Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Veřejně dostupné výsledky výzkumu

DOCENDO DISCIMUS

 

Veřejně dostupné výsledky výzkumu

Výsledky typu software, které jsou zveřejněny v souladu s "Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací".


ROK 2019

1) NOHEL, Jan, STODOLA, Petr. Systém řízení manévru jednotek CZ. Software. 2019.

Systém řízení manévru jednotek CZ


ROK 2018

1) STODOLA, Petr; NOHEL, Jan. Optimální přesun jednotek na bojišti. Software. 2018.

Optimal movement of units on the battlefield


2) KULICH, Miroslav; STODOLA, Petr. Softwarová knihovna pro optimalizaci pohybu prostředků při vyhledávání objektů. Software. 2018. 

Software library for optimization of vehicle movement when searching for objects3) TALPA, Miroslav. Programovací prostředek AmexC-V1.0. Software. 2018.

AmexColor-V1


4) SIEGER, Ladislav; ULLRICH, David; BÍLEK, Petr. Optimalizace softwaru pro snímání a vyhodnocení standardizovaného d2 testu pozornosti. Software. 2018.

Optimalizace softwaru pro snímání 2d testu pozornosti


5) ROLENEC, Ota; ŠILINGER, Karel; PALASIEWICZ, Tibor. APOSŽPP. Software. 2018.

Software_APOSŽPP


6) SIEGER, Ladislav; ULLRICH, David; BÍLEK, Petr. Software pro snímání a vyhodnocení standardizovaného d2 testu pozornosti. Software. 2018.

Software pro snímání a vyhodnocení standardizovaného d2 testu pozornosti


ROK 2017

1) ŠILINGER, Karel. METCM & METB3 to METEO11. Software. 2017.

Aplikace_METCM_METB3_to_METEO11


2) ŠILINGER, Karel. METEO11 MAKER. Software. 2017.

Aplikace_METEO11_MAKER


3) ŠILINGER, Karel. METEO-KRÁTKÁ. Software. 2017.

Aplikace_METEO-KRÁTKÁ


4) STODOLA, Petr; KONEČNÝ, Zdeněk. Softwarová knihovna funkcí pro fázovou korelaci dvou digitálních obrazových snímků. Software. 2017.

Software library for phase correlation of two digital images


5) HAGARA, Ladislav; LÁBR, Miroslav. HomeLESS Hit Analyzer 1.3b. Software. 2017. 

HomeLESS-HA-2017-1_3bROK 2016

1) STODOLA, Petr; MAZAL, Jan. Softwarová knihovna pro propojení systému PASVŘ se systémem IS VŘ PozS. Software. 2016.

SW_dokumentace_Knihovna_IS_VR_PozS


2) HAGARA, Ladislav; LÁBR, Miroslav. HomeLESS Hit Analyzer 1.3a. Software. 2016.

HomeLESS-HA-2016-1_3aROK 2015

1) FARLÍK, Jan. SIMAAM - Experimentální software výpočtu trajektorie a doletu modelů leteckých řízených střel. Software. 2015.

SW SIMAAM Experimentální software výpočtu trajektorie a doletu modelů leteckých řízených střel


2) FARLÍK, Jan. DronTest. Software. 2015.

SW DronTest


3) JALOVECKÝ, Rudolf. HUFA_M - Program pro analýzu naměřených dat chování člověka při řízení letu letounu. Software. 2015.

SW HUFA M_Analýza naměřených dat chování člověka při řízení letu letounu


4) JALOVECKÝ, Rudolf. HUFA_V - Program pro evidenci naměřených dat a výsledků analýzy chování člověka při řízení letu letounu. Software. 2015.

SW HUFA V_Program pro evidenci naměřených dat a výsledků analýzy chování člověka při řízení letu letounu


5) TALPA, Miroslav. Programovací prostředek AmexCLV-V2.0. Software. 2015.

SW Programovací prostředek AmexCLV-V2_0


6) HAGARA, Ladislav; LÁBR, Miroslav. HomeLESS Shooting Analyzer 0.2. Software. 2015.

SW HomeLESS-Shooting-Analyzer-0_2-01 


7) ROZEHNAL, Dalibor. Software na měření charakteristik vrtulí. Software. 2015.

SW Měření charakteristik vrtulí
ROK 2014

1) NOVOTNÝ, Josef; DEJMAL, Karel; KRUMLOVÁ, Eva; PETRIČÁKOVÁ, Andrea; HUDEC, František. Software na vyhodnocení kvality kódovaných meteorologických zpráv. Software. 2014.

     Popis výsledku - Software na vyhodnocení kvality kódovaných meteorologických zpráv


2) TALPA, Miroslav. Programovací prostředek AmexCLV-V1.0. Software. 2014.

     Popis výsledku - Software Programovací prostředek AmexCLV-V1_0


3) JALOVECKÝ, Rudolf. ROTTABLE - Software a knihovna příkazů pro ovládání rotačního stolku v prostředí MATLAB . Software. 2014.

     Popis výsledku - Software a knihovna příkazů pro ovládání rotačního stolku​


4) HAGARA, Ladislav; LÁBR, Miroslav. HomeLESS Hit Analyzer 1.2b, HomeLESS Shooting Analyzer 0.1, HomeLESS Bubbles TD 0.9b. Software. 2014.​

     Popis výsledku - Software HomeLESS Hit Analyzer


 

ROK 2013 

1) HAGARA, Ladislav; LÁBR, Miroslav. HomeLESS Hit Analyzer 1.1b. Software. 2013.

     HomeLESS Hit Analyzer 1-1b (3).pdf


2) FRANTIŠ, Petr. Integrovaný letový záznamník. Software. 2013.

     Integrovaný letový záznamník (2).pdf


3) STODOLA, Petr; MAZAL, Jan. Optimální průzkum zájmového prostoru bezpilotními prostředky. Software. 2013.

     Optimální průzkum zájmového prostoru bezpilotními prostředky (1).pdf


4) STODOLA, Petr; MAZAL, Jan. Optimální zásobování a logistika v praktických aplikacích. Software. 2013.

     Optimální zásobování a logistika v praktických aplikacích (3).pdf


5) MAZAL, Jan; STODOLA, Petr; MOKRÁ, Ivana. SV MODEL - Řešení pragmatičnosti úderu - demo. Software. 2013.

     Řešení pragmatičnosti úderu - demo (1).pdf


6) BLAHA, Martin. PVNPG-14m. Software. 2013.

     PVNPG-14m (1).pdf


7) JALOVECKÝ, Rudolf. Měření odezvy pilota. Software. 2013.

     Měření odezvy pilota (5).pdf​

 

ROK 2012

1) PAVLŮ, Petr; ŠEBELA, Miroslav. Implementace modelu přehledového radiolokátoru v simulačním prostředí. Software. 2012. 

 

​     Implementace modelu přehledového radiolokátoru v simulačním prostředí.pdf


2) NEUBAUER, Jiří; SEDLAČÍK, Marek; KŘÍŽ, Oldřich. Aplikace STAT1. Software. 2012.

     Aplikace 20STAT1.pdf​

 

3) LUDÍK, Tomáš; NAVRÁTIL, Josef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír. Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Software. 2012.

     Dokumentace_SimulátorKS.PDF​

 

4) FARLÍK, Jan; DOSKOČIL, Radek. OPTIKOR. Software. 2012.

     Popis výsledku Software - OPTIKOR.pdf


5)  ONDRYHAL, Vojtěch; BUŘITA, Ladislav. Automatizace výstavby ontologie s využitím slovníku a báze dokumentů. Software. 2012.

     Automatizace výstavby ontologie s využitím slovníku a báze dokumentů.pdf

 

6) VÍTEK, Roman; ÚŘEDNÍČEK, Zdeněk. Software ServoCon 0.3. Software. 2012.

     PROK201 2012 SW ServoCon 0.3.pdf

 

7) VÍTEK, Roman; ÚŘEDNÍČEK, Zdeněk. Software SimLafet 1.0. Software. 2012.

     PROK201 2012 SW Softwarové simulační prostředí SimLafet.pdf

 

8) VÍTEK, Roman; ŘEHOŘ, Zdeněk. Katederní informační systém Sirius. Software. 2012.

     PROK201 2012 SW Katederní informační systém Sirius.pdf

 

9) FRANTIŠ, Petr; STODOLA, Petr; LITVAJ, Ondřej. Knihovna pro převod souřadnic v systému WGS-84. Software. 2012.

     Knihovna pro převod souřadnic v systému WGS-84.pdf


10) FARLÍK, Jan. Model prostoru odpalu rakety. Software. 2012.

     Model prostoru odpalu rakety (3).pdf

  ROK 2011

  

1) FARLÍK, Jan. 2D a 3D vizualizace prostorů účinné působnosti obecných PLRK dalekého a středního dosahu. Software. 2011.

    Software 2Da3D vizualizace PUP PLRK v1.04.pdf  


2) FRANTIŠ, Petr. Knihovna HLAGate. Software. 2011.

     Dokumentace ke knihovně HLAGate


3) FRANTIŠ, Petr. Knihovna InsDevice. Software. 2011. ​

     Dokumentace knihovny InsDevice

 

4) BUŘITA, Ladislav; KYSELA, Libor. Pořízení dat pro znalostní systémy. Software. 2011.

    Pořízení dat pro znalostní systémy 5) RACEK, František. Grafický návrh databáze souborů virtuálního prostředí a záměrných cílů. Software. 2011.

     Grafický návrh databáze souborů virtuálního prostředí a záměrných cílů


 6) JEDLIČKA, Luděk; KOMENDA, Jan. WDA_RZ 1.0. Software. 2011.

 

7) HRŮZA, Petr. Sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově. Software. 2011.

    3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově ROK 2010 

1) JEDLIČKA, Luděk. Software k provádění výpočtů záměrných úhlů potřebných pro střelbu ze zvoleného balistického systému na daný stacionární či pohyblivý cíl. Software. 2010.

 

      Software Bal_poc 1.0 

 
 


 

ROK 2008

ŠAMAJ, Kamil; VIŽĎA, František. SOLVER - interpretace experimentálních dat pomocí obecné nelineární metody nejmenších čtverců. Software. 2008.

     SOLVER_popis.pdf
 


V případě zájmu o některý z výše uvedených softwarů, vyplňte prosím registrační formulář a zašlete ho na uvedenou adresu:

Univerzita obrany

vedoucí Skupiny zabezpečení vědeckovýzkumné činnosti

Kounicova 65

662 10 Brno


Ke stažení: Registrační formulář

Za obsah stránky odpovídá Zuzana Volfová
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme