Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Modernizace učebně vzdělávací základny Univerzity obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Modernizace učebně vzdělávací základny Univerzity obrany


Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Modernizace učebně vzdělávací základny Univerzity obrany

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008567

Období realizace: 1. 4. 2018 - 31. 10. 2019, tj. 19 měsíců.  

Prioritní osa: 2 – Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

Investiční priorita: 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj


Anotace projektu:

V rámci předkládaného projektu (Modernizace učebně vzdělávací základny UO) žadatel, Ministerstvo obrany potažmo Univerzita obrany, zmodernizuje, pořídí a doplní vybavení Univerzity obrany, a to konkrétně učeben informačních technologií, jazykových, učeben pro výuku taktiky a velení řízení a učeben v centrální správě.  Dále dojde k rozvoji multimediální podpory digitalizace výuky. Všechny tyto aktivity budou zrealizovány s cílem zvýšení kvality vzdělávání na UO. 

Dojde k realizaci klíčových aktivit popsaných v žádosti o podporu:

  • Řízení projektu
  • Zkvalitnění studijního prostředí
  • Informační zdroje pro výuku

Financování projektu:

Maximální výše prostředků na realizaci projektu zařazených do rozpočtu výdajů kapitoly 307, připadajících na způsobilé výdaje financované z OP VVV činí 19 053 800,00 Kč, z toho z Evropského fondu pro regionální rozvoj, tj. prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu (dále jen „SR") na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu 85 % tedy 16 195 730,00 Kč a z toho ze SR, tj. prostředky ze SR na část národního spolufinancování 15% tedy 2 858 070,00 Kč.


Za obsah stránky odpovídá Ladislav Koláček


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme