Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhodnutí Rektorky - velitelky UO ve věci výběrového řízení na ÚZS

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozhodnutí Rektorky - velitelky UO ve věci výběrového řízení na ÚZS

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (358998):

Ředitel ústavu zpravodajských studií Univerzity obrany

(73/CT1340/00/13/063/07/2/3333*/07)

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodla zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

plk. gšt. doc. Ing. Mgr. Libora Kutěje, Ph.D.

 

V Brně dne 24. května 2022                                                  brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

Zveřejněno dne 30. května 2022                                                                 rektorka - velitelkaV souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Akademický pracovník Oddělení zpravodajských oborů a analýzy 

Ústavu zpravodajských studií Univerzity obrany

(99/359007/00/14/099/00/2/2222)

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádem výběrového řízení jsem se rozhodla uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit 

Ing. Jozefem VOJTKEM, Ph.D.

 

V Brně dne 14. června 2022                                                   brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D

Zveřejněno dne 14. června 2022                                                           rektorka - velitelka 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa: 

Akademický pracovník Oddělení hrozeb a regionů 

Ústavu zpravodajských studií Univerzity obrany

(99/359013/00/14/099/00/2/2222)

 

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádem výběrového řízení jsem se rozhodla uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

Mgr. Denisou SCHVACHOVOU

 

V Brně dne 14. června 2022                                                   brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D

Zveřejněno dne 14. června 2022                                                           rektorka - velitelka


Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme