Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Ostatní projekty a granty

DOCENDO DISCIMUS

 

Ostatní projekty a granty

 

V roce 2016 Univerzita obrany řeší 12 projektů a grantů udělených mimorezortními poskytovateli, 1 veřejnou zakázku Ministerstva vnitra ČR a 3 zahraniční projekty:

- 1 projekt Ministerstva vnitra ČR,

- 2 projekty Ministerstva zdravotnictví ČR,

- 3 projekty Grantové agentury ČR,

- 6 projektů Technologické agentury ČR,

- 1 veřejnou zakázku Ministerstva vnitra ČR,

- 1 projekt NATO,

- 1 projekt SAFERA,

- 1 projekt Visegrádského fondu.

Univerzita obrany se do budoucna dále zaměřuje na zvýšení podílu účelových prostředků na financování vlastních projektů výzkumu a vývoje. Jejím cílem je orientovat vědecko-výzkumnou činnost především na podporu boje proti terorismu, rozvíjet procesy a technologie podporující bezpečnostní systém ČR, rozšiřovat spolupráci s průmyslovými firmami s orientací na výstavbu expertních pracovišť UO.

Přehled projektů Ministerstva vnitra ČR

Identifikační kód projektuNázev projektu Rok zahájení řešení projektuRok ukončeni řešení projektu
VI20152019049RESILIENCE 2015: Dynamické hodnocení odolnosti souvztažných subsystémů kritické infrastruktury20152019

 

Přehled projektů Ministerstva zdravotnictví ČR

 

Identifikační kód projektuNázev projektu Rok zahájení řešení projektuRok ukončeni řešení projektu
NV15-29241ANanovlákenná biodegradabilní maloprůměrová cévní náhrada20152018
NV15-31847AVývoj nových dezinfekčních činidel proti patogenům vyskytujících se v nemocničním prostředí20152018

 

Přehled projektů Grantové agentury ČR

 

Identifikační kód projektuNázev projektu  Rok zahájení řešení projektu   Rok ukončeni řešení projektu
GA14-10233SHumulus Lupulus L. – zdroj látek s antimikrobiálními účinky20142016
GA15-02584SStudium interakce nitrobuněčného patogena Francisella tularensis s dendritickými buňkami20152017
GA15-16701SKoncept nekvarterních reaktivátorů AChE jakožto antidot otrav organofosfáty - nová naděje či slepá cesta?20152017

 

Přehled projektů Technologické agentury ČR

  

Identifikační kód projektuNázev projektu Rok zahájení řešení projektuRok ukončeni řešení projektu
TE01020445Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD20122019
TA04010811Progresivní technologie drobných dílů a polotovarů ze spalitelné masy20142017
TA04021582Výzkum a vývoj simulačních prostředků pro výcvik součinnosti aktérů krizového řízení u subjektů kritické infrastruktury20142017
TA04031376Výzkum/vývoj metodiky výcviku leteckých specialistů L410 UVP - E2020142017
TA04010165Zařízení pro nedestruktivní testování nelineární metodou20142017
TA04010579Zubová čerpadla nové generace20142017

 

Přehled veřejných zakázek Ministerstva vnitra ČR

Identifikační kód zakázkyNázev zakázkyRok zahájení řešení zakázkyRok ukončeni řešení zakázky
VF20142015039Databáze typizačních znaků biologických agens - EBLN (European biodefence laboratory network)20152016

 

Přehled projektů NATO

 

Název projektu Rok zahájení řešení projektuRok ukončeni řešení projektu
Solid state gas sensors against security and military threats20142016

 

 

 

Přehled projektů SAFERA

 

Název projektu Rok zahájení řešení projektuRok ukončeni řešení projektu
Smart Process Industry CranEs (SPRINCE)20152016

 

 

 

Přehled projektů Visegrádského fondu

 

Název projektu Rok zahájení řešení projektuRok ukončeni řešení projektu
Global Supply Chain Solutions in te Practice of the National Defence of the Visegrad (V4) Countries20152016​

 ​

Za obsah stránky odpovídá Lenka Fišerová
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme