Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Laboratorní a učební blok UO pro výuku studijního oboru Materiálové a technologické inženýrství

DOCENDO DISCIMUS

 

Laboratorní a učební blok UO pro výuku studijního oboru Materiálové a technologické inženýrství

​​​​

 

 

Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace

 

Název projektu: Laboratorní a učební blok UO pro výuku studijního oboru Materiálové a technologické inženýrství

Registrační číslo projektu: CZ.1.05/4.1.00/11.0241

Odpovědný řešitel: brig. gen. prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. 

Vedoucí projektového realizačního týmu: plk. gšt. Ing. Milan Lauber

Období realizace: 1. 12. 2013 - 30. 6. 2015   

 

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce a revitalizace budovy č. 8 Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany (FVT UO) v areálu kasáren Šumavská 4, s důrazem na modernizaci specifických výukových a laboratorních prostor a na pořízení nezbytného přístrojového vybavení. Účelem projektu je vytvoření společné vědecko-výzkumné a vzdělávací báze pro studijní programy akreditované na FVT UO. Revitalizací budovy bude dosaženo nezbytné modernizace specifických výukových a laboratorních fondů katedry strojírenství FVT UO. Modernizovaný objekt bude následně plnit dva základní účely:

  1. Výzkumný: realizace projektu zajistí odpovídající technické zázemí pro vědecko-výzkumnou činnost fakulty, která bude primárně zaměřena na nové technologie a materiály pro speciální použití.
  2. Vzdělávací: výzkum bude úzce spojen se vzdělávací činností především v doktorských studijních oborech.

 

Rámec a financování projektu:

Projekt je realizován v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) za pomoci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Projekt je financován z 85 % z prostředků OP VaVpI a zbývajících 15 % prostředků je financováno ze státního rozpočtu České republiky, z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany.

 

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 78 162 498 Kč, kde výše 85 % dotace z ERDF činí 66 438 123 Kč, 15 % spolufinancování z rozpočtu Ministerstva obrany činí 11 724 375 Kč. Nezpůsobilé výdaje projektu jsou ve výši 593 000 Kč.

 


Internetové stránky OP VaVpI:

http://www.opvavpi.cz/​​

Přípravné období projektu

Souhrnná zpráva  o  jednáních projektového realizačního týmu projektu „Laboratorní a učební blok UO pro výuku studijního oboru Materiálové a technologické inženýrství“ a  o jednotlivých zasedáních Technicko-ekonomické rady projektu​


Za obsah stránky odpovídá Ladislav Koláček
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme