Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Jednou větou

DOCENDO DISCIMUS

 

Jednou větou

16. 1. 2019

Ve dnech 22. až 24. ledna bude Univerzita obrany vystavovat na Evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2019 na výstavišti PVA Expo Praha-Letňany. 

Na jedinečném místě pro setkání vysokých škol a budoucích studentů Univerzita obrany představí svoji studijní nabídku pro akademický rok 2019/2020. Návštěvníci, přicházející na veletrh s jasným cílem najít si další studium po maturitě, budou moci hovořit se studenty Univerzity obrany a poradit se o výběru vhodného studijního programu či specializace. Univerzita obrany bude mít expozici č. 52 v hale č. 4.

Středoškoláci jsou také zváni na přednášky Univerzity obrany, které proběhnou v přednáškovém sále v úterý 22. ledna v 14.15 hodin a ve čtvrtek 24. ledna v 13.25 hodin. Výchovní poradci ze středních škol se mohou zúčastnit přednášek Univerzity obrany v Pedagogickém centru (vstupní hala II), a to 22. nebo 23. ledna ve stejném čase v 11.55 hodin.

  


15. 1. 2019

Ve středu 16. ledna v pořadu České televize Dobré ráno seznámí příslušníci Univerzity obrany diváky s chystaným jubilejním 25. ročníkem armádního mistrovství Winter Survival 2019 v Jeseníkách. 

O mezinárodním Mistrovství Armády ČR v zimním přírodním víceboji Winter Survival 2019, které organizačně zabezpečuje Univerzita obrany, budou hovořit podplukovník František Vaněček z Centra tělesné výchovy a sportu a člen reprezentačního družstva UO desátník Ondřej Žiška, student 2. ročníku z Fakulty vojenského leadershipu. První vstup v Dobrém ránu na ČT2 začíná v 7.25 hodin. 

Pořad můžete sledovat zde:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/dily/11. 1. 2019

V úterý 15. ledna 2019 v 10:00 a 14.00 hodin uskuteční zástupci Univerzity obrany prezentační přednášku s besedou o možnostech studia na Univerzitě obrany, která se bude konat na Rekrutačním pracovišti Pardubice, Hůrka 1100.

Ve středu 16. ledna 2019 v 10:00 a 14.00 hodin uskuteční zástupci Univerzity obrany prezentační přednášku s besedou o možnostech studia na Univerzitě obrany, která se bude konat na Rekrutačním pracovišti Hradec Králové, Velké náměstí 23/33.3. 1. 2019

Ve čtvrtek 10. ledna od 18.00 hodin se na Hvězdárně a planetáriu v Hradci Králové uskuteční přednáška studentů Fakulty vojenského zdravotnictví na téma „Kurdistán, Kosovo, Černá Hora, Bosna … pohledem studentů?“
 

Po roce se na hradeckou hvězdárnu vracejí posluchači Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové se svými cestovatelskými a medicínskými zážitky. Povídání a fotografický doprovod nás tentokrát zavedou dokonce i mimo Evropu, do dalekého iráckého Kurdistánu. Vyprávění se nebude týkat jen medicíny, ale i zkušeností z cest a každodenního života místních obyvatel, do kterého se dá při těchto stážích určitě nahlédnout blíže, než jak to může vnímat běžný turista.

Vstupenky je možné zakoupit 15 minut před programem v pokladně hvězdárny.12. 12. 2018

Ve dnech 15. a 16. 12. 2018 pořádá Univerzita obrany první přípravný kurz pro uchazeče o vojenské studium na Fakultě vojenského leadershipu a  Fakultě vojenských technologií v akademickém roce 2019/2020. 

Přípravné kurzy jsou zaměřeny na předměty, ze kterých budou zájemci o studium skládat přijímací zkoušky. Kurzy umožňují zájemcům vytvořit si představu, co se od nich bude u přijímacích zkoušek vyžadovat, a vyzkoušet si, jak by v dané chvíli u přijímacích zkoušek uspěli. Vyučující se v kurzu zaměří na základní okruhy přezkušovaných předmětů a zájemci tak získají jedinečnou možnost adekvátně se na přijímací zkoušky připravit. Přípravné kurzy pro uchazeče o studium jsou zdarma. 

Více o kurzech ZDE.10. 12. 2018

Ve středu 12. 12. 2018 v 10.00 hodin zveme středoškoláky na Rekrutační pracoviště AČR v Ostravě, Matiční 2, na prezentaci možností studia na Univerzitě obrany a následného uplatnění absolventů v armádní praxi.

Akce je určena zejména pro studenty maturitních ročníků ostravského regionu a jejich rodiče. Zástupci univerzity spolu s profesními poradci z rekrutačního pracoviště představí návštěvníkům možnosti studia na jednotlivých fakultách Univerzity obrany pro akademický rok 2019/2020, podmínky přijímacího řízení, objasní průběh studia, uplatnění absolventů po ukončení studia a poradí s výběrem vhodného oboru. Uchazeči o studium na Univerzitě obrany tak budou mít jedinečnou příležitost získat potřebné informace o tom, jak nastartovat kariéru důstojníka Armády ČR prostřednictvím studia na Univerzitě obrany.5.12. 2018 

Dnes byla ve ve foyer budovy Univerzity obrany, Kounicova 44 v Brně zahájena výstava Historie vojenského mapování a leteckého měřického snímkování, která potrvá do 31. ledna 2019.

Výstava seznamuje s historií a vývojem vojenského mapování a leteckého měřického snímkování v českých zemích. Vytaveny budou reprodukce map od počátku 16. století až do současnosti. Ukázky jsou zaměřeny především na území města Dobrušky a jeho okolí. Vedle topografických map návštěvník uvidí také vojenské speciální mapy, reliéfní mapy, automapy, atlasy a letecké měřické snímky. Představeny budou i mapy, které byly ve své době utajovány a veřejnosti nedostupné. Součástí výstavy je projekce map a leteckých měřických snímků, které se vzájemně prolínají v čase.29. 11. 2018

V pátek 30. listopadu a v sobotu 1. prosince představí Univerzita obrany svoji studijní nabídku návštěvníkům Výstavy středoškolák, vysokoškolák 2018 na výstavišti Černá Louka v Ostravě. 

Zástupci univerzity spolu s profesními poradci z rekrutačního pracoviště Ostrava seznámí středoškoláky s možnostmi studia na jednotlivých fakultách Univerzity obrany v akademickém roce 2019/2020, s podmínkami přijímacího řízení, objasní průběh studia, uplatnění absolventů po ukončení studia a poradí s výběrem vhodného studijního programu či oboru. Uchazeči o studium na Univerzitě obrany tak budou mít jedinečnou příležitost získat potřebné informace o tom, jak nastartovat kariéru důstojníka Armády ČR prostřednictvím studia na Univerzitě obrany. Armádní prezentaci na výstavě podpoří svojí přítomností také vojáci 53. pluku průzkumu a elektronického boje v Opavě se svojí technikou. 23. 11. 2018

Ve dnech 28. a 29. listopadu se na Univerzitě obrany uskuteční 23. vojensko-odborná konference TAKTIKA 2018, kterou pořádá Katedra taktiky Fakulty vojenského leadershipu UO.

Letošní ročník konference je zaměřen na rozvoj schopností Armády ČR v letech 2020-2030 s hlavním tématem „Výstavba těžkého brigádního úkolového uskupení na bázi 7. mechanizované brigády".

Cílem konference je prezentovat názory, návrhy a doporučení pro zajištění rozvoje jednotlivých oblastí schopností těžkého brigádního úkolového uskupení AČR v souladu se záměrem modernizace AČR v horizontu let 2020-2030. Dále identifikovat procesy a jejich nositele za účelem vytvoření předpokladů pro plné použití nově zaváděných zbraní, techniky a výstroje těžkého brigádního úkolového uskupení.16. 11. 2018

V pondělí 19. 11. 2018 v době od 13.00 do 16.00 hodin proběhne na Gymnáziu v Žatci prezentace vysokých škol, které se zúčastní zástupci Univerzity obrany, jenž představí středoškolákům možnosti studia na univerzitě. 

Akce je určena zejména pro žáky maturitních ročníků středních škol žateckého regionu a jejich rodiče. Zástupci univerzity spolu s absolventy UO - příslušníky 41. mechanizovaného praporu Žatec představí návštěvníkům možnosti studia na jednotlivých fakultách Univerzity obrany pro akademický rok 2019/2020, podmínky přijímacího řízení, objasní průběh studia, uplatnění absolventů po ukončení studia a poradí s výběrem vhodného oboru. Uchazeči o studium na Univerzitě obrany tak budou mít jedinečnou příležitost získat potřebné informace o tom, jak nastartovat kariéru důstojníka Armády ČR prostřednictvím studia na Univerzitě obrany.13. 11. 2018

Dne v 13. listopadu se v prostorách brněnské Univerzity obrany uskutečnila přednáška armádního generála Petra Pavla k aktuálním otázkám současné bezpečnostní situace, určená zejména posluchačům kurzu Generálního štábu. 
12. 11. 2018

V úterý 13. 11. 2018 v 10.00 a 14.00 hodin bude na Krajském vojenském velitelství v Ústí nad Labem přednáškami o nabídce studia na Univerzitě obrany zahájena série prezentačních dnů UO na rekrutačních střediscích a pracovištích AČR. 

Akce je určena zejména pro studenty maturitních ročníků a jejich rodiče. Zástupci univerzity spolu s profesními poradci z rekrutačních pracovišť představí návštěvníkům možnosti studia na jednotlivých fakultách Univerzity obrany pro akademický rok 2019/2020, podmínky přijímacího řízení, objasní průběh studia, uplatnění absolventů po ukončení studia a poradí s výběrem vhodného oboru. Uchazeči o studium na Univerzitě obrany tak budou mít jedinečnou příležitost získat potřebné informace o tom, jak nastartovat kariéru důstojníka Armády ČR prostřednictvím studia na Univerzitě obrany.


9. 11. 2018

V neděli 11.11.2018 v 15.00 hod. se v Českobratrském evangelickém chrámu Jana Amose Komenského v Brně (Červený kostel), koná Koncert Dětského sboru Brno ke Dni válečných veteránů jako ekumenická vzpomínka na padlé ve světových válkách. Na organizaci koncertu se podílí Univerzita obrany ve spolupráci s Československou obcí legionářskou a Českobratrskou církví evangelickou. Obsahem koncertu budou písně věnované válečným veteránům z 1. světové války a 2. světové války a z novodobých misí v podání sboru i sólistů Dětského sboru Brno. V rámci koncertu bude čestnou stráží studentů UO přinesena vlajka ČR a bojový prapor Univerzity obrany, dále promluví vojenský kaplan UO kpt. Pacner a farář Českobratrské církve evangelické p. Gruber. Součástí bude také sbírka na Vojenský fond solidarity, kterou budou realizovat studenti Univerzity obrany a děti Dětského sboru Brno.5. 11. 2018

Ve čtvrtek 8. listopadu 2018 v 10.30 hodin v hokejové Hale dětí a mládeže Brno se uskuteční utkání akademického hokejového klubu Cavaliers Brno proti týmu Academics Pilsen věnované Dnu válečných veteránů. 

Jako symbolické připomenutí obětí všech válečných konfliktů vhodí čestné buly plukovník prof. Martin Macko, děkan Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany, jejichž studenti jsou členy hokejového klubu HC Cavaliers Brno.


17. 10. 2018

V pondělí 22. října v 14.00 hodin bude úvodní přednáškou na téma „Krajané v USA a vznik ČSR v roce 1918" zahájen další běh Kurzu třetího věku na Univerzitě obrany. 

Pro osm desítek přihlášených účastníků Kurzu třetího věku bude na dané téma v klubovém zařízení Univerzity obrany přednášet vojenský historik prof. PhDr. František Hanzlík, CSc. z Katedry vojenského umění Fakulty vojenského leadershipu.


9. 10. 2018

V pondělí 8.10.2018 zahájilo 16 studentů ze čtyř evropských států (Itálie, Litva, Polsko a Rumunsko) studium na Fakultě vojenského leadershipu v rámci programu Erasmus+.

Po uvítání na fakultě čekaly nové studenty administrativní záležitosti, prohlídka pracovišť školy a města Brna pod vedením patronů z řad domácích studentů.


2. 10. 2018

3. – 5. října 2018 proběhnou imatrikulace nových studentů Univerzity obrany. Na Klubu UO v Brně proběhne nejprve ve středu 3. října 2018 v 08.30 a 10.00 hodin imatrikulace vojenských a civilních studentů Fakulty vojenských technologií. Následně proběhne ve čtvrtek 4. října 2018 v 14.30 hod. a v pátek 5. října 2018 v 10.00 hodin imatrikulace vojenských studentů Fakulty vojenského leadershipu. Imatrikulace vojenských studentů Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany se uskuteční v pátek 5. října 2018 v 10.00 hodin v aule Univerzity Hradec Králové.  


21. 9. 2018

Po úspěšném ukončení kurzu základní přípravy ve Vyškově se budoucí studenti Univerzity obrany přesunuli 20. září 2018 do Brna, kde je čeká seznámení s univerzitou, imatrikulace a zahájení vysokoškolské výuky. Jejich první kroky na škole jim jistě usnadní i Průvodce studenta prvního ročníku19. 9. 2018

Ve čtvrtek 20. září 2018 se rektor-velitel UO brigádní generál Bohuslav Přikryl, v zastoupení náčelníka Generálního štábu Armády ČR, zúčastní v Ivančicích vzpomínky na nedožité 100. narozeniny generálmajora Miloše Knora. 

Vzpomínku při příležitosti nedožitých 100. narozenin generálmajora Miloše Knora pořádá Americký fond, o.p.s., ve spolupráci s městem Ivančice, Vojenským historickým ústavem Praha, Ústavem pro studium totalitních režimů a Moravským zemským muzeem. 

Nositel Řádu britského impéria generálmajor Miloš Knorr (nar. 20. 9. 1918 ve Slezské Ostravě, zemřel 1. 7. 2008 v New Yorku). Po skončení 1. sv. války se rodina přestěhovala do Ivančic, kde M. Knorr absolvoval obecnou školu a gymnázium. Jeho otec působil v Ivančicích jako ředitel národní školy. M. Knorr v r. 1938 absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě a jako důstojník sloužil krátce u 6. dragounského pluku v Brně. V r. 1940 uprchl přes Slovensko, Maďarsko a severní Afriku do Francie a poté do Velké Británie. Byl zařazen do předzvědného pluku 43. britské divize v Eastborne. Je jeden z mála Čechoslováků, který se přímo zúčastnil vylodění v Normandii (ve 2. vlně). Při vylodění 24. 6. 1944 přežil potopení britské válečné lodi. Jako zpravodajský důstojník působil v Belgii, Francii, Holandsku a Německu, za což dostal řadu ocenění. Na konci druhé světové války doprovázel vlaky, kterými byli repatriování českoslovenští vězni koncentračních táborů v Německu - např. z Bergen-Belsenu. 

Od roku 1945 studoval a poté přednášel na Vysoké škole válečné v Praze. Po převzetí moci komunisty odešel do Vídně, kde vedl do roku 1955 českou sekci americké vojenské zpravodajské služby. Jeho nejlepší přítel major René Černý byl v roce 1950 oběšen, což by postihlo také Miloše Knorra, kdyby se mu nepodařilo uprchnout. M. Knorr průběžně působil v Rakousku, SRN, Velké Británii a USA. V r. 1955 vojenskou kariéru ukončil a odešel definitivně do USA. 

V USA působil v pojišťovacích společnostech. Vypracoval se na pozici ředitele velké pojišťovací společnosti. M. Knorr byl považován za nejbohatšího Čecha žijícího v New Yorku. Státní bezpečnost sledovala jeho aktivity až do roku 1974. Po celou dobu exilu se M. Knorr toužil vrátit do Ivančic. Symbolicky se vrací alespoň urna s jeho ostatky v den jeho nedožitých 100. narozenin. 

Vzpomínka na generálmajora Miloše Knora, M.B.E., proběhne v 11.00 hodin v Muzeu v Ivančicích a v 13.00 hodin uložení jeho ostatků do čestného hrobu města Ivančice.

 


14. 9. 2018

V pondělí 17. září od 14.00 hodin ve foyer budovy Univerzity obrany proběhla vernisáž výstavy o hrdinovi polského protinacistického odboje kapitánu Witoldu Pileckém, které se zúčastnil prorektor pro rozvoj a internacionalizaci plk. Luděk Jedlička, zástupci velvyslanectví Polska, mj. přidělenec obrany plukovník Jarosław Przybysławski a ředitel Polského institutu v Praze Maciej Ruczaj, studenti a pedagogové UO a představitelé dalších partnerských institucí a spolků.

Výstava přibližuje životní příběh polského důstojníka, který v první polovině minulého století bojoval proti nacistické i sovětské okupaci, nechal se dobrovolně zavřít v koncentračním táboře Osvětim a po útěku bojoval ve varšavském povstání. Po nástupu komunistického režimu v Polsku byl v zinscenovaném procesu spolu s dalšími třemi členy odboje odsouzen k smrti.

Výstava v budově Univerzity obrany, Kounicova 44, je pořádána ve spolupráci s Polským institutem v Praze a potrvá do 19. října 2018. 

Veřejnosti je volně přístupná v pracovní dny od 8 do 18 hodin.11. 9. 2018

V úterý 11. září  2018 zástupci Asociace Vojáci společně pod vedením plk. ve výsl. Jaroslava Koštíře v doprovodu kancléře Univerzity obrany dr. Miloše Dyčky, CSc., předali válečnému veteránovi genmjr. ve výsl. Emilu Bočkovi publikaci Bojovali za svobodu, která popisuje osudy 5 významných příslušníků zahraničního odboje, mj. i generála E. Bočka v letech 2. světové války.

Generálmajor ve výslužbě Emil Boček se narodil 25. 2. 1923 v Brně-Tuřanech. V roce 1939 v necelých 17 letech odešel „balkánskou cestou" do Bejrútu a poté do Francie. V květnu 1940 se účastnil ústupových bojů v rámci 2. čs. pluku ve Francii. Od září 1940 sloužil u pozemního leteckého personálu 312. čs. stíhací perutě ve Velké Británii. Na přelomu 1943-1944 absolvoval pilotní výcvik v Kanadě. Od října 1944 sloužil jako pilot-stíhač u 310. čs. stíhací perutě na letounech Spitfire. Absolvoval 26 operačních letů jako doprovod spojeneckých bombardérů nad Evropou. V roce 1946 odešel na vlastní žádost z armády. Zpočátku pracoval jako soukromý automechanik, poté zaměstnanec Mototechny a soustružník.

V říjnu 2010 obdržel Řád Bílého lva III. třídy. Do hodnosti generálmajora ve výslužbě byl jmenován dne 5. 5. 2017.

Generál Boček na vzpomínkové akci na základně RAF Biggin Hill v červenci 2016 ve svých 93 letech opět pilotoval milovaný Spitfire. Britská média tuto událost komentovala jako návrat nejmladšího a současně nejstaršího letce, který kdy pilotoval tuto legendární stíhačku.


Za obsah stránky odpovídá Marek Žižlavský


   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube