Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Referent společné státní správy a samosprávy

DOCENDO DISCIMUS

 

Referent společné státní správy a samosprávy

​Rektorka – velitelka Univerzity obrany nabízí volné pracovní místo

 

Referent společné státní správy a samosprávy

studijního oddělení Univerzity obrany

 

Pracovní místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 30. září 2022, s možností prodloužení.

 

Vlastnosti pracovního místa:

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské bakalářské vzdělání nebo středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Mzdové zařazení: 10. platová třída

Rozsah pracovní doby: 40 hodin týdně

Místo výkonu práce: Brno

Předpokládaný termín obsazení místa: 1. října 2021.

 

Obsah činnosti:

Plánování výuky studentů a učitelů Fakulty vojenského leadershipu a obsazení učeben včetně potřebných podkladů, zpracování výstupních sestav z aplikací programové podpory plánování výuky a jejich zveřejňování.

Příprava podkladů ke struktuře akademického roku.

Aktualizace seznamů učebně výcvikové základny UO včetně vybavení, kapacity a využití.

Provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru působnosti vysoké školy.

 

Požadavky na uchazeče:

Vysoké pracovní nasazení a odpovědnost při plnění úkolů;

Ochota učit se nové věci a uplatňovat je v praxi;

Znalost MS Office na dobré úrovni;

Dobré komunikační schopnosti a osobní dispozice pro administrativní práci;

Schopnost samostatné i týmové práce;

Oprávnění k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „VYHRAZENÉ";

Trestní bezúhonnost.

 Nabízíme:

Perspektivní a zajímavou práci v příjemném kolektivu;

Stabilní zaměstnání,

200 hodin dovolené,

Možnost čerpání až pěti dnů indispozičního volna,

Výhody závodního stravování,

Možnost čerpání benefitů z fondu kulturních a sociálních potřeb (např. příspěvek na rekreaci nebo na kulturní a sportovní akce),

Možnost využívání sportovišť zaměstnavatele,

Možnost využívání vojenských rekreačních a lázeňských zařízení v rámci celé České republiky.

 

Postup při výběru vhodného uchazeče:

Uchazeči o uvedené pracovní místo zašlou na níže uvedený kontaktní e-mail profesní životopis a motivační dopis, a to nejpozději do 29. srpna 2021.

Výběr vhodného uchazeče proběhne ve dvou kolech. V prvním kole bude každý uchazeč posouzen zejména z hlediska splnění požadavků na uchazeče stanovených v tomto oznámení, a to na základě informací uvedených v profesním životopise a motivačním dopise bez osobní účasti uchazeče při tomto posuzování. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole, které proběhne formou osobního pohovoru. V rámci osobního pohovoru bude uchazeči dán prostor pro osobní prezentaci a dále bude dotázán na některé odborné otázky související s budoucím výkonem práce.

Má se za to, že uchazeči, kteří nebudou vyzváni k účasti ve druhém kole nejpozději do 3. září 2021, nebyli do druhého kola vybráni a jejich účast ve výběru tímto dnem končí (o této skutečnosti nebudou tito uchazeči písemně nebo jiným způsobem informováni). Má se za to, že účast uchazeče, který se na výzvu nedostaví v rámci druhého kola k osobnímu pohovoru, dnem, kdy měl osobní pohovor proběhnout, ve výběru končí (o této skutečnosti nebudou tito uchazeči písemně nebo jiným způsobem informováni). Všichni uchazeči, kteří se zúčastní 2. kola, budou o výsledku výběru písemně (e-mailem), případně telefonicky vyrozuměni.

Bude-li uchazeč na pracovní místo vybrán jako nejvhodnější, bude vyzván k předložení ověřených opisů dokladů o vzdělání, dokladů o dosavadní praxi, čestného prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti. V případě, že uchazeč není držitelem Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ, předloží spolu s těmito doklady souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Ostatní:

Spolu s profesním životopisem a motivačním dopisem uchazeč udělí České republice-Ministerstvu obrany souhlas k nakládání s osobními údaji, a to pro účely výběru vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo. Po přijetí vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo (nejpozději 30. září 2021) budou osobní údaje poskytnuté uchazeči, kteří neuspěli, zlikvidovány.

 

V případě dotazů souvisejících s nabídkou výše uvedeného pracovního místa se obracejte na telefonní číslo 724 692 546.

Kontaktní e-mail pro zaslání požadovaných dokladů:

hana.vlachova@unob.cz

 

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme