Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Autonomní pozemní vozidlo pro nouzové zásobování a logistiku

DOCENDO DISCIMUS

 

Autonomní pozemní vozidlo pro nouzové zásobování a logistiku


Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurence schopnost

Prioritní osa: PO-1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Název projektu: Autonomní pozemní vozidlo pro nouzové zásobování a logistiku

Registrační číslo projektu: CZ.01.02/0.0/0.0/20_321/0025219

Období realizace: 2021 - 2023

Příjemce: VOP CZ, s.p.

Další účastníci projektu: Ministerstvo obrany/Univerzita obrany – Fakulta vojenských technologií

                                     Letecké přístroje Praha, s.r.o.

 

Cíl projektu:

Cílem tohoto projektu je vývoj prototypu inteligentního autonomního systému, umožňujícího zásobování krizových oblastí. Na současném stupni vývoje obranných technologií a za současných společensko-ekonomických podmínek jde o zcela nevyhnutelný proces vývoje a modernizace armády.

 

Financování projektu:

Projekt je financovaný Evropskou Unii – OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 64 944 437,- Kč. Celkové způsobilé výdaje projektu za Univerzitu obrany jsou 15 404 000,- Kč. 


Za obsah stránky odpovídá Lenka Zedníčková


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme