Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Nabídka témat pro 42. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ) ve školním roce 2019/2020

DOCENDO DISCIMUS

 

Nabídka témat pro 42. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ) ve školním roce 2019/2020


Nabídka témat Fakulty vojenského leadershipu

 •  Užití Wolfram|Alpha ve středoškolské matematice
 •  Využití MS Excel v teorii her se zaměřením na vojenské aplikace
 •  Úroveň emoční inteligence u středoškolských studentů a její možnosti rozvoje
 •  Způsob trávení volného času u vojáků jako možná prevence sociálně patologických jevů
 •  Učení a stres
 •  Morálně- hodnotový profil studentů středních škol
 •  Dělostřelectvo a jeho použití v rámci pohraničního opevnění ČSR
 •  Dělostřelecké zbraně obřích ráží a jejich zapojení do bojů 1. a 2. světové války
 • Využití dronů pro zásobování v krizových situacích

 

Nabídka témat Fakulty vojenských technologií

 •  Indikátor polohových úhlů letadla
 •  Infračervená termografie v technické praxi
 • Využití 3D tisku v letectví
 • Satelitní navigační systémy
 • Radarové senzory v automobilech
 •  Datamining k podpoře výzkumu hrozby bezpilotních prostředků na civilní infrastrukturu
 • Tvorba turisticko-informační mapy (nebo GIS) zájmové lokality
 • Provozování amaterské meteorologické stanice a vyhodnocování naměřených dat

Nabídka témat Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií 

 • Brexit – výhody a nevýhody pro Velkou Británii
 • Využití bezpilotních vzdušných systémů k podpoře vojenských operací


Nabídka témat pro 42. ročník Středoškolské odborné činnosti ve školním roce 2019/20202019-2020


SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů ve vědních oborech. Probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které žáci osobně obhajují před porotou. Nejúspěšnější řešitelé mohou být vybráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích. Cílem této soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované Národním institutem pro další vzdělávání je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů. Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy (výjimečně i základní školy) v kterémkoliv z vyhlášených oborů.

 

www.soc.cz

Těšíme se na spolupráci!


Za obsah stránky odpovídá Vladimír Šidla
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme