Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Ostatní projekty a granty

DOCENDO DISCIMUS

 

Ostatní projekty a granty

Tvůrčí činnost univerzity je realizována zejména ve prospěch rezortu MO. Univerzita ale také reaguje na celospolečenskou poptávku realizací tvůrčí činnosti v rámci podpory poskytované dalšími poskytovateli

V roce 2020 Univerzita obrany řeší 17 projektů a grantů udělených mimorezortními poskytovateli a 2 zahraniční projekty.

 • 6 projektů Ministerstva vnitra ČR,
 • 4 projekty Ministerstva zdravotnictví ČR,
 • 2 projekty Grantové agentury ČR,
 • 1 projekt Technologické agentury ČR,
 • 1 projekt Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,
 • 1 projekt Ministerstva obrany ČR,
 • 2 projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
 • 2 projekty NATO.

 

Přehled projektů Ministerstva vnitra ČR

Identifikační kód projektu Název projektuRok zahájení řešení projektuRok ukončení řešení projektu
VI20172020058Balistická ochrana a zneschopňující prostředek pro ozbrojené bezpečnostní doprovody letadel PČR20172020
VI20192022140Detekce narušení obranného perimetru pomocí okamžité změny polarizace optického signálu20192022
VH20172020010Nové přístupy v diagnostice a terapii ozářených osob20172020
VH20172020012Příprava kolekce standardů biologicky významných toxinů s podporou Evropské sítě laboratoří biologické ochrany (European biodefence laboratory network)20172020
VI20192022114Výzkum vlastností a způsobů ochrany osob před účinky poslední generace nervově paralytických chemických látek20192022
VI20172020061Výzkum, vývoj, testování a hodnocení prvků kritické infrastruktury20172020

 

 

Přehled projektů Ministerstva zdravotnictví ČR

Identifikační kód projektu Název projektuRok zahájení řešení projektuRok ukončení řešení projektu
NV17-32801ACentrálně účinná antidota pro léčbu otrav organofosfáty20172020
NV17-31765APotenciál xanthohumolu a beta hořkých kyselin pro léčbu nozokomiálních infekcí20172020
NV19-02-00297Proteomická analýza potenciálních markerů dilatační kardiomyopatie20192022
NV18-09-00181Vývoj polyvalentního dekontaminačního činidla20182021

 

 

Přehled projektů Grantové agentury ČR

Identifikační kód projektu Název projektuRok zahájení řešení projektuRok ukončení řešení projektu
GA18-01734SReaktivátory butyrylcholinesterasy pro přípravu pseudo-katalytických scavergenů využitelných při intoxikacích organofosforovými sloučeninami20182020
GA18-08937SVýzkum oxim-CB(7) komplexů při prostupu kvarterních reaktivátorů acetylcholinesterasy do centrálního nervového systému20182020

 

 

Přehled projektů Technologické agentury ČR

Identifikační kód projektu Název projektuRok zahájení řešení projektuRok ukončení řešení projektu
TH03030336Kolorimetrický senzor pro diagnostiku otrav pesticidy20182021

 

 

Přehled projektů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Identifikační kód projektu Název projektuRok zahájení řešení projektuRok ukončení řešení projektu
FV30385Zkvalitnění povrchu kuličkových šroubů KSK20182020

 

Přehled projektů Ministerstva obrany ČR

Identifikační kód projektu Název projektuRok zahájení řešení projektuRok ukončení řešení projektu
OYUOB20200001TĚLO - Tělesná způsobilost populace jako rizikový faktor pro zabezpečení obranyschopnosti České republiky20202022

 

 

 

Přehled projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Identifikační kód projektu Název projektuRok zahájení řešení projektuRok ukončení řešení projektu
LTAUSA18198ADAR - Pokročilý jaderný reaktor řízený urychlovačem20192022
LTAUSA19003Indukce protivirové imunitní odpovědi slizniční vakcinací s užitím nanočástic20202022

 

 

Přehled projektů NATO

Identifikační kód projektu Název projektuRok zahájení řešení projektuRok ukončení řešení projektu
NATO - STO Support Project (CZE-AVT-2019)Determination of the trafficability of military vehicles in typical Central European forests20202023
FY20 FTASEvaluation of Czech Republic Tree Data as a Basis for a New US Forest Maneuverability Model20202021

 

 


Za obsah stránky odpovídá Lenka Fišerová
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme