Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Děkana FVL

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Děkana FVL

​​

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (335867)

Odborný asistent (jen ve školách) Skupiny zpravodajského zabezpečení

Katedry zpravodajského zabezpečení / K-111

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(71/335867/0/13/63/6/2/2222).

 

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl zařadit na uvedené služební místo

 

mjr. Mgr. Radovana VAŠÍČKA

 

V Brně dne: 22. června 2020                                                                               plukovník Ing. Jan DROZD, Ph.D.

Zveřejněno dne 22. června 2020                                                                                          děkan

 


Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme