Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Dlouhodobé záměry rozvoje organizace (DZRO)

DOCENDO DISCIMUS

 

Dlouhodobé záměry rozvoje organizace (DZRO)

Univerzita obrany aktuálně řeší tyto Dlouhodobé záměry rozvoje organizace.  


 
Název DZRO v původním jazyce Rok zahájeníRok ukončení
Aplikovaná ekonomie v rezortu obrany​2016​202​0
Metody strategické analýzy využitelné v rezortu obrany ČR20162020
Pokročilý automatizovaný systém velení a řízení II20162020
Rozvoj obecné a aplikované teorie vojenského umění a výzkum vojenské historie v období moderních a postmoderních válek20162020
Rozvoj schopností a udržitelnosti systémů logistické podpory20162020
Rozvoj sociálních kompetencí vojáka - leadera20162020
Rozvoj technologií  o oblasti konstrukce zbraní, střeliva, přístrojového vybavení výzbroje, materiálového inženýrství a vojenské infrastruktury20162020
Rozvoj metod pro zvyšování mobility vojenských vozidel20162020
Podpora činnosti letectva AČR v lokálních konfliktech20162020
Výzkum senzorických a řídicích systémů pro získání informační převahy na válčišti20162020
Rozvoj systémů C4I a kybernetické bezpečnosti20162020
Rozvoj metod hodnocení přírodního prostředí ČR z hlediska obrany a ochrany jejího teritoria20162020
Rozvoj oblastí základního a aplikovaného výzkumu dlouhodobě rozvíjených na katedrách teoretického a aplikovaného základu (K-215, K-217)20162020
Klinické obory20172021
Zdravotnická problematika ZHN20172021
Výzkum metod a technologií ochrany před účinky ZHN a průmyslových nebezpečných látek20162020
Strategické alternativy výstavby a rozvoje ozbrojených sil ČR  20162020
Rozvoj jazykové přípravy v rezortu obrany20162020​
Za obsah stránky odpovídá Ondřej Klanica
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme