Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Archív zpráv - říjen 2012

DOCENDO DISCIMUS

 

Archív zpráv - říjen 2012


30.10.2012 • Na brněnském výstavišti začal v úterý 30. října 2012 devatenáctý ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2012. Pestrou nabídku studia svých tří fakult – Fakulty ekonomiky a managementu, Fakulty vojenských technologií a Fakulty vojenského zdravotnictví – zde představuje Univerzita obrany. 


30.10.2012 • U příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu uděloval ministr obrany Alexandr Vondra 26. října 2012 nejvyšší resortní vyznamenání. V prostorách Vojenského historického ústavu byli oceněni příslušníci resortu obrany, váleční veteráni, bojovníci proti komunismu a další významné osobnosti. Slavnostnímu ceremoniálu přihlíželi vrcholní představitelé ministerstva obrany a velení armády, mezi hosty nechyběl také rektor-velitel Univerzity obrany plukovník profesor Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.


29.10.2012 • Za účasti prezidenta republiky Václava Klause, nejvyšších státních a politických činitelů a dalších významných hostů byly v neděli 28. října 2012 na pražském Vítkově zahájeny oslavy vzniku samostatného Československa. Účastnila se jich také dvacítka studentů Univerzity obrany


29.10.2012 • Za přítomnosti prezidenta republiky, ministra obrany, náčelníka Generálního štábu AČR, rektora-velitele Univerzity obrany a dalších vysokých státních a armádních představitelů se v neděli 28. října na Hradčanském náměstí uskutečnila slavnostní přísaha vojáků Armády ČR.


29.10.2012 • Pod záštitou statutárního města Brna a ve spolupráci s kulturními a společenskými organizacemi proběhlo v neděli 28. října 2012 u sochy T. G. Masaryka na Komenského náměstí slavnostní shromáždění u příležitosti 94. výročí vzniku ČSR. 


26.10.2012 • Ve dnech 24. a 25. října 2012 se v Hradci Králové na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany uskutečnila již 12. konference Odborné společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů (SVLFVL) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně


26.10.2012 • Ve středu 20. října 2012 se v sále Klubu Univerzity obrany sešla devadesátka vojenských důchodců k přátelskému posezení a k oslavě narozenin více než dvacítky jubilantů. Tato pravidelná setkání jsou vyústěním dobré spolupráce Univerzity obrany s Klubem vojenských důchodců při UO a staly se už tradicí. Takovéto události zažívají společně dvakrát ročně. 


25.10.2012 • U příležitosti státního svátku Dne vzniku československého státu, který připadá na 28. října, udělil ministr obrany ČR dvanácti příslušníkům Univerzity obrany medaile Za službu v ozbrojených silách České republiky I., II. a III. stupně. Ve čtvrtek 25. října 2012 jim je předal rektor-velitel Univerzity obrany plukovník prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.


Právě vyšlo říjnové číslo Listů Univerzity obrany​ 

25.10.2012 • V říjnovém čísle najdete informace o nejdůležitějších událostech na Univerzitě obrany, jež se udály za poslední dva měsíce. Jde například o zahájení Kurzu Generálního štábu a Kurzu vyšších důstojníků, zahájení nového akademického roku nebo imatrikulace studentů vojenského i civilního prezenčního studia. V čísle najdete rozhovor s ředitelem nově vzniklého Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Ing. Vladimírem Karaffou, CSc., rozhovor s emeritním profesorem Ing. Lubomírem Popelínským, DrSc a mnohé další novinky.

 

25.10.2012 • V neděli 28. října si vedle státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu připomeneme i památný den z historie české armády, který je spojen s bojem příslušníků naší obrněné brigády u města Dunkerque v roce 1944. Československá samostatná obrněná brigáda ve Velké Británii, zasazená do obléhání severofrancouzského přístavu Dunkerque, podnikla 28. října svou první a úspěšnou bojovou akci proti obklíčeným německým jednotkám.


24.10.2012 • Ve dnech 17. a 18. října 2012 se na Klubu Univerzity obrany schází přes 40 odborníků z oblasti leteckých elektrotechnických systémů na svou již 12. mezinárodní vědeckou konferenci „Měření Diagnostika Spolehlivost Palubních soustav letadel“. 

23.10.2012 • „Obsadili jsme pevnůstky v poušti, v nichž jsme se bránili přívalu italských vojáků, kteří se snažili prolomit náš obranný val,“ vyprávěl nedávno studentům Univerzity obrany plukovník ve výslužbě Pavel Vranský. Voják, který bojoval v řadách 11. československého pěšího praporu pod velením podplukovníka Karla Klapálka u libyjského Tobrúku. Našich 643 vojáků v roce 1941 ubránilo Tobruk před německo-italskou přesilou a napomohlo tak k udržení důležitého zásobovacího uzlu.


23.10.2012 • Ve dnech 19. – 21. října 2012 se konal na střelnici AVZO Cheb – Myslivna 21. ročník mezinárodní střelecké soutěže „ZLATÝ LEV 2012“ na kterém opět nemohla chybět naše tříčlenná družstva, aby reprezentovala Univerzitu obrany.


23.10.2012 • V pátek 19. října 2012 se v Síni vědecké rady Univerzity obrany uskutečnilo druhé letošní zasedání redakční rady časopisu Obrana a strategie. V jeho slavnostním úvodu předal rektor Univerzity obrany plukovník profesor Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. jmenovací dekrety členům redakční rady, kteří se nezúčastnili minulého jednání.


22.10.2012 • Ve dnech 18. až 20. října 2012 proběhl v Tipsport aréně v Liberci největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí v Libereckém kraji pod názvem EDUCA 2012 MYJOB, na kterém svoji studijní nabídku prezentovala také Univerzita obrany. Veletrh jedinečným způsobem propojil nabídky studia, práce a celoživotního vzdělávání v České republice, ale i v zahraničí.  


18.10.2012 • Čtvrtek 18. října 2012 byl pro Univerzitu obrany slavnostním dnem. V 13.30 hodin proběhla v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně inaugurace nového rektora-velitele Univerzity obrany plukovníka prof. Ing. Bohuslava Přikryla, Ph.D.


19.10.2012 • Ve spolupráci Univerzity obrany a Kontaktní ambasády NATO v Bělehradě bylo na kalendářní rok 2012 naplánováno celkem šest aktivit zaměřených na logistické odbornosti. Z tohoto pohledu poslední akcí letošního roku je kurz podpory hostitelským státem a logistického průzkumu konaný ve dnech 15. až 26. října 2012 a zabezpečovaný Katedrou logistiky Fakulty ekonomiky a managementu. Kurzu se účastní příslušníci ozbrojených sil Srbska a Makedonie.​


19.10.2012 • Ve dnech 15. a 16. října 2012 proběhla pod záštitou děkana Fakulty ekonomiky a managementu plukovníka Ing. Vladana Holcnera, Ph.D., na půdě Univerzity obrany mezinárodní vědecká konference s názvem Ekonomické řízení v prostředí obrany.


17.10.2012 • V těchto dnech se Univerzita obrany účastní prestižní mezinárodní výstavy Future Soldier 2012 na pražském výstavišti PVA Letňany. Výstavu, která je zaměřená na pokročilé technologie v oblasti obrany a bezpečnosti, ve středu 17. října 2012 dopoledne zahájil ministr obrany RNDr. Alexandr Vondra. Ten si spolu s náčelníkem Generálního štábu AČR generálporučíkem Ing. Petrem Pavlem prohlédl také exponáty Univerzity obrany v rámci expozice resortu obrany. 


16.10.2012 • Velvyslanec Italské republiky v Praze J. E. Pasquale D´Avino ve čtvrtek 11. října 2012 předal pamětní kříže sedmi českým vojákům, kteří se v druhé polovině roku 2006 účastnili vojenské operace Evropské unie EUFOR v Bosně a Hercegovině s názvem Althea. Právě v tomto období veleli silám EUFOR Italové. Mezi vyznamenanými vojáky byli také dva příslušníci Univerzity obrany, kteří plnili úkoly na velitelství EUFOR v Sarajevu. 


12.10.2012 • Dne 11. října 2012 se uskutečnil za příjemného slunného počasí Sportovní den rektora-velitele Univerzity obrany. Sportovní den byl zahájen v 7.30 hodin slavnostním nástupem všech účastníků na fotbalovém hřišti kasáren Jana Babáka.


12.10.2012 • Ve dnech 9. a 10. října 2012 pořádala Katedra bojových a speciálních vozidel již tradiční konferenci „Opotřebení, Spolehlivost, Diagnostika 2012“. Letošní ročník konference pomalu uzavírá druhou desítku již organizovaných odborných setkání v tomto duchu.


11.10.2012 • V uplynulém akademickém roce byly vydány tři nové monografie o programu MATLAB, který je na Univerzitě obrany provozován ve formě síťové multilicence. Knihy, vydané brněnským nakladatelstvím Tribun EU, s.r.o., jsou určeny zejména, ale nejenom, pro začínající a příležitostné uživatele. Ve středu 31. října 2012 se v době od 16.15 do 17.00 uskuteční prezentace uvedených monografií. 


11.10.2012 • Ve středu 10. října 2012 proběhla imatrikulace civilních studentů 1. ročníku bakalářského prezenčního studia Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany. Imatrikulační slib složilo celkem 136 studentů. 


10.10.2012 • Dne 6. října 2012 se na střelnici AWIW Brno v brněnských Horních Heršpicích uskutečnil IV. ročník střelecké soutěže  „Memoriál Marie Ljalkové“ a memoriálu „Padlých hrdinů za svobodu republiky a demokracii“.


10.10.2012 • Na dvoudenní návštěvu Univerzity obrany zavítali ve dnech 8. a 9. října 2012 účastníci Kurzu národní bezpečnosti Akademie Ozbrojených sil Slovenské republiky. Cílem jejich návštěvy bylo absolvovat odborné přednášky s diskuzí na témata Obranná strategie České republiky 2012 a cíle, rozvoj a systém přípravy personálu resortu obrany. Současně se slovenští kolegové seznámili blíže s Univerzitou obrany a jejím místem v rámci vzdělávání profesionálních vojáků − příslušníků ozbrojených sil.


10.10.2012 • Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany spolu s Českou vakcinologickou společností ČLS JEP pořádala ve dnech 4. až 6. října 2012 v Hradci Králové tradiční celostátní konferenci Hradecké vakcinologické dny. Ty se konaly již poosmé. Jedná se o setkání lékařů se zájmem o problematiku očkování. Letošního ročníku konference se zúčastnilo přes 450 osob, čímž navázala na předchozí úspěšné ročníky. Již tradiční byl i vysoký počet účastníků ze Slovenska. 


9.10.2012 • V sobotu 6. října 2012 proběhl na 22. základně letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou Den otevřených dveří pro širokou veřejnost. Akce probíhala ve spolupráci s místním Vojenským leteckým klubem a samotným městem Náměšť nad Oslavou. Dne otevřených dveří se zúčastnila také Univerzita obrany.


9.10.2012 • Od středy 17. do pátku 19. října 2012 se na pražském výstavišti PVA Letňany uskuteční mezinárodní výstava s názvem Future Soldier 2012, která bude zaměřená na pokročilé technologie v oblasti obrany a bezpečnosti. Hlavním partnerem akce je Ministerstvo obrany České republiky a zahájena bude ministrem Alexandrem Vondrou. Výstavy se zúčastní také Univerzita obrany. 


8.10.2012 • V pátek 5. října 2012 se konal slavnostní akt imatrikulace nových studentů prvních ročníků Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Slavnostního aktu se kromě představitelů vedení fakulty a rektora - velitele Univerzity obrany plukovník prof. Ing. Bohuslava Přikryla, Ph.D., zúčastnili i vrcholní představitele participující Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, představitelé Univerzity Hradec Králové a Univerzity Pardubice.  


8.10.2012 • Ve středu 3. října 2012 proběhla imatrikulace civilních studentů 1. ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia Fakulty vojenských technologií. Imatrikulační slib složilo celkem 78 studentů, z čehož bylo 7 vietnamských. 


3.10.2012 • Dne 6. října si připomeneme další památný den resortu Ministerstva obrany. Je jím den, kdy jednotky 1. československého armádního sboru v SSSR v rámci mimořádně krvavých bojů karpatsko-dukelské operace dosáhly předválečné čs. hranice u města Dukla. Karpatsko-dukelská operace byla útočná operace sovětských a československých vojsk n​a severovýchodním Slovensku na podzim roku 1944, která měla spojit povstalecké síly slovenského národního povstání se sovětskými armádami.


3.10.2012 • V úterý 2. října 2012 se při příležitosti státního svátku Dne české státnosti azahájení nového akademického roku uskutečnil na nástupišti Univerzity obrany v kasárnác​h na ulici Šumavská slavnostní nástup příslušníků školy. Přítomni byli také posluchači 25. kurzu Generálního štábu a Kurzu vyšších důstojníků, zahraniční studenti školy a představitelé partnerských občanských sdružení, s nimiž Univerzita obrany dlouhodobě a úspěšně spolupracuje.


3.10.2012 • Koncem září se uskutečnilo na Univerzitě obrany jednání řešitelů projektu s názvem Infrastruktura pro výuku spojenou s výzkumem ve strojních oborech studijního programu Vojenské technologie, který je realizován v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a za pomoci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Cílem projektu je revitalizace objektů Univerzity obrany v kasárnách Šumavská. Pracovní jednání řídil hlavní koordinátor projektu plukovník prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D., rektor - velitel UO.


2.10.2012 • Fakulta ekonomiky a managementu v pondělí 1. října 2012 přivítala novou skupinu zahraničních studentů, kteří budou v zimním semestru studovat na Univerzitě obrany v rámci programu Erasmus. Skupinu tvoří 11 Poláků, 6 Slováků a dva studenti z Maďarska, kteří jsou mezi nimi jedinými vojenskými studenty. Studenti si předměty pro zimní semestr vybírali z nabídky tří modulů – vojenský management, ekonomika obrany státu a ekonomika a management. 


1.10.2012 • Ve čtvrtek 27. září 2012 složili imatrikulační slib noví studenti Fakulty vojenských technologií a Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně. Slavnostního aktu, který proběhl v prostorách Klubu Univerzity obrany, se zúčastnilo celkem 341 studentů - vojá​ků. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Archív zpráv


2012


2011

 

2010

 

2009

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme