Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Děkana FVL

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Děkana FVL

​​

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (310447)

 

Zástupce vedoucího katedry logistiky / K-109 - vedoucí skupiny logistického zabezpečení

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany

(72/00/13/031/06/2/2222).

           

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl na uvedené služební místo, po splnění personálních náležitostí, zařadit

pplk. Ing. Václava ZAJÍČKA, Ph.D.

 

V Brně dne 6. května 2019                                                                      plukovník Ing. Jan DROZD, Ph.D.

Zveřejněno dne 7. 5. 2019                                                                                            děkan

 


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

Akademický pracovník skupiny vojenského leadershipu Katedry leadershipu / K 104

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany

(99/299703/00/14/4/2222)

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádem výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

           pplk. Ing. Zdeňkem MIKULKOU, Ph.D., B. Th.

 

V Brně dne 29. května 2019                                                                      plukovník Ing. Jan DROZD, Ph.D.

Zveřejněno dne 29. 5. 2019                                                                                          děkan

 


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (265726).

Starší asistent (jen ve školách) skupiny palebné podpory Katedry palebné podpory / K107

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(64/00/13/014/08/2/2222).

 

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl na uvedené služební místo, po splnění personálních náležitostí, zařadit

kpt. Ing. Michala ŠUSTRA

 

V Brně dne: 25. června 2019                                                                       plukovník Ing. Jan DROZD, Ph.D.

Zveřejněno dne 4. července 2019                                                                                     děkan 


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (265727)

 

Vedoucí katedry ženijní podpory / K-108

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(73/00/13/017/07/2/3333).


V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl na uvedené služební místo, po splnění personálních náležitostí, zařadit

 

pplk. gšt. Ing. Tibora PALASIEWICZE, Ph.D.

 

V Brně dne: 10. července 2019                                                                      plukovník Ing. Jan DROZD, Ph.D.

Zveřejněno dne 10. července 2019                                                                                     děkan

 


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (310445)

 

Zástupce vedoucího katedry leadershipu / K-104 - vedoucí skupiny vojenského leadershipu

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(72/00/13/01/06/4/2222).

           

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl na uvedené služební místo, po splnění personálních náležitostí, zařadit

 

pplk. Mgr. et Mgr. Jolanu FEDORKOVOU

 

V Brně dne: 10. července 2019                                                                      plukovník Ing. Jan DROZD, Ph.D.

Zveřejněno dne 10. července 2019                                                                                     děkan


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (302524)

Odborný asistent (jen ve školách) skupiny taktiky a přípravy jednotek

katedry taktiky / K-110 Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(71/302524/00/13/011/06/2/2222).

 

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl na uvedené služební místo, po splnění personálních náležitostí, zařadit

   kpt. Ing. Jana HRDINKU

 

V Brně dne 11. července 2019                                                                     plukovník Ing. Jan DROZD, Ph.D.

Zveřejněno dne 12. července 2019                                                                                  děkan


V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (306866)

Odborný asistent (jen ve školách) skupiny zpravodajského zabezpečení

katedry zpravodajského zabezpečení / K-111 Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně

(71/00/13/064/06/2/2222).


V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl na uvedené služební místo, po splnění personálních náležitostí, zařadit

mjr. Ing. Karla MICHENKU


V Brně dne 29. července 2019                                                                      plukovník Ing. Jan DROZD, Ph.D.

Zveřejněno dne 15. srpna 2019                                                                                   děkan


Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube