Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Děkana FVL

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Děkana FVL

​​

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (302524)

Odborný asistent (jen ve školách) skupiny taktiky a přípravy jednotek

katedry taktiky / K-110 Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(71/302524/00/13/011/06/2/2222).

 

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl na uvedené služební místo, po splnění personálních náležitostí, zařadit

   kpt. Ing. Jana HRDINKU

 

V Brně dne 11. července 2019                                                                     plukovník Ing. Jan DROZD, Ph.D.

Zveřejněno dne 12. července 2019                                                                                  děkan


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (315922)

 

Starší asistent skupiny ekonomiky ozbrojených sil katedry ekonomie / K-102

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(64/00/13/83/08/4/2222).       

 

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl na uvedené služební místo, po splnění personálních náležitostí, zařadit

npor. Ing. Kamila NEČASE

 

V Brně dne: 12. září 2019                                                                    plukovník Ing. Jan DROZD, Ph.D.

Zveřejněno dne 12. září 2019                                                                                  děkanV souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa (299707).

Akademický pracovník Katedry vojenského umění / K-105

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(99/299707/00/13/4/2222)

 

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

plk. gšt. doc. Ing. Ivem PIKNEREM, Ph.D.

 

V Brně dne 19. září 2019                                                                         plukovník Ing. Jan DROZD, Ph.D.

Zveřejněno dne 3. října 2019                                                                                      děkan

 


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (315925).


Odborný asistent (jen ve školách) skupiny taktiky a přípravy jednotek katedry taktiky / K-110

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(71/00/13/011/06/2/2222).

 

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl na uvedené služební místo, po splnění personálních náležitostí, zařadit

kpt. Ing. Luďka RAKA, Ph.D.

 

V Brně dne: 3. října 2019                                                                     plukovník Ing. Jan DROZD, Ph.D.

Zveřejněno dne 3. října 2019                                                                                       děkan


Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme