Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Nabídka témat pro 44. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ) ve školním roce 2021/2022

DOCENDO DISCIMUS

 

Nabídka témat pro 44. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ) ve školním roce 2021/2022

SOČ_2021-2022.png

Nabídka témat Fakulty vojenského leadershipu

 • Československo a strategické hry studené války.
 • Historie vybraného hraničářského pluku 1937-1938/1939 (s edicí archivních dokumentů).
 • Napoleonské války a jejich dopad na život v českých zemích.
 • Vojenská správa v meziválečném Československu.
 • Osvobození Brna 1945.
 • Hybridní a informační války současnosti na příkladu Ukrajiny.
 • Distanční způsob vzdělávání a sociální izolace.
 • Užití problematiky vícekriteriálního hodnocení variant ve středoškolské matematice.
 • Využití nástrojů teorie her při modelování bezpečnostních problémů – možnosti a limity.
 • Dělostřelectvo a jeho použití v rámci pohraničního opevnění ČSR.
 • Dělostřelecké zbraně obřích ráží a jejich zapojení do bojů 1. a 2. světové války.
 • Detekce střílejícího dělostřelectva během 1. a 2. světové války.
 • Aplikační podpora Targetingu.


Nabídka témat Fakulty vojenských technologií

 • Využití termodiagnostiky při hodnocení technického stavu soustav pohonu vozidel.
 • Návrh tvaru korby bojového vozidla z hlediska optimální balistické ochrany.
 • Analýza degradace motorových olejů v závislosti na opotřebení spalovacích motorů.
 • Ovlivňuje klimatická změna meteorologické anomálie?
 • Tvorba tematické mapy (souboru map).
 • Přínos a možnosti nové generace družic v meteorologii.
 • Kooperativní robotika.
 • Optimalizace trasy pohybu robota.


Nabídka témat Fakulty vojenského zdravotnictví

 • Využití molekulárně biologických technologií  při konstrukci očkovacích látek.
 • Právní úprava poskytování zdravotnických služeb v ČR.
 • Výpočetní studie bojových chemických látek.
 • Zdravotnické zabezpečení československých jednotek na bojištích 2. světové války. 
 • Motivace ke zdravému životnímu stylu s využitím technologií pro sledování pohybové aktivity. 
 • Omyly a fámy v péči o zdraví.
 • Současné možnosti ochrany před ionizujícím zářením.
 • Průnik léků přes kůži.
 • Porovnání klonů buněčné linie HaCaT v odpovědi na oxidační stres.
 • Kvalita „VEGE“ výrobků nabízených obchodní sítí.
 • Vliv sociálních médií na změny stravovacích návyků.
 • Znalost laických resuscitačních postupů mezi studenty středních škol nezdravotnického směru.

Nabídka témat pro 44. ročník Středoškolské odborné činnosti ve školním roce 2021/2022


V případě návrhu vlastního tématu SOČ z oblasti bezpečnosti a vojenství nás kontaktujte, rádi Vám najdeme vhodného vedoucího práce. Kontaktní osoba: Vladimír Šidla


SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů ve vědních oborech. Probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které žáci osobně obhajují před porotou. Nejúspěšnější řešitelé mohou být vybráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích. Cílem této soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované Národním institutem pro další vzdělávání je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů. Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy (výjimečně i základní školy) v kterémkoliv z vyhlášených oborů.

 

www.soc.cz

 

Těšíme se na spolupráci!

Za obsah stránky odpovídá Vladimír Šidla
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme