Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Archív zpráv - červen 2012

DOCENDO DISCIMUS

 

Archív zpráv - červen 2012


V pátek 29. června 2012 proběhlo v prostorách kinosálu Nového internátu Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové slavnostní vyřazení absolventů bakalářského studia oboru zdravotnický záchranář, magisterských a doktorských studijních programů vojenského všeobecného lékařství a vojenské farmacie. 


Čtvrteční odpoledne 28. června 2012 patřilo dalšímu z pravidelných setkání vedení Univerzity obrany se zástupci partnerských občanských sdružení. Tentokrát proběhlo ve znamení oslav Dne ozbrojených sil. V Síni tradic je přivítal prorektor pro vnější vztahy plukovních Ing. Jaroslav Průcha, PhD. 


Červnové číslo Listů Univerzity obrany vám tentokrát přináší speciální přílohu, v níž se představuje Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. Významnou událostí bylo otevření nového aerodynamického tunelu, který byl slavnostně uveden do provozu počátkem letošního června. Dále dočtete o návštěvě ministra obrany Alexandry Vondry, který byl hostem Valné hromady Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, o některých zahraničních návštěvách, o výsledcích studentské tvůrčí činnosti na brněnských fakultách a další zajímavosti. Číslo najdete také zde


Ve středu 27. června se v Brně konalo vyřazení absolventů Kurzu Generálního štábu a Kurzu vyšších důstojníků za účasti náměstka ministra obrany pro personalistiku Michaela Hrbaty a náčelníka Generálního štábu Armády České republiky armádního generála Vlastimila Picka. 


V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, nesoucí název Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu, proběhlo ve středu dne 27. června 2012 na Univerzitě obrany dal​ší pracovní setkání s řešiteli projektu.  

   

Od 18. do 29. června 2012 probíhá na akademické půdě Univerzity obrany mezinárodní Kurz podpory hostitelským státem a logistického průzkumu, který zabezpečuje Katedra logistiky Fakulty ekonomiky a managementu. Teoretická příprava jeho účastníků byla doplněna o přednášku u firmy ČD Cargo. Ti se zde seznámili s provozem na kontejnerovém překladišti a provozem na středisku řízení. 

V úterý ráno 26. června 2012 si Univerzita obrany připomněla Den ozbrojených sil České republiky. Svátek, který každoročně připadá na 30. června, oslavili o pár dnů dříve vojenští i civilní příslušníci školy shromážděním na nástupišti v kasárnách Šumavská. V tento den, před 94 lety, vyjádřila spojenecká Francie, která nesla hlavní tíhu války proti Centrálním mocnostem, svůj respekt a podporu uplatnění práva Čechů a Slováků na nezávislost a státní samostatnost. 


V sobotu 23. června 2012 probíhal ve vojenském výcvikovém prostoru Brdy u Strašic na Rokycansku další, tentokrát již 23. ročník velkolepé prezentační akce s názvem „Den pozemního vojska Bahna 2012“. Akci organizoval velitel Společných sil a Nadace pozemního vojska AČR ve spolupráci s velitelem Sil podpory, Muzeem na demarkační linii, Československou obcí legionářskou, kluby vojenské historie, složkami Integrovaného záchranného systému ČR a Policií ČR. Na Bahnech 2012 nechyběla Univerzita obrany. 


Prezident republiky Václav Klaus a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala předali ve středu 20. června 2012 na slavnostním ceremoniálu ve Velké aule pražského Karolina jmenovací dekrety šedesáti profesorům vysokých škol. Mezi nimi byli také docent Ing. Karel Zaplatílek, Ph.D., který se stal profesorem pro obor vojenská technika - elektrotechnická, a doc. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., pro obor toxikologie – oba z Univerzity obrany. Jmenování nových profesorů byl přítomen první náměstek ministra obrany Jiří Šedivý. 


Vysoké učení technické v Brně z pověření České asociace univerzitního sportu uspořádalo ve dnech 10. až 15. června 2012 již 11. ročník Českých akademických her. Šlo o největší setkání a vrcholnou soutěž akademických sportovců ČR, na které nechyběli studenti – sportovci z Univerzity obrany. 


Tři nové rektory vysokých škol jmenoval v pondělí 18. června 2012 na Pražském hradě prezident republiky Václav Klaus. Byl mezi nimi také plukovník prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D., který se letos 1. srpna stane rektorem Univerzity obrany. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil také současný rektor univerzity prof. Ing. Rudolf Urban, CSc. a předseda Akademického senátu Univerzity obrany plukovník prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. 


Ve dnech 4. až 6. června 2012 proběhlo pracovní jednání mezi zástupci varšavského Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení ozbrojených sil Polska zařazeného do organizační struktury Akademie národní obrany a vedením Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany. 


Dne 15. června 2012 vyšla internetová verze prvního letošního čísla časopisu Obrana a strategie, periodika Univerzity obrany. Obsahem čísla je pět recenzovaných článků, dva diskuzní příspěvky a tři recenze.

Kompletní obsah čísla najdete na adrese: www.defenceandstrategy.eu.


V úterý 12. června 2012 zavítala na Univerzitu obrany neobvyklá návštěva složená především z nejlepších absolventů Kurzu generálního štábu ozbrojených sil Saudské Arábie. Šestnáctičlennou delegaci, již do České republiky pozval ministr obrany ČR, vedl brigádní generál Mesfer Swalem Al Ghanem. V rámci svého týdenního pobytu navštívila Ministerstvo obrany ČR, Generální štáb AČR, některé vojenské základny a Velitelství výcviku – Vojenskou akademii ve Vyškově.  


Ve dnech 5. a 6. června 2012 se na Univerzitě obrany uskutečnila konference LETECTVO 2012, kterou pořádala Katedra letectva Fakulty vojenských technologií UO. Tématem konference byly „Technologie využívané při přípravě leteckého personálu“. Účastníci konference​ se také seznámili s nově otevřeným Aerodynamickým tunelem Brno v areálu kasáren Černá Pole. 


Poslední den v květnu se uskutečnilo na Univerzitě obrany jednání řešitelů projektu s názvem Infrastruktura pro výuku spojenou s výzkumem ve strojních oborech studijního programu V​ojenské technologie, který je realizován v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a za pomoci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Cílem projektu je revitalizace objektů Univerzity obrany v kasárnách Šumavská. Pracovní jednání řídil koordinátor zodpovědný za oblast logistiky projektu plukovník Ing. Jiří Durec, kvestor UO. 


Kurz zvládání extrémních situací X-stream​ 
Studenti magisterského studia oboru vojenský management Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany a studenti průzkumné specializace z polské Vysoké školy pozemního vojska generała Tadeusza Kościuszkého ve Vroclavi se ve dnech 28. května až 1. června 2012 ve vojenském výcvikovém prostoru Dědice zúčastnili kurzu zvládání extrémních situací. Kurz, který spadá do oblasti speciální tělesné přípravy, organizovalo Centrum tělesné výchovy a sportu Univerzity obrany. 


Univerzita obrany v Brně ve spolupráci se společností Energoklastr spustila v úterý 5. června 2012 do zkušebního provozu nový aerodynamický tunel. Slavnostního aktu byli přítomni rektor Univerzity obrany brigádní generál v záloze prof. Rudolf Urban a předseda představenstva Energoklastru JUDr. Jan Rakušan, kteří spolu se senátorem Parlamentu ČR Ing. Adolfem Jílkem přestřihli symbolickou pásku. Pozvání přijali také představitelé a zástupci ministerstev, univerzit a vysokých škol, vědeckých ústavů, výrobních podniků a různých společností. 


Ve dnech 5. až 6. června 2012 navštívila v rámci programu Erasmus Univerzitu obrany plukovnice prof. Dr. Klára Kecskeméthy z nedávno transformované Národní univerzity veřejné správy v Budapešti. Tato plukovnice působila v minulých letech na Miklos Zrinyi National Defence University (MZNDU) v Budapešti jako prorektorka pro vzdělávání. 


Po několikaleté odmlce se letos Závodnímu výboru ZO ČMOSA na Univerzitě obrany opět podařilo připravit akci u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Tentokrát však oslava Dne dětí byla ideovou vedoucí a hlavní organizátorkou Bc. Ivou Taušovou na rozdíl od minulosti pojata poněkud netradičně. Namísto klasického výletu na nějaké zajímavé místo naší vlasti měly dětí zaměstnanců Univerzity obrany možnost prožít část prvního červnového víkendu přímo uprostřed Vojenského výcvikového prostoru Dědice. 


Ve dnech 20. až 23. května 2012 se rektor Univerzity obrany brigádní generál v záloze prof. Rudolf Urban zúčastnil 41. konference velitelů vojenských vysokých škol NATO a partnerských zemí, která se letos konala v areálu Vojenské školy (École Militaire) v Paříži. Rektora UO doprovázel prorektor pro rozvoj plukovník prof. Bohuslav Přikryl.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Archív zpráv


2012


2011

 

2010

 

2009

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme