uvedené služební místo

plk. Ing. Jana DROZDA, Ph.D.

 

Rozhodnutí je vydáno rektorem – velitelem Univerzity obrany v Brně, protože vyhlašovatel výběrového řízení a uchazeč o zařazení na služební místo vedoucího K-105 byla táž osoba.


V Brně dne: 23. července 2020                                         brigádní generál prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. Zveřejněno dne 23. července 2020                                                              rektor - velitelV souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Akademický pracovník skupiny práva Katedry řízení zdrojů / K-102

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(99/335798/00/13/4/2222)


V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádem výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

Mgr. Janem HAKEM


V Brně dne 17. září 2020                                                                            plukovník Ing. Jan DROZD, Ph.D.

Zveřejněno dne 17. září 2020                                                                                        děkan


Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme