Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Děkana FVL

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Děkana FVL

​​

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (310456):

 

Odborný asistent (jen ve školách) skupiny vojenské dopravy katedry logistiky / K-109 

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany 

(71/ET0YJS/00/13/035/06/4/2222*/05).

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo 

mjr. Ing. et Ing. Hanu MALACHOVOU, Ph.D.

 

V Brně dne 21. února 2022                                                                     plukovník gšt. Ing. Jan Drozd, Ph.D.

 Zveřejněno dne 21. února 2022                                                                               děkanV souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (335855):

 

Vedoucí (jen ve školách) skupiny taktiky útvarů a svazků katedry vševojskové taktiky (K-110) 

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany 

(72/DT0YK4/00/13/011/06/02/2222*/05).

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

 

pplk. Ing. Pavla ZAHRADNÍČKA, Ph.D.

 

V Brně dne 22. dubna 2022                                                              plukovník gšt. Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 25. dubna 2022                                                                          děkan

 

    

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (302463):

 

Odborný asistent skupiny palebné podpory katedry palebné podpory / K-107 

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany, 

(71/ET0YJC/00/13/014/06/2/2222*/05).

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

kpt. Ing. Jana IVANA, Ph.D.

 

V Brně dne 3. května 2022                                                                plukovník gšt. Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 5. května 2022                                                                             děkan

Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme