Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Témata pro SOČ v roce 2018/2019

DOCENDO DISCIMUS

 

Témata pro SOČ v roce 2018/2019

Témata pro SOČ v roce 2018/2019


Nabídka témat Fakulty vojenského leadershipu

 • Využití dronů pro zásobování v krizových situacích
 • Optimalizace využití přepravních kapacit
 • Úroveň emoční inteligence u středoškolských studentů a její možnosti rozvoje
 • Základní předpoklady osobního rozvoje studenta na vojenské vysoké škole
 • Obraz vojáka očima středoškolských studentů
 • Manažerské rozhodování v praxi
 • Motivace zaměstnanců v organizaci
 • Možnosti využití objektů stálého opevnění v běžném občanském životě
 • Dopad výbušných pozůstatků válek na běžný život obyvatelstva
 • Dělostřelectvo a jeho použití v rámci pohraničního opevnění ČSR
 • Dělostřelecké zbraně obřích ráží a jejich zapojení do bojů 1. a 2. světové války
 • Užití Wolfram|Alpha ve středoškolské matematice
 • Využití MS Excel v teorii her se zaměřením na vojenské aplikace
 • Průběh osvobozování Brna v dubnu 1945
 • Biografie vybrané vojenské osobnosti mající vazbu na město Olomouc

Nabídka témat Fakulty vojenských technologií 
 • Indikátor polohových úhlů letadla
 • Infračervená termografie v technické praxi
 • Využití 3D tisku v letectví
 • Satelitní navigační systémy
 • Radarové senzory v automobilech
 • Datamining k podpoře výzkumu hrozby bezpilotních prostředků na civilní infrastrukturu
 • Tvorba turisticko-informační mapy (nebo GIS) zájmové lokality
 • Provozování amaterské meteorologické stanice a vyhodnocování naměřených dat

Nabídka témat Fakulty vojenského zdravotnictví 

 • Studium vlivu záření na buňku


Nabídka témat Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií 

 • Mediální zobrazení ozbrojeného konfliktu

Podrobné informace o tématech naleznete zde.


SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů ve vědních oborech. Probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které žáci osobně obhajují před porotou. Nejúspěšnější řešitelé mohou být vybráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích. Cílem této soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované Národním institutem pro další vzdělávání je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů. Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy (výjimečně i základní školy) v kterémkoliv z vyhlášených oborů.

 

www.soc.cz

Těšíme se na spolupráci!


Za obsah stránky odpovídá Vladimír Šidla
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Tweetujeme
 • Jsme na Facebooku
 • Webová alba Picasa
 • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
 • Videokanál Univerzity obrany na Youtube