Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Referent společné státní správy a samosprávy StSk FVT

DOCENDO DISCIMUS

 

Referent společné státní správy a samosprávy StSk FVT

Děkan Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany nabízí volné pracovní místo

 

Referent společné státní správy a samosprávy

Studijní skupiny děkanátu Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

 

Pracovní místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou s možností prodloužení.


Vlastnosti pracovního místa:

Kvalifikační předpoklad: středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Mzdové zařazení: 9. platová třída

Rozsah pracovní doby: 40 hodin týdně

Místo výkonu práce: Brno

Předpokládaný termín obsazení místa: 1. prosince 2021, popř. dle dohody

 

Obsah činnosti:

- realizuje administrativu pro studijní skupinu FVT (příprava a provedení přijímacího řízení, zápis studentů, vyřizování žádostí studentů, ukončování studia studentů, vyhodnocování studia jednotlivých studentů, zabezpečení studijních pobytů v rámci ERASMUS +, …),

- zpracovává podklady do dokumentů fakulty (výroční zpráva, roční plán, atd.) nebo pro jednání funkcionářů fakulty (zasedání Kolegia FVT UO, Akademický senát FVT UO, atd.),

- podílí se na realizaci slavnostních imatrikulací, přijímacích zkoušek, dnů otevřených dveří, státních závěrečných zkoušek a slavnostních promocí studentů FVT UO, stejně jako na dalších akcích fakulty spojených se studiem, 

- podílí se na přípravě a provedení marketingových aktivit FVT UO,

- provádí úkony a veškerou agendu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

- elektronicky zpracovává a kontroluje denní výstupy elektronické matriky studentů fakulty, hlásí a odstraňuje zjištěné chyby.

 

Požadavky na uchazeče:

- nejméně úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Praxe v oblasti administrativy, státní správy a plánování výhodou,

- pokročilá znalost práce v programech Microsoft Office (zejména Excel, Word, PowerPoint, Outlook),

- znalost anglického jazyka v ústním i písemném projevu,

- komunikativnost, analytické schopnosti,

- samostatnost, pečlivost a zodpovědnost,

- organizační schopnosti a ochota pracovat v týmu,

- splnění podmínek pro práci s utajovanými informacemi – stupeň vyhrazené (doložením výpisu z rejstříku trestů).

 

Nabízíme:

- práci na plný úvazek ve vysokoškolském prostředí,

- po zapracování pracovní smlouvu na dobu neurčitou,

- příspěvky na stravování, na sport a kulturu,

- pracovní dobu po – čt 7:00 – 16:00 hod., pá 7:00 – 13:30 hod.,

- 5 týdnů dovolené a 5 „sick days",

- pravidelná bezplatná školení a zdokonalovací kurzy,

- prostor pro další vzdělávání a profesní růst,

- racoviště v centru Brna,

- možnost bezplatného parkování a využívání vlastních sportovišť,

- možnost využívání vojenských rekreačních a lázeňských zařízení v rámci celé České republiky.

 

Postup při výběru vhodného uchazeče:

Uchazeči o uvedené pracovní místo zašlou na níže uvedený kontaktní e-mail profesní životopis a motivační dopis, a to nejpozději do 31. října 2021.

Výběr vhodného uchazeče proběhne ve dvou kolech. V prvním kole bude každý uchazeč posouzen zejména z hlediska splnění požadavků na uchazeče stanovených v tomto oznámení, a to na základě informací uvedených v profesním životopise a motivačním dopise bez osobní účasti uchazeče při tomto posuzování. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole, které proběhne formou osobního pohovoru. V rámci osobního pohovoru bude uchazeči dán prostor pro osobní prezentaci a dále bude dotázán na některé odborné otázky související s budoucím výkonem práce.

Má se za to, že uchazeči, kteří nebudou vyzváni k účasti ve druhém kole nejpozději do 5. listopadu 2021, nebyli do druhého kola vybráni a jejich účast ve výběru tímto dnem končí (o této skutečnosti nebudou tito uchazeči písemně nebo jiným způsobem informováni). Má se za to, že účast uchazeče, který se na výzvu nedostaví v rámci druhého kola k osobnímu pohovoru, dnem, kdy měl osobní pohovor proběhnout, ve výběru končí (o této skutečnosti nebudou tito uchazeči písemně nebo jiným způsobem informováni). Všichni uchazeči, kteří se zúčastní 2. kola, budou o výsledku výběru písemně (e-mailem), případně telefonicky vyrozuměni.

Bude-li uchazeč na pracovní místo vybrán jako nejvhodnější, bude vyzván k předložení ověřených opisů dokladů o vzdělání, dokladů o dosavadní praxi, čestného prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti. V případě, že uchazeč není držitelem Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ, předloží spolu s těmito doklady souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Ostatní:

Spolu s profesním životopisem a motivačním dopisem uchazeč udělí České republice-Ministerstvu obrany souhlas k nakládání s osobními údaji, a to pro účely výběru vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo. Po přijetí vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo (nejpozději 30. listopadu 2021) budou osobní údaje poskytnuté uchazeči, kteří neuspěli, zlikvidovány.

V případě dotazů souvisejících s nabídkou výše uvedeného pracovního místa se obracejte na vedoucího studijní skupiny FVT Ing. Pavel BRACH, tel. 973 442 534, pavel.brach@unob.cz


Kontaktní e-mail pro zaslání požadovaných dokladů: pavel.brach@unob.cz

 


Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme