Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Ostatní projekty a granty

DOCENDO DISCIMUS

 

Ostatní projekty a granty

Tvůrčí činnost univerzity je realizována zejména ve prospěch rezortu MO. Univerzita ale také reaguje na celospolečenskou poptávku realizací tvůrčí činnosti v rámci podpory poskytované dalšími poskytovateli

V roce 2021 Univerzita obrany řeší 15 projektů a grantů udělených mimorezortními poskytovateli a 21 zahraničních projektů.

 • 6 projektů Ministerstva vnitra ČR,
 • 2 projekty Ministerstva zdravotnictví ČR,
 • 1 projekt Grantové agentury ČR,
 • 4 projekty Technologické agentury ČR,
 • 2 projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
 • 17 projektů NATO,
 • 4 projekty Evropské obranné agentury (PESCO).

 

Přehled projektů Ministerstva vnitra ČR

Identifikační kód projektuNázev projektuRok zahájení řešení projektuRok ukončení řešení projektu
VI20192022140Detekce narušení obranného perimetru pomocí okamžité změny polarizace optického signálu20192022
VH20172020010Nové přístupy v diagnostice a terapii ozářených osob20172021
VH20172020012Příprava kolekce standardů biologicky významných toxinů s podporou Evropské sítě laboratoří biologické ochrany (European biodefence laboratory network)20172021
VI20192022114Výzkum vlastností a způsobů ochrany osob před účinky poslední generace nervově paralytických chemických látek20192022
VJ01030003Vytvoření česko-irské projektové iniciativy pro řešení problémů biologické bezpečnosti státu20202022
VJ01010122Resilience ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů vůči hybridním hrozbám20212025

 

 

Přehled projektů Ministerstva zdravotnictví ČR

Identifikační kód projektuNázev projektuRok zahájení řešení projektuRok ukončení řešení projektu
NV19-02-00297Proteomická analýza potenciálních markerů dilatační kardiomyopatie20192022
NV18-09-00181Vývoj polyvalentního dekontaminačního činidla20182021

 

 

Přehled projektů Grantové agentury ČR

Identifikační kód projektuNázev projektuRok zahájení řešení projektuRok ukončení řešení projektu
21-03000SModifikované nukleofily pro reaktivaci cholinesteras inhibovaných organofosforovými sloučeninami20212023

 

 

Přehled projektů Technologické agentury ČR

Identifikační kód projektuNázev projektuRok zahájení řešení projektuRok ukončení řešení projektu
TH03030336Kolorimetrický senzor pro diagnostiku otrav pesticidy20182021

FW02020042

pro MPO

Využití nanovláken k aplikaci bioaktivních látek pomocí zubní nitě20202023

FW03010228

pro MPO

Inovativní oromukosální imunizace20212024
TM0200035Pokroková klasifikace signálů (NEOCLASSIG) pro radio-průzkumné systémy2021 

 

 

Přehled projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Identifikační kód projektuNázev projektuRok zahájení řešení projektuRok ukončení řešení projektu
LTAUSA18198ADAR - Pokročilý jaderný reaktor řízený urychlovačem20192022
LTAUSA19003Indukce protivirové imunitní odpovědi slizniční vakcinací s užitím nanočástic20202022

 

 


Za obsah stránky odpovídá Lenka Fišerová
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme