Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Referent společné státní správy a samosprávy StSkFVL

DOCENDO DISCIMUS

 

Referent společné státní správy a samosprávy StSkFVL

Děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany nabízí volné pracovní místo


Referent společné státní správy a samosprávy 

Skupiny studijní děkanátu Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany


Pracovní místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou s možností prodloužení.


Termín obsazení místa: 1. 12. 2021

Mzdové zařazení: 10. platová třída

Rozsah pracovní doby: 40 hodin týdně

Místo výkonu práce: Brno, Kounicova 65


Obsah činnosti:

- 2/3 práce: Erasmus+

- 1/3 práce: ostatní administrativní agenda na děkanátu fakulty

- Koordinace studentských a zaměstnaneckých mobilit v rámci mezinárodního programu Erasmus.

- Komunikace se zahraničními vysokými školami a institucemi.

- Komunikace se studenty a celková administrace studia zahraničních studentů.

- Vedení agendy ediční komise a příprava podkladů pro jednání ediční komise.

- Vedení agendy spojené s finančním zabezpečením edičního plánu a plánu externí pedagogické činnosti na úrovni fakulty, včetně kontroly stavu čerpání jednotlivých položek.

- Podílí se na přípravě a provedení marketingových aktivit fakulty.

- Zajišťování úkolů souvisejících se slavnostními akty fakulty (promoce, imatrikulace, den otevřených dveří, přijímací řízení atd.).


Požadavky na uchazeče:

- minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou (výhodou vysokoškolské vzdělání, alespoň Bc.);

jazykové znalosti: velmi dobrá znalost anglického jazyka

- velmi dobrá práce na počítači / počítačové zručnosti (Word, Excel, PowerPoint – pokročilý);

- analytické myšlení, pečlivost a zodpovědnost při pracovním nasazení;

- schopnost samostatného rozhodování, orientace na výsledek;

- velmi dobrá úroveň komunikačních schopností – empatické vystupování;

- předpoklady pro získání oprávnění pro nakládání s utajovanými skutečnostmi na stupni utajení „VYHRAZENÉ".


Nabízíme:

- 200 hodin (5 týdnů) dovolené;

- výhody závodního stravování;

- možnost čerpání benefitů z fondu kulturních a sociálních potřeb (např. příspěvek na dovolenou a kulturní akce);

- možnost využívání univerzitních sportovišť a vojenských rekreačních a lázeňských zařízení v rámci celé České republiky.


Postup při výběru vhodného uchazeče:

Uchazeči o uvedené pracovní místo zašlou profesní životopis a motivační dopis na e-mail milos.skoda@unob.cz, a to nejpozději do 25. října 2021.

Výběr vhodného uchazeče proběhne ve dvou kolech. V 1. kole bude každý uchazeč posouzen zejména z hlediska splnění požadavků na uchazeče stanovených v tomto oznámení, a to na základě informací obsažených v profesním životopise a motivačním dopise bez osobní účasti uchazeče při tomto posuzování. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve 2. kole, které proběhne formou osobního pohovoru. V rámci osobního pohovoru bude uchazeči dán prostor pro osobní prezentaci a dále bude dotázán na některé odborné otázky související s budoucím výkonem práce.

Má se za to, že uchazeči, kteří nebudou vyzváni k účasti ve druhém kole nejpozději do 27. října 2021, nebyli do druhého kola vybráni a jejich účast ve výběru tímto dnem končí (o této skutečnosti nebudou tito uchazeči písemně nebo jiným způsobem informováni). Má se za to, účast uchazeče, který se na výzvu nedostaví v rámci 2. kola k osobnímu pohovoru, dnem, kdy měl osobní pohovor proběhnout, končí (o této skutečnosti nebudou tito uchazeči písemně nebo jiným způsobem informováni). Všichni uchazeči, kteří se zúčastní 2. kola, budou o výsledku výběru písemně nebo emailem vyrozuměni.

Bude-li uchazeč na pracovní místo vybrán jako nejvhodnější, bude vyzván k předložení ověřených opisů dokladů o vzdělání, dokladů o dosavadní praxi, čestného prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti. V případě, že uchazeč není držitelem Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení „VYHRAZENÉ", předloží spolu s těmito doklady souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.


Ostatní:

Zasláním profesního životopisu a motivačního dopisu uchazeč uděluje České republice – Ministerstvu obrany souhlas k nakládání s osobními údaji ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to pro účely výběru vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo. Po přijetí vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo budou osobní údaje poskytnuté uchazeči, kteří neuspěli, zlikvidovány.Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme