Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Cena rektora za studentskou tvůrčí činnost

DOCENDO DISCIMUS

 

Cena rektora za studentskou tvůrčí činnost

Ceny rektora Univerzity obrany v Brně

za studentskou tvůrčí činnost

 

 

Cena rektora udělená v roce 2020 

 • rtn. Filip MLÍČKA (14-5MIZ) - za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2019/2020 na Fakultě vojenského leadershipu (obor Řízení a použití ozbrojených sil)  
 • des. Jakub HORNÍČEK (22-5VT1) - za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2019/2020 na Fakultě vojenských technologií (obor Vojenské technologie
 • čet. Veronika PETERKOVÁ (33-6VŠE-2) - za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2019/2020 na Fakultě vojenského zdravotnictví (obor Vojenské všeobecné lékařství)

 

Cena rektora udělená v roce 2019 

 • rtn. Kateřina STAŇKOVÁ (14-5CH) - za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2018/2019 na Fakultě vojenského leadershipu (sekce Aspekty bezpečnostního řízení)  
 • Bc. Karla MEIXNEROVÁ (22-2VGM-C) - za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2018/2019 na Fakultě vojenských technologií (sekce Ženijní technologie
 • des. Zuzana VALENTOVÁ (32-6VŠE-2) - za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2018/2019 na Fakultě vojenského zdravotnictví (obor Vojenské všeobecné lékařství)


  

Cena rektora udělená v roce 2018 

 • čet. Martin BUBELA (13-5ŘPOS1) - za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2017/2018 na Fakultě vojenského leadershipu (obor Řízení a použití ozbrojených sil)  
 • rtm. Bc. Jiří KRATOCHVÍL (22-2BSV) - za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2017/2018 na Fakultě vojenských technologií (obor Bojová a speciální vozidla
 • rtm. Bc. Šárka ODLOŽILOVÁ (35-6VŠE-1) - za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2017/2018 na Fakultě vojenského zdravotnictví (obor Vojenské všeobecné lékařství)


 

Cena rektora udělená v roce 2017 

 • Bc. Pavel KINCL (12-2BM-C) - za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2016/2017 na Fakultě vojenského leadershipu (obor Bezpečnostní management)  
 • rtm. Bc. Rudolf SCHREIBER (22-2LES-ILZ) - za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2016/2017 na Fakultě vojenských technologií (obor Letecké elektrotechnické systémy)
 • npor. MUDr. Jana ČÁPKOVÁ (36-6VŠE) - za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2016/2017 na Fakultě vojenského zdravotnictví (obor Vojenské všeobecné lékařství)


 

Cena rektora udělená v roce 2016 

 • čet. Jakub SVOBODA (13-3L) - za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2015/2016 na Fakultě vojenského leadershipu (sekce Logistika a ekonomika obrany)  
 • rtn. David VAŠEK (24-4PIL) - za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2015/2016 na Fakultě vojenských technologií (sekce Letecká technika, technika PVO a její použití
 • rtn. Bc. Jiří KOTEK (34-6VŠE-2) - za nejlepší výsledky v soutěži studentské tvůrčí činnosti v akademickém roce 2015/2016 na Fakultě vojenského zdravotnictví (obor Vojenské všeobecné lékařství)


 

Cena rektora udělená v roce 2015 

 • Bc. Sabina CHYTILOVÁ (12-2BM-C) - za 1. místo v soutěži na vědecké konferenci studentů Fakulty vojenského leadershipu v oboru Bezpečnostní management 
 • Bc. Duc Linh DO (22-2ZM-C) - za 1. místo v soutěži na vědecké konferenci studentů Fakulty vojenských technologií v oboru Zbraně a munice 
 • rtn. Hana ČÁPKOVÁ (34-6VŠE-1) - za 1. místo v soutěži na vědecké konferenci studentů Fakulty vojenského zdravotnictví v oboru Vojenské všeobecné lékařství


 

Cena rektora udělená v roce 2014 

 • čet. Martin KUBEŠ (13-3D) - za 1. místo v soutěži studentské tvůrčí činnosti Fakulty ekonomiky a managementu v oboru Vojenský management 
 • Bc. Vít HAVRÁNEK (21-2LRT-LT-C) - za 1. místo v soutěži studentské tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií v oboru Letecká a raketová technika 
 • rtm. Markéta KREJČIOVÁ (35-5FAR) – za 1. místo v soutěži studentské tvůrčí činnosti Fakulty vojenského zdravotnictví v oboru Vojenská farmacie

 

Cena rektora udělená v roce 2013 

 • rtn. Bc. Marek PANÁK (11-2PZ) - za 1. místo v soutěži studentské tvůrčí činnosti Fakulty ekonomiky a managementu v oboru Vojenský management 
 • svob. Bc. Miroslav HOVORKA (21-3LP) - za 1. místo v soutěži studentské tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií v oboru Letový provoz
 •  
 • rtn. Martin BORTLÍK (34-6VŠE-1) – za významné výsledky v domácích a zahraničních soutěžích studentské tvůrčí činnosti v oboru Vojenské všeobecné lékařství 

Cena rektora udělená v roce 2012 

 • des. Martin ČUTTA (12-3PZ) - za 1. místo v soutěži na vědecké konferenci studentů Fakulty ekonomiky a managementu v oboru Vojenský management 
 • rtn. Bc. Adam Novotný (21-2LES) - za 1. místo v soutěži na vědecké konferenci studentů Fakulty vojenských technologií v oboru Letecké elektrotechnické systémy 
 • npor. MUDr. Lukáš BARNIŠIN (36-6VŠE-1) - za 1. místo v soutěži na vědecké konferenci studentů Fakulty vojenského zdravotnictví v oboru Vojenské všeobecné lékařství

 

Cena rektora udělená v roce 2011 

 • Bc. Veronika SADOVSKÁ (12-2OB-C) - za 1. místo v soutěži studentské tvůrčí činnosti Fakulty ekonomiky a managementu v oboru Ekonomika obrany státu 
 • des. Jan KUSÝ (22-3LP) - za 1. místo v soutěži studentské tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií v oboru Letový provoz
 • čet.  Martin BORTLÍK (33-6VŠE) – za 1. místo v soutěži studentské tvůrčí činnosti Fakulty vojenského zdravotnictví v oboru Vojenské všeobecné lékařství

 

Cena rektora udělená v roce 2010 

 • nprap. Bc. Daniel BETÍK (12-2D) - za 1. místo v soutěži studentské tvůrčí činnosti Fakulty ekonomiky a managementu v sekci vojenský management 
 • prap. Bc. Ladislav Pfeifer (21-2ZM) - za 1. místo v soutěži studentské tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií v sekci vojenská technika, zbraně a munice 
 • por. Mgr. Vendula ŠEPSOVÁ (35-5FAR) – za 1. místo v soutěži studentské tvůrčí činnosti Fakulty vojenského zdravotnictví v sekci prací teoretických a preklinických

 

 

Cena rektora udělená v roce 2009 

 • prap. Roman ŠKUTA (13-3PZ) - za významné výsledky v domácích a zahraničních soutěžích studentské tvůrčí činnosti v oboru Ekonomika a management 
 • prap. Bc. Martin Kaczur (21-2RL-T) - za významné výsledky v domácích a zahraničních soutěžích studentské tvůrčí činnosti v oboru Vojenské technologie 
 • nprap. Pavel NOVOTNÝ (5. ročník, vojenské všeobecné lékařství) – za významné výsledky v domácích a zahraničních soutěžích studentské tvůrčí činnosti v oboru Vojenské všeobecné lékařství

 

 

Cena rektora udělená v roce 2008 

 • prap. Roman ROSTÁS (13-3PZ) - za významné výsledky v domácích a zahraničních soutěžích studentské tvůrčí činnosti v oboru Ekonomika a management 
 • prap. Kamil ŠAMAJ (3. roč. studijního programu Vojenské technologie) - za významné výsledky v domácích a zahraničních soutěžích studentské tvůrčí činnosti v oboru Vojenské technologie 
 • prap. Veronika MIKUSOVÁ (3. roč. studijního oboru Vojenské všeobecné lékařství) - za významné výsledky v domácích a zahraničních soutěžích studentské tvůrčí činnosti v oboru Vojenské všeobecné lékařství


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme