Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Nabídka témat pro 43. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ) ve školním roce 2020/2021

DOCENDO DISCIMUS

 

Nabídka témat pro 43. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ) ve školním roce 2020/2021


Nabídka témat Fakulty vojenského leadershipu

 • Způsob trávení volného času u vojáků jako možná prevence sociálně patologických jevů
 • Příběh vojáka ve válce
 • Vztah běžné populace k přípravě na zvládání situací ohrožujících život, zdraví nebo majetek
 • Vývoj terorismu jako bezpečnostní hrozby
 • Československo a strategické hry studené války
 • Jaderné zbraně a studená válka
 • Významná osobnost odboje za 2. světové války z Olomoucka
 • Napoleonské války a jejich dopad na život v českých zemích
 • Historie vybraného hraničářského pluku 1937-1938/1939 (s edicí archivních dokumentů)
 • Učení a stres
 • Dělostřelectvo a jeho použití v rámci pohraničního opevnění ČSR
 • Vývoj dělostřelectva v průběhu dějin
 • Užití Wolfram|Alpha ve středoškolské matematice
 • Využití MS Excel v teorii her se zaměřením na vojenské aplikace
 • E-recruitment - moderní trendy získávání a výběru zaměstnanců
 • Slevy nejsou zadarmo aneb Mantra s názvem „Black Friday“
 • Vybrané makroekonomické ukazatele a jejich vývoj ve vztahu k proměnám bezpečnostního prostředí
 • České zbraně ve světě
 • Ekonomické náklady účasti Armády České republiky v zahraničních misích
 • Vyvlastnění věcí nemovitých ve zkráceném řízení dle zák. 222/1999 Sb.
 • Bezpečnostní a ochranná pásma
 • Je Česká republika demokratickým právním státem?
 • Jak nás mezinárodní právo (ne)chrání v současných válkách

Nabídka témat Fakulty vojenských technologií

 • Trendy ve vývoji vojenských autonomních vozidel
 • Možnosti predikce kvality vzduchu ve vozidle
 • Analýza možnosti detekce přítomnosti osob v uzavřeném objektu
 • Hodnocení vlivu stavu motorového oleje na životnost spalovacího motoru vozidla
 • Návrh tvaru korby bojového vozidla z hlediska optimální balistické ochrany
 • Optimalizace trasy pohybu robota
 • Využití docker swarmu jako výpočetní platformy pro hledání optimálního řešení úlohy
 • Vývoj aplikací pro Android
 • Využití 3D tisku v letectví
 • AvioPi
 • Bezdrátové nabíjení akumulátorů pro drony
 • Vývojový prostředek s jednočipovým mikroprocesorem
 • Práce s grafickými zobrazovacími jednotkami
 • Satelitní navigační systémy
 • Indoor lokalizace
 • Datamining k podpoře výzkumu hrozby bezpilotních prostředků na civilní infrastrukturu

Nabídka témat Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií

 • Brexit – výhody a nevýhody pro Velkou Británii
 • Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)
 • Obranné výdaje České republiky
 • Integrace Západního Balkánu do EU
 • Mediální zobrazení ozbrojeného konfliktu

Nabídka témat pro 43. ročník Středoškolské odborné činnosti ve školním roce 2020/2021


V případě návrhu vlastního tématu SOČ z oblasti bezpečnosti a vojenství nás kontaktujte, rádi Vám najdeme vhodného vedoucího práce. Kontaktní osoba: Vladimír Šidla


SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů ve vědních oborech. Probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které žáci osobně obhajují před porotou. Nejúspěšnější řešitelé mohou být vybráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích. Cílem této soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované Národním institutem pro další vzdělávání je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů. Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy (výjimečně i základní školy) v kterémkoliv z vyhlášených oborů.

 

www.soc.cz

 

Těšíme se na spolupráci!

Za obsah stránky odpovídá Vladimír Šidla
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme