Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Personalista

DOCENDO DISCIMUS

 

Rektorka – velitelka Univerzity obrany nabízí volné pracovní místo

 

Personalista skupiny personální práce a evidence Univerzity obrany v Brně


Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou od 1.5.2021 nejdéle do  30.4. 2023 (zástup za MD) – rozsah pracovní doby 40 hodin týdně;

 

Vlastnosti pracovního místa:

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské bakalářské vzdělání

Platové zařazení: 10. platová třída

Rozsah pracovní doby: 40 hodin týdně

Místo výkonu práce: Brno

Předpokládaný termín obsazení místa: 1. května 2021.

 

Obsah činnosti:

Zajišťování oblasti personální práce s občanskými zaměstnanci UO;

Příprava a zpracování podkladů k rozhodování v personální práci pro management UO;

Podíl na vedení personální evidence stálého stavu;

Podíl na zabezpečení výběrových řízení akademických pracovníků;

Zpracování personální části tabulek počtů v informačním systému o službě a personálu.

 

Požadavky na uchazeče:

Ochota učit se nové věci a uplatňovat je v praxi;

Dobré komunikační schopnosti a osobní dispozice pro administrativní práci;

Schopnost samostatné i týmové práce;

Vysoké pracovní nasazení a odpovědnost při plnění úkolů;

Oprávnění k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „VYHRAZENÉ";

Znalost MS Office na velmi dobré úrovni;

Trestní bezúhonnost.


Nabízíme:

Perspektivní a zajímavou práci v dobrém kolektivu;

Možnost odborného růstu a osobního rozvoje v oblasti personalistiky;

Stabilní zaměstnání;

Pět týdnů dovolené;

Možnost čerpání až pěti dnů indispozičního volna;

Výhody závodního stravování;

Možnost čerpání benefitů z fondu kulturních a sociálních potřeb (např. příspěvek na rekreaci nebo na kulturní a sportovní akce);

Možnost využívání sportovišť zaměstnavatele;

Možnost využívání vojenských lázeňských a rekreačních zařízení v rámci celé České republiky.

 

Postup při výběru vhodného uchazeče:

Uchazeči o uvedené pracovní místo zašlou na níže uvedený kontaktní email, profesní životopis a motivační dopis, a to nejpozději do 10. března 2021.

Výběr vhodného uchazeče proběhne ve dvou kolech. V prvním kole bude každý uchazeč posouzen zejména z hlediska splnění požadavků na uchazeče stanovených v tomto oznámení, a to na základě informací uvedených v profesním životopise a motivačním dopise bez osobní účasti uchazeče při tomto posuzování. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole, které proběhne formou osobního pohovoru. V rámci osobního pohovoru bude uchazeči dán prostor pro osobní prezentaci a dále bude dotázán na některé odborné otázky související s budoucím výkonem práce.

Má se za to, že uchazeči, kteří nebudou vyzváni k účasti ve druhém kole nejpozději do 18. března 2021, nebyli do druhého kola vybráni a jejich účast ve výběru tímto dnem končí (o této skutečnosti nebudou tito uchazeči písemně nebo jiným způsobem informováni). Má se za to, že účast uchazeče, který se na výzvu nedostaví v rámci druhého kola k osobnímu pohovoru, dnem, kdy měl osobní pohovor proběhnout, ve výběru končí (o této skutečnosti nebudou tito uchazeči písemně nebo jiným způsobem informováni). Všichni uchazeči, kteří se zúčastní 2. kola, budou o výsledku výběru písemně (emailem), případně telefonicky vyrozuměni.

Bude-li uchazeč na pracovní místo vybrán jako nejvhodnější, bude vyzván k předložení ověřených opisů dokladů o vzdělání, dokladů o dosavadní praxi, čestného prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti. V případě, že uchazeč není držitelem Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ, předloží spolu s těmito doklady souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 

Ostatní:

Spolu s profesním životopisem a motivačním dopisem uchazeč udělí České republice - Ministerstvu obrany souhlas k nakládání s osobními údaji, a to pro účely výběru vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo. Po přijetí vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo (nejpozději 30. dubna 2021) budou osobní údaje poskytnuté uchazeči, kteří neuspěli, zlikvidovány.

 

Kontaktní email pro zaslání požadovaných dokladů:

martin.novotny4@unob.cz

 

Za obsah stránky odpovídá Ivan Hlavačka

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme