Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Archív zpráv - květen 2012

DOCENDO DISCIMUS

 

Archív zpráv - květen 2012


Ve čtvrtek 31. května 2012 se v Brně na Univerzitě obrany uskutečnila 16. valná hromada Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP), které se zúčastnil i ministr obrany Alexandr Vondra.    


Ve dnech 29. až 31. května 2012 se uskutečnila historicky první návštěva významného reprezentanta francouzských ozbrojených sil – velitele vojenské školy v Saint-Cyr Co​ëtquidan generálporučíka Érica Bonnemaisona v České republice a na Univerzitě obrany. V Brně ho doprovázel francouzský přidělenec obrany plukovník Bruno Bucherie. 


V pondělí 28. května tohoto roku proběhla závěrečná přenáška Kurzu třetího věku v akademickém roce 2011/2012 spojená s jeho slavnostním zakončením. Kurz je od loňska plně v gesci Univerzity obrany a jeho zajištění realizuje Katedra celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu. 


Již počtvrté navštívili v pondělí 28. května 2012 Univerzitu obrany váleční veteráni, aby se podělili o své zážitky z druhé světové války. Tentokrát se setkali se studenty brigádní generál Miloslav Masopust a plukovníci Emil Boček s Antonínem Štíchou. Besedu, jež se konala opět pod patronací Asociace Vojáci společně, uvedl její prezident plukovník ve výsl. Ing. Jan Kříž.  


Ve dnech 21. až 23. května 2012 pobývali na Katedře vojenské geografie a meteorologie Fakulty vojenských technologií UO lektoři z Univerzity Bundeswehru v Mnichově. Již potřetí přijeli prof. Wolfgang Reinhardt a Dr. Stefan Schmidt přednášet studentům oboru Vojenská geografie a meteorologie v rámci programu ERASMUS. 


Před sedmdesáti lety 27. května 1942 uskutečnili českoslovenští vojáci, vycvičení ve Velké Británii – Jan Kubiš a Jozef Gabčík – jeden z vrcholných činů hnutí odporu v nacisty okupované Evropě. V Praze provedli atentát na zastupujícího říšského protektora, generála policie a SS Reinharda Heydricha. Tuto zdařilou vojenskou operaci, která se stala nejvýznamnější akcí našeho domácího a zahraničního odboje, stojí za to si připomenout. 


9. vědecká konference studentů FVT
V úterý 22. května 2012 proběhla v rámci 9. vědecké konference studentů Fakulty vojenských technologií UO soutěž Studentské tvůrčí činnosti. Po více než půlroční práci na vybraných problémech tak měly pomocné vědecké a pedagogické síly z řad studentů možnost prezentovat a vzájemně porovnat své práce. V soutěži letos studenti vystoupili celkem se 48 soutěžními pracemi, což je o 16 více než vloni. Z tohoto důvodu se také zvýšil počet odborných sekcí z loňských čtyř na letošních šest sekcí. 


Dne 23. května 2012 proběhlo v aule Univerzity obrany jedno z nejdůležitějších zasedání Akademického senátu Fakulty vojenských technologií (AS FVT). Hlavním bodem programu byla totiž volba kandidáta na děkana této fakulty na další čtyřleté období. Vlastní volbě předcházely informace činnosti předsednictva AS FVT v uplynulém období a slib nového senátora z volebního obvodu studentů volebního okrsku doktorského studijního programu. 


Ve dnech 14. až 18. května 2012 se v Bělé pod Pradědem uskutečnil mezinárodní kurz vojenského lezení pod vedením instruktorů z Univerzity obrany. Kurz řídili podplukovníci David Ullrich a František Vaněček z Centra tělesné výchovy a sportu UO, kteří jsou vedoucími instruktory vojenského lezení v AČR. Kurzu se zúčastnili nejen studenti fakult Univerzity obrany, ale i příslušníci z útvarů Armády ČR, hlavní instruktoři Hasičského záchranného sboru ČR, vojenští studenti z Polska a příslušníci speciálních sil polské armády. 


V pátek 18. května 2012 byl za účasti proděkana pro vnější vztahy a rozvoj Fakulty ekonomiky a managementu UO podplukovníka Ing. Jaroslava Kozůbka, Ph.D. a vedoucího Katedry vojenského managementu a taktiky plukovníka Ing. Miroslava Mašleje, Ph.D.  slavnostním předáním osvědčení o absolvování ukončen 2. běh třítýdenního kurzu „Projektový management“. 


V týdnu 21. až 25. května 2012 budou na Univerzitě obrany působit dva zahraniční lektoři, kteří v rámci programu ERASMUS provedou zajímavé přednášky u našich studentů v anglickém jazyce. Přednášet budou na Fakultě ekonomiky a managementu UO.  


V pondělí 21. května 2012 odpoledne byla vystoupením Vojenské hudby Olomouc zahájena na třebíčském Karlově náměstí prezentační akce Týden s armádou, která má přiblížit široké veřejnosti činnost příslušníků Armády ČR. Akci pořádá Ministerstvo obrany ČR spolu s třebíčskou radnicí, 22. základnou letectva Náměšť nad Oslavou, Krajským vojenským velitelstvím Jihlava a Univerzitou obrany.   


Na třídenní návštěvu Univerzity obrany zavítala v pondělí 21. května 2012 delegace z Arménie v čele s vedoucím Sekce personálního managementu a vzdělávání tamního ministerstva obrany Mherem Shirinyanem. Zahraniční návštěvu přivítal na akademické půdě prorektor pro vnější vtahy UO plukovník Ing. Jaroslav Průcha, PhD., spolu s děkanem Fakulty ekonomiky a managementu plukovníkem Ing. Vladanem Holcnerem, Ph.D.    


V neděli 20. května 2012 se na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně uskutečnila vzpomínková akce k uctění památky obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Terezínská tryzna se na Národním hřbitově v Terezíně koná tradičně v rámci oslav výročí ukončení druhé světové války a letos se jí zúčastnilo i několik studentů Univerzity obrany. 


Na krátkou návštěvu zavítal na Univerzitu obrany spolu se svými kolegy rektor Akademie ozbrojených pozemních sil plukovník prof. Ing. Ghita Barsan, Ph.D., z Rumunska. Obě školy spolupracují v rámci programu Erasmus v oblasti studentské i učitelské mobility. Cílem návštěvy v pátek 18. května 2012 bylo vyhodnocení dosavadní spolupráce a projednání dalších možností do budoucna s rektorem Univerzity obrany prof. Ing. Rudolfem Urbanem, CSc. 


Ve čtvrtek 17. května 2012 se na Univerzitě obrany uskutečnil  jubilejní 30. ročník mezinárodního kolokvia o řízení vzdělávacího procesu. Konferenci, kterou pořádala Fakulta ekonomiky a managementu zastoupená Katedrou ekonometrie ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně a brněnskou pobočkou Jednoty českých matematiků a fyziků, se zabývala problematikou vzdělávání. Jejím cílem byla výměna informací a zkušeností z oblasti řízení vzdělávacího procesu a hledání cesty jeho dalšího zkvalitňování.    


V rámci projektu operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ nesoucího název „Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu“ se uskutečnila ve dnech 16. a 17. května 2012 na brněnském výstavišti mezinár​odní konference s názvem „Bezpečnostní management a společnost.“ Konference proběhla pod záštitou náměstka ministra obrany pro personalistiku Michaela Hrbaty.


Ve čtvrtek 17. května 2012 se uskutečnil Sportovního den rektora-velitele Univerzity obrany. Sportovní den byl zahájen v ranních hodinách nástupem na fotbalovém hřišti kasáren J. Babáka, a to za přítomnosti vojenských studentů, studentů z Vietnamu, příslušníků stálého stavu, civilních zaměstnanců a organizátorů sportovních disciplín. Za Centrum tělesné výchovy a sportu UO vystoupil ředitel plukovník Mgr. Petr Hanák, který přítomné přivítal a jménem rektora Univerzity obrany prof. Rudolfa Urbana popřál všem  mnoho úspěchů při zdolávání všech disciplín. 

Ve středu 16. května 2012 se náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata setkal na Univerzitě obrany v Brně s náměstkem ministra obrany Gruzie Andro Barnovim. Předtím se oba společně s rektorem Univerzity obrany profesorem Rudolfem Urbanem zúčastnili zahájení mezinárodní konference „Bezpečnostní management a společnost“, která probíhá na brněnském výstavišti. 


Ve dnech 15. a 16. května 2012 zavítala na Univerzitu obrany zahraniční návštěva z vietnamské Vojenské technické akademie vedená jejím rektorem generálporučíkem Pham The Long. Cílem dvoudenní návštěvy, kterou přijal prorektor Univerzity obrany plukovník profesor Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D., bylo vyhodnocení současné spolupráce a jednání o jejích dalších možnostech, především v oblasti vzdělávání. 


V úterý 15. května 2012 se na Univerzitě obrany v Brně uskutečnila vernisáž pozoruhodné výstavy Dum Spiro Spero (Dokud dýchám, doufám) dokumentující historii a současnost 601. skupiny speciálních sil generála Moravce z Prostějova včetně jejího nasazení v zahraničních misích. 


Oslavy Dne vítězství mohou mít různé podoby. V Jedovnicích a okolí Moravského krasu si v sobotu 12. května 2012 výročí konce druhé světové války připomněly stovky účastníků vojenského pochodu. Druhý vojenský pochod, který uspořádalo Sdružení absolventů vojenských škol, odstartoval první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Ing. Miroslav Žižka.    


V pátek 11. května se rektor Univerzity obrany profesor Rudolf Urban setkal na konferenční místnosti rektorátu s jedenadvaceti akademickými pracovníky brněnských součástí Univerzity obrany, aby ocenil jejich práci. Za dosahování významných úspěchů v pedagogické činnosti jim vyjádřil poděkování a předal finanční odměnu. Dalším devíti akademickým pracovníkům, kteří se nemohli setkání zúčastnit, za jejich přínos poděkuje ve čtvrtek 24. května 2012.    

Studentská tvůrčí činnost je na Univerzitě obrany významnou součástí vzdělávacího procesu. Je jednou z hlavních forem systematické práce s nadanými a talentovanými studenty a motivačním nástrojem k rozvoji samostatné tvůrčí práce všech studentů. Studenti měli možnost předvést své schopnosti také na Vědecké konferenci studentů Fakulty ekonomiky a managementu, která se konala ve čtvrtek 10. května 2012.      


V rámci pomoci srbským ozbrojeným silám se v prvním květnovém týdnu uskutečnil další poznávací pobyt kadetů Univerzity obrany v Bělehradě v České republice a na brněnské Univerzitě obrany. Pravidelné návštěvy srbských kadetů u nás organizuje Kontaktní ambasáda NATO při Zastupitelském úřadu ČR v Bělehradě. 


V Brně byl odhalen památník československým letcům​
U příležitosti oslav Dne vítězství byl 8. května 2012 na brněnském letišti slavnostně odhalen Památník československým letcům 1939–45, který připomíná zásluhy českých a slovenských letců za druhé světové války. Plastiku sochaře Nikose Armutidise, jež vznikla díky iniciativě občanského sdružení Společný cíl, odhalil válečný veterán plukovník ve výslužbě Emil Boček, bývalý příslušník 312. čs. stíhací perutě RAF. 


V těchto dnech jsme si připomínali 67. výročí ukončení druhé světové války v Evropě. Oslav Dne vítězství se účastnili i příslušníci Univerzity obrany, a to zejména vojenští studenti. První akcí po slavnostním nástupu UO bylo páteční vzpomínkové setkání v Kroměříži, dále úterní pietní shromáždění v Národním památníku na Vítkově v Praze, u památníku v brněnských Kounicových kolejích a Pomníku Rudé armády na Moravském náměstí v Brně. Ve středu 9. května 2012 oslavy vyvrcholily pietním aktem na Ústředním hřbitově v Brně.   


Ve středu 2. května 2012 si příslušníci Univerzity obrany na nástupu školy připomněli nadcházející 67. výročí ukončení druhé světové války v Evropě a osvobození naší země od nacismu. Slavnostní nástup univerzity se uskutečnil v kasárnách Šumavsk​á před památníkem hrdinů druhého odboje.

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Archív zpráv


2012


2011

 

2010

 

2009

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme