Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Aktuální info pro uchazeče o studium

DOCENDO DISCIMUS

 

Aktuální info pro uchazeče o studium

Milé uchazečky a uchazeči o studium, 

zde Vám budeme vkládat nečerstvější informace tykající se aktuálního přijímacího řízení. V textu se budou objevovat zkratky názvů fakult: Fakulta vojenského leadershipu (dále jen „FVL"), Fakulta vojenských technologií (dále jen „FVT"), Fakulta vojenského zdravotnictví (dále jen „FVZ").

Nezapomínejte sledovat „Informace pro uchazeče" u jednotlivých fakult, kde naleznete veškeré informace o studijních programech, podmínkách přijetí, důležitých termínech a další info v přehledných dlaždicích.


1) Jak to bude letos s přijímacími zkouškami na FVL a FVT?

Bohužel vzhledem k nelepšící se epidemiologické situaci nebude možné konat prezenční přijímací zkoušky – proběhnout tedy online. Pro uchazeče o vojenskou formu studia letos nebudsoučástí přijímacích zkoušek Test fyzické zdatnosti, ale pouze online TSP a online test z AJ.

Jak to bude pro uchazeče o studium na FVL?

-        Řízení a použití ozbrojených sil: online TSP a online test z AJ

-        Bezpečnost a obrana: online TSP a online test z AJ

Jak to bude pro uchazeče o studium na FVT?

-        Vojenské technologie elektrotechnické: online TSP a online test z AJ

-        Vojenské technologie strojní: online TSP a online test z AJ

-        Kybernetická bezpečnost (vojenské): online TSP a online test z AJ

-        Kybernetická bezpečnost (civilní): online TSP

Všem uchazečům o studium na FVL a FVT byl odeslán e-mail s podrobnými informacemi o přijímací zkoušce. Pokud jste jej neobdrželi – podívejte se do spamu a případně pište na jdunaunob@unob.cz.


2) Jak to bude s akceptováním různých forem maturity? A bude se k ní nějak přihlížet?

Všechny fakulty Univerzity obrany budou akceptovat středoškolské vzdělání na základě maturitních vysvědčení bez ohledu na zvolené maturitní předměty, typ střední školy a stupeň obtížnosti (tedy všechny zákonné formy maturitní zkoušky). K výsledkům maturity se v souvislosti s přijímací zkouškou nebude přihlížet (např. uznání maturity místo některé části přijímací zkoušky).


3) Chci požádat o prominutí vykonání části přijímací zkoušky TSP/AJ. Jaký je postup a do kdy mohu žádost poslat?

Postup vždy najdete na: www.unob.cz -> informace pro uchazeče o studium -> fakulta -> studijní program -> dlaždice s názvem: Podmínky přijímacího řízení – zde najdete formulář: Žádost o prominutí části přijímací zkoušky, který musíte vyplnit, podepsat, přiložit potřebné dokumenty (TSP – ověřené kopie požadovaných vysvědčení; AJ – ověřenou kopii uznatelného certifikátu) a odeslat je na adresu zmíněnou rovněž na stránce Podmínky přijímacího řízení.

Dokumenty k nám musí být doručeny nejpozději do 31. 3. 2021.

 

4) Je třeba mít hotovou prohlídku ve vojenské nemocnici před přijímačkami?

Není. Běžně někteří uchazeči o studium absolvují prohlídku ve Vojenské nemocnici až po přijímacích zkouškách – závisí na aktuálních kapacitách termínu ve zdravotnických zařízeních. Lékařské vysvědčení z vojenské nemocnice je třeba mít vyhotovené do nástupu na Kurz základní přípravy.

 

5) Jak to bude letos s přípravnými kurzy?

Vzhledem k současné epidemiologické situaci bohužel není možné konat přípravné kurzy prezenčně. Kurzy jsme však převedly do on-line formy, takže o pomoc s přípravou z naší strany rozhodně nepřijdete! Přihlašovat k on-line přípravným kurzům je možné zde.

 

6) Do kdy si mohu podat přihlášku ke studiu? 

Přihlášky na FVL a FVT je možné podávat do 30. 4. 2021. Podávání přihlášek na FVZ již skončilo dne 28. 2. 2021.

 

7) Budou se konat Dny otevřených dveří? 

Poslední Den otevřených dveří brněnských fakult (FVL a FVT) proběhl 4. 3. 2021. Na všechny Dny otevřených dveř se můžete podívat ze záznamu. Už jste je viděli? Podívejte se:

 

8) Najdu někde cvičné testy k přijímacím zkouškám? 

Vyzkoušejte si Test studijních předpokladů na FVT a Test studijních předpokladů na FVL. Dále se můžete podívat na testy z minulých let jak u FVT i u FVL.

Všem uchazečům, kteří si již podali přihlášku ke studiu zasíláme přihlašovací údaje do Kurzu angličtiny a také Tréninkový plán pro zvládnutí Testu fyzické zdatnosti. Pokud jste si již přihlášku podali a materiály Vám nepřišly, kontaktujte nás prostřednictvím jdunaunob@unob.cz.

 

9) Jaké jsou nyní otevřeny civilní studijní programy a co plánujete otevřít? 

V současné době je možné podat si elektronickou přihlášku do těchto civilních studijních programů:

Připravujeme další studijní programy, které jsou nyní posuzovány akreditační komisí. O otevření e-přihlášky Vás budeme informovat. Studium však bude zahájeno již v akademickém roce 2021/2022.

Zájemci o připravované studijní programy se mohou registrovat zde a po získání akreditace budou informováni o otevření e-přihlášky a podmínkách přijímacího řízení.

 

10) Nabízíte i kombinované studium? Pokud ano, jak je koncipováno a jaké jsou poplatky za studium?

Ano nabízíme, ale pouze v bakalářském studijním programu Bezpečnost a obrana. Kombinované studium je nabízeno v civilní i vojenské formě. Výuka probíhá souběžně pro vojenské a civilní studenty. Novinkou v akademickém roce 2021/2022 je, že pro vojáky již nebude podmínkou, aby byli vysláni ke studiu. Harmonogram výuky bude pro příští akademický rok vypadat takto.

Žádné poplatky za studium se v civilní ani vojenské, prezenční ani v kombinované formě na Univerzitě nehradí (ani po dovršení věku 26 let ani v případě prodloužení studia). Dokonce uchazeči o kombinovanou formu neplatí ani poplatek za přihlášku.

 

11) Na koho se mohu obracet s dalšími dotazy? 

Pokud na této stránce ani na stránce FAQ nenaleznete odpovědi na své otázky nebo budete chtít cokoli upřesnit, neváhejte a kontaktujte nás. Vyberte si způsob, který Vám bude nejvíce vyhovovat:

a) Emailjdunaunob@unob.cz

b) IG: Direct message

c) FB: Direct message

d) Telefon: 720 077 248 nebo 602 695 153 (PO-ČT 7:00 – 16:00, PÁ 7:00 – 13:30)Za obsah stránky odpovídá Veronika Černá


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme