Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

DOCENDO DISCIMUS

 

Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 

 

 

 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0070

Odpovědný řešitel: prof. Ing. Rudolf Urban, CSc. 

Období realizace: 15. 11. 2010 - 31. 7. 2013, tj. 33 měsíců.  

 

Hlavní cíl projektu:

Primárním cílem projektu je dosáhnout kvalitativního posunu v systému vzdělávání    a přípravy odborníků pro bezpečnostní systém ČR. Sekundárním cílem je vytvoření jedné inovované a dvou nových studijních cest v rámci akreditovaného oboru Ekonomika obrany státu v následující struktuře:

- Ochrana obyvatelstva;

- Bezpečnostní služby;

- Management bezpečnostních informací.

 

Realizace projektu přinese vypracování aktuálního obsahu a využití soudobých forem vzdělávání s podporou trenažerové a simulační techniky, bez které výuku v oblasti bezpečnosti nelze efektivně uskutečňovat. Výstupem projektu bude vypracování řady nových studijních kurů v rámci studijního programu Ekonomika a management.

 

Financování projektu:

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který je zaměřen na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Celková výše dotace je  3 972 593,90 Kč.


Výstupy projektu: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu​


Pracovní web: pro řešitele projektu

 

Za obsah stránky odpovídá Martin Vlkovský
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme