Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Odkaz válečných veteránů je stále živý

DOCENDO DISCIMUS

 

Odkaz válečných veteránů je stále živý

„Obsadili jsme pevnůstky v poušti, v nichž jsme se bránili přívalu italských vojáků, kteří se snažili prolomit náš obranný val,“ vypráví studentům Univerzity obrany plukovník ve výslužbě Pavel Vranský. Voják, který bojoval v řadách 11. československého pěšího praporu pod velením podplukovníka Karla Klapálka u libyjského Tobruku. Našich 643 vojáků v roce 1941 ubránilo Tobruk před německo-italskou přesilou a napomohlo tak k udržení důležitého zásobovacího uzlu v Severní Africe.

Čechoslováci hájili nejvíce ohrožený západní úsek pevnostní hranice. V bojích padlo 14 příslušníků praporu, 26 bylo těžce a 55 lehce zraněno. Po dlouhém obléhání byl nakonec Tobruk osvobozen a naši vojáci, pro které nacistická propaganda vymyslela pojmenování „tobrucké krysy“, byli vystřídáni. Ubránili svěřený šestikilometrový úsek západně od města a přispěli ke spojeneckému vítězství nejen u Tobruku.

S životními příběhy plukovníka Pavla Vranského, který po africké anabázi a leteckém protiponorkovém výcviku v Kanadě sloužil u 311. čs. bombardovací perutě, brigádních generálů Alexandera Beera a Miloslava Masopusta, plukovníků Emila Bočka a Antonína Štíchy se mohli seznámit další studenti Univerzity obrany na již třetím setkaní s válečnými veterány v tomto roce. Beseda proběhla v pondělí 23. dubna 2012 opět pod patronací Asociace vojáci společně (AVS), která sdružuje dvanáct organizací se vztahem k armádě, vojenským aktivitám a tradicím.

Dvouhodinovou besedu moderoval prezident AVS plukovník Jan Kříž. S úvodem o vojensko-politické situaci před vypuknutím války vystoupil historik a člen výkonné rady ASV plukovník Oldřich Rampula. Poté účastníci besedy zhlédli filmovou koláž „Boj za svobodu“, mapující období od vzniku armády Československé republiky, přes zahraniční a domácí odboj za II. světové války až po osvobození naší vlasti.

Po navození atmosféry k besedě pohovořil pětadevadesátiletý brigádní generál ve výslužbě Alexander Beer o nutnosti výchovy mladé vojenské generace na novodobých tradicích a k opravdovému vlastenectví. Mladí muži, kteří se v roce 1939 nesmířili s německou okupací Československa, chtěli sloužit svému národu v čs. zahraniční jednotce a bojovat s nepřítelem na jakékoliv frontě. „Boj za svobodu měl své hrdiny, ale i antihrdiny,“ řekl generál Beer a dodal: „Všem nám ale šlo o ozbrojený boj s nenáviděnými okupanty.“

Další z účastníků besedy brigádní generál ve výslužbě Miloslav Masopust se narodil v roce 1924 v obci Strakov ve Volyni na území tehdejšího Sovětského svazu. Do čs. armády vstoupil v roce 1944 v Rovně, společně se svým otcem. V samostatném praporu tankových samopalníků vykonával funkci velitele družstva až do svého zranění v bojích u Machnůvky. Dále působil u 5. dělostřeleckého pluku ve funkci velitele dopravní čety. Vojákem z povolání byl do prosince 1980. Na setkání se studenty Univerzity obrany zavzpomínal mimo jiné na okamžiky vstupu do čs. brigády v Rovně a na způsob rozdělování mužů k jednotkám. V jeho vyprávění nechyběly ani veselé historky ze života u praporu samopalníků.

Vítězná válka s nacismem navždy zůstane zdrojem poučení a tradic, z nichž čerpá i současná Armáda České republiky. Zejména mladá generace připravující se na Univerzitě obrany na svou vojenskou profesi je směrována k vlastenectví a správnému žebříčku životních hodnot.


Autor: Pavel Pazdera​​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme