Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Děkana FVL

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Děkana FVL

​​

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (302524)

Odborný asistent (jen ve školách) skupiny taktiky a přípravy jednotek

katedry taktiky / K-110 Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(71/302524/00/13/011/06/2/2222).

 

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl na uvedené služební místo, po splnění personálních náležitostí, zařadit

   kpt. Ing. Jana HRDINKU

 

V Brně dne 11. července 2019                                                                     plukovník Ing. Jan DROZD, Ph.D.

Zveřejněno dne 12. července 2019                                                                                  děkanV souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa (299707).

Akademický pracovník Katedry vojenského umění / K-105

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(99/299707/00/13/4/2222)

 

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

plk. gšt. doc. Ing. Ivo PIKNEREM, Ph.D.

 

V Brně dne 19. září 2019                                                                         plukovník Ing. Jan DROZD, Ph.D.

Zveřejněno dne 3. října 2019                                                                                      děkan

 


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (315925).


Odborný asistent (jen ve školách) skupiny taktiky a přípravy jednotek katedry taktiky / K-110

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(71/00/13/011/06/2/2222).

 

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl na uvedené služební místo, po splnění personálních náležitostí, zařadit

kpt. Ing. Luďka RAKA, Ph.D.

 

V Brně dne: 3. října 2019                                                                     plukovník Ing. Jan DROZD, Ph.D.

Zveřejněno dne 3. října 2019                                                                                       děkanV souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (310447)

zástupce vedoucího katedry logistiky / K-109  - vedoucí skupiny logistického zabezpečení

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany

(72/00/13/031/06/2/2222).

           

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl na uvedené služební místo, po splnění personálních náležitostí, zařadit

mjr. Ing. Martina NOVOTNÉHO


V Brně dne: 12. listopadu 2019                                                               plukovník Ing. Jan DROZD, Ph.D.

Zveřejněno dne 12. listopadu 2019                                                                            děkanV souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (310454)

Vedoucí Skupiny vojenské dopravy Katedry logistiky / K-109

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(72/00/13/031/06/4/2222).

           

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl na uvedené služební místo, po splnění personálních náležitostí, zařadit

mjr. doc. Ing. Martina VLKOVSKÉHO, Ph.D.

 

V Brně dne: 12. listopadu 2019                                                               plukovník Ing. Jan DROZD, Ph.D.

Zveřejněno dne 12. listopadu 2019                                                                            děkan


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (335844)


Odborný asistent (jen ve školách) skupiny velení a řízení Katedry vševojskové taktiky / K-110

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(71/00/13/011/06/2/2222).


V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl na uvedené služební místo, po splnění personálních náležitostí, zařadit

mjr. Ing. Ľudovíta HRADSKÉHO


V Brně dne: 19. listopadu 2019                                                               plukovník Ing. Jan DROZD, Ph.D.

Zveřejněno dne 20. listopadu 2019                                                                            děkan


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa

Odborný asistent skupiny taktiky útvarů a svazků katedry vševojskové taktiky / K-110

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(71/335856/00/13/011/06/3/2222).

 

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl na uvedené služební místo, po splnění personálních náležitostí, zařadit

mjr. Ing. Marka AMBROŽE

 

V Brně dne: 19. listopadu 2019                                                               plukovník Ing. Jan DROZD, Ph.D.

Zveřejněno dne 20. listopadu 2019                                                                            děkan


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Vedoucí skupiny řízení finančních zdrojů Katedry řízení zdrojů/K-102

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(99/335782/00/14/4/2222)


V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

Ing. et Ing. Janou BOULAOUVAD, Ph.D.


V Brně dne: 19. listopadu 2019                                                               plukovník Ing. Jan DROZD, Ph.D.

Zveřejněno dne 20. listopadu 2019                                                                            děkan


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Vedoucí Skupiny managementu Katedry řízení zdrojů/K-102

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(99/335779/00/14/4/2222)


V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

Ing. Jiřím RICHTEREM, Ph.D.


V Brně dne: 19. listopadu 2019                                                               plukovník Ing. Jan DROZD, Ph.D.

Zveřejněno dne 20. listopadu 2019                                                                            děkanV souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa


Akademický pracovník Skupiny managementu Katedry řízení zdrojů / K-102

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(99/335802/00/13/5/2222)


V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

Ing. Miroslavem MAŠLEJEM, Ph.D.


V Brně dne: 19. listopadu 2019                                                               plukovník Ing. Jan DROZD, Ph.D.

Zveřejněno dne 20. listopadu 2019                                                                            děkan


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (335865)

Vedoucí Skupiny zpravodajského zabezpečení Katedry zpravodajského zabezpečení / K-111

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(72/00/13/63/06/2/2222).

 

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl na uvedené služební místo, po splnění personálních náležitostí, zařadit

pplk. Ing. Jana GŘEŠKA

 

V Brně dne 21. listopadu 2019                                                               plukovník Ing. Jan DROZD, Ph.D.

Zveřejněno dne 21. listopadu 2019                                                                            děkan


Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme