Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Cena rektora za vědeckou práci

DOCENDO DISCIMUS

 

Cena rektora za vědeckou práci

​​​

 

Cena rektorky za vědeckou práci v roce 2020 

Na základě výsledků hlasování Vědecké rady Univerzity obrany na svém řádném zasedání dne 26. května 2021 byla rektorkou – velitelkou udělena Cena rektorky za vědeckou práci v roce 2020:

 • plk. gšt. prof. Ing. Davidu VALIŠOVI, Ph.D. et Ph.D., DSc., vedoucímu Katedry bojových a speciálních vozidel Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany za úspěšnou obhajobu doktorské disertační práce na AV ČR a vynikající publikační odbornou činnost v impaktovaných časopisech v oblasti metod modelování degradace ve spolehlivosti technických systémů v hodnoceném roce.

Cena rektora za vědeckou práci v roce 2019

Na základě výsledků hlasování Vědecké rady Univerzity obrany v Brně na svém řádném zasedání dne 11. března 2020 byla rektorem Univerzity obrany v Brně udělena Cena rektora za vědeckou práci v roce 2019:

 • pplk. prof. Ing. Pavlu OTŘÍSALOVI, Ph.D., MBA., akademickému pracovníkovi - zástupci ředitele Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany v Brně za vynikající publikační odbornou činnost v impaktovaných časopisech v hodnoceném roce.


Cena rektora za vědeckou práci v roce 2018

Na základě výsledků hlasování Vědecké rady Univerzity obrany na svém řádném zasedání dne 6. března 2019 byla rektorem Univerzity obrany udělena Cena rektora za vědeckou práci v roce 2018:

 • prof. Ing. Daliboru BIOLKOVI, CSc., akademickému pracovníkovi Katedry elektrotechniky Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany za výjimečnou publikační činnost v prestižním časopise IEEE Transactions on Nanotechnology v oblasti prediktivního modelování dynamických systémů a procesů libovolné povahy, zejména modelování složitých nanoelektrických dějů.


Cena rektora za vědeckou práci v roce 2017

 
Na základě výsledků hlasování Vědecké rady Univerzity obrany na svém řádném zasedání dne 7. března 2018 byla rektorem Univerzity obrany udělena Cena rektora za vědeckou práci v roce 2017:
 • pplk. doc. Ing. Petru STODOLOVI, Ph.D., akademickému pracovníkovi Katedry taktiky Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany za významné vědecké a publikační výsledky dosažené v roce 2017 v oblasti modelování taktických prvků a činností k podpoře rozhodovacího procesu velitele.


Cena rektora za vědeckou práci v roce 2016

Na základě výsledků hlasování Vědecké rady Univerzity obrany na svém řádném zasedání dne 22. února 2017 byla rektorem – velitelem udělena Cena rektora za vědeckou práci v roce 2016:

 • prof. Ing. Jaromíru KADLECOVI, CSc., akademickému pracovníkovi Katedry strojírenství Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany za  významný podíl na vybudování komplexu laboratoří katedry strojírenství dokončených v roce 2016, za loňské a dlouholeté zásluhy v oblasti vědecké práce na Univerzitě obrany, zejména za odborně velmi hodnotnou publikační činnost v oboru Materiálové inženýrství.


Cena rektora za vědeckou práci v roce 2015

Na základě výsledků hlasování Vědecké rady Univerzity obrany na svém řádném zasedání dne 17. února 2016 byla rektorem – velitelem udělena Cena rektora za vědeckou práci v roce 2015:

 • plk. doc. PharmDr. Danielu JUNOVI, Ph.D., vedoucímu Katedry toxikologie a vojenské farmacie
  Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany za „Výjimečné výsledky ve vědecké práci a publikační činnosti v roce 2015".


Cena rektora za vědeckou práci v roce 2014

Na základě výsledků hlasování Vědecké rady Univerzity obrany na svém řádném zasedání dne 22. února 2015 byla rektorem – velitelem udělena Cena rektora za vědeckou práci v roce 2014:

 • pplk. doc. RNDr. Miroslavu POHANKOVI, Ph.D., DSc., zástupci vedoucího Katedry molekulární patologie a biologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany za „Výjimečné výsledky ve vědecké práci a publikační činnosti v roce 2014“.​ 


Cena rektora za vědeckou práci v roce 2013

Na základě výsledků hlasování Vědecké rady Univerzity obrany na svém řádném zasedání dne 26. února 2014 byla rektorem – velitelem udělena Cena rektora za vědeckou práci v roce 2013:

 • plk. prof. MUDr. Romanu CHLÍBKOVI, Ph.D., vedoucímu Katedry epidemiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany za „Výjimečné výsledky ve vědecké práci a publikační činnosti v roce 2013“.


Cena rektora za vědeckou práci v roce 2012

Na základě výsledků hlasování Vědecké rady Univerzity obrany na svém řádném zasedání dne 20. února 2013 byla rektorem – velitelem udělena Cena rektora za vědeckou práci v roce 2012:

 • mjr. doc. Ing. Petru FRANTIŠOVI, Ph.D., odbornému asistentovi Katedry komunikačních a informačních systémů Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany za „Soubor prací v oblasti 3D vizualizace“.

 

Cena rektora za vědeckou práci v roce 2011

Na základě výsledků hlasování Vědecké rady Univerzity obrany na svém řádném zasedání dne 22. února 2012 byla rektorem – velitelem udělena Cena rektora za vědeckou práci v roce 2011 za významné vědecké výsledky dosažené v tomto roce:

 • prof. MUDr. Jiřímu STULÍKOVI, CSc., řediteli Ústavu molekulární patologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany,
 • doc. PhDr. Františku HANZLÍKOVI, CSc., akademickému pracovníkovi Katedry řízení lidských zdrojů Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany.

 

Cena rektora za vědeckou práci v roce 2010

Na základě výsledků hlasování Vědecké rady Univerzity obrany na svém řádném zasedání dne 9. února 2011 byla rektorem – velitelem udělena Cena rektora za vědeckou práci v roce 2010 za významné vědecké výsledky dosažené v tomto roce:

 • prof. Ing. Daliboru BIOLKOVI, CSc., akademickému pracovníkovi Katedry elektrotechniky Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany,
 • doc. Ing. Kamilu KUČOVI, Ph.D., akademickému pracovníkovi Centra pokročilých studií Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.

 

Cena rektora za vědeckou práci v roce 2009

Na základě výsledků hlasování Vědecké rady Univerzity obrany na svém řádném zasedání dne 24. února 2010 byla rektorem – velitelem udělena Cena rektora za vědeckou práci v roce 2009:

 • prof. MUDr. Romanu PRYMULOVI, CSc., Ph.D. za významné výsledky vědecké práce v oblastech preventivní medicíny, infekční epidemiologie a vakcinologie.


Cena rektora za vědeckou práci v roce 2008

Na základě výsledků hlasování vědecké rady Univerzity obrany na svém řádném zasedání dne 25. února 2009 byla rektorem – velitelem udělena Cena rektora za vědeckou práci v roce 2008:

 • prof. RNDr. Aleši MACELOVI, DrSc. (Centrum pokročilých studií FVZ UO) za významné výsledky vědecké práce dosažené v roce 2008 v oblastech vědecké výchovy, publikační činnosti, zpracování nového doktorského studijního programu Infekční biologie a řešení vědeckých úkolů v rámci výzkumných záměrů a projektů obranného výzkumu. 

 

Cena rektora za vědeckou práci v roce 2007

Na základě výsledků hlasování Vědecké rady Univerzity obrany na svém řádném zasedání dne 20. února 2008 byla rektorem – velitelem udělena Cena rektora za vědeckou práci v roce 2007:

 • doc. MUDr. Jiřímu BAJGAROVI, DrSc., za mimořádně rozsáhlou publikační a přednáškovou aktivitu v roce 2007.

 

Cena rektora za vědeckou práci v roce 2006

Na základě výsledků hlasování Vědecké rady Univerzity obrany na svém řádném zasedání dne 29. ledna 2007 byla rektorem – velitelem udělena Cena rektora za vědeckou práci v roce 2006:

 • prof. Ing. Vojtěchu HRUBÉMU, CSc., za díla: „Dvoustupňové technologie plazmové nitridace hlavní ručních zbraní“, „Oxinitridace závěru pistolí“ a za vybudování Laboratoře mechanických veličin, Analytické laboratoře a Chemické laboratoře.

 

Cena rektora za vědeckou práci v roce 2005

Na základě výsledků hlasování Vědecké rady Univerzity obrany na svém řádném zasedání dne 27. února 2006 byla rektorem – velitelem udělena Cena rektora za vědeckou práci v roce 2005:

 • doc. RNDr. Janu KOHOUTOVI, CSc., za soubor vědeckých a odborných prací publikovaných v roce 2005.

 

Cena rektora za vědeckou práci v roce 2004

Na základě návrhu děkana Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany byla rektorem – velitelem udělena Cena rektora za vědeckou práci v roce 2004:

 • plk. doc. MUDr. Jiřímu KASSOVI, CSc., za „výzkumnou a publikační činnost v oblasti vojenské toxikologie se zaměřením na problematiku profylaxe, diagnostiky a léčby intoxikací vojensky a teroristicky zneužitelných typů otravných látek“.


Za obsah stránky odpovídá Zuzana Volfová
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme