Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Archív zpráv - březen 2012

DOCENDO DISCIMUS

 

Archív zpráv - březen 2012


Ve čtvrtek 29. března 2012 proběhly na Univerzitě obrany promoce absolventů doktorských studijních programů Fakulty ekonomiky a managementu a Fakulty vojenských technologií. Vysokoškolský diplom od děkanů obou brněnských fakult obdrželo celkem 26 úspěšných doktorandů. ​


Ve středu 28. března 2012 se na Univerzitě obrany uskutečnila vernisáž výstavy Krajané v USA a vojenský exil pro obnovu demokracie v Československu. Výstava připomíná únor 1948, převzetí moci komunisty, perzekuci nepohodlných armádních důstojníků, novou exilovou vlnu a krajanské spolky v USA, které sehrály důležitou roli v podpoře lidí prchajících z komunistického Československa. Slavnostního otevření se zúčastnili příslušníci školy, zástupci partnerských občanských sdružení a pozvaní hosté.


V pondělí 26. března 2012 se další početná skupina studentů Univerzity obrany setkala s válečnými veterány na besedě k tématu druhé světové války. Studenti vzdali úctu brigádnímu generálovi Alexanderu Beerovi, plukovníku Emilu Bočkovi, plukovníku Antonínu Štíchovi a také všem hrdinům druhé světové války. To proto, že jejich odkaz je stále živý a pro mladou generaci inspirující.    


Ve dnech 18. až 23. března 2012 hostila Univerzita obrany představitele ministerstva obrany a vojenské akademie Ázerbájdžánu. Cílem zahraniční návštěvy bylo poskytnout představitelům Ázerbájdžánu metodickou pomoc v oblasti přípravy, tvorby a realizace vojenských studijních programů, kariérových důstojnických kurzů a jiných odborných vzdělávacích aktivit. Ázerbájdžánská strana měla zájem zejména o metodickou podporu při tvorbě dvouletého magisterského stupně v oblasti vojenského managementu, obranného plánování, ekonomiky obrany a plánování a řízení schopností ozbrojených sil.    


Výsledkem úspěšné spolupráce mezi českou Univerzitou obrany a srbskou Univerzitou obrany je Kurz logistického průzkumu probíhající ve dnech 19. až 23. března 2012 v Brně. Pořadatelem a garantem kurzu je Katedra logistiky Fakulty ekonomiky a managementu. Na jeho realizaci se významně podílí i česká Kontaktní ambasáda NATO v Bělehradě.     


Čtvrtek 22. března 2012 byl dnem ukončení studia pro účastníky Odborného kurzu logistiky pořádaného Katedrou logistiky Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany. V dopoledních hodinách se konaly obhajoby závěrečných prací studentů před zkušební komisí a odpoledne proběhlo, za přítomnosti ředitele Sekce logistiky MO brigádního generála Ing. Vladimíra Halenky, slavnostní vyřazení absolventů.    


Univerzita obrany se v úterý 20. března 2012 oblékla do slavnostního. Důvodem byla významná událost znamenající mnoho nejen pro Univerzitu obrany, nýbrž i pro celou armádu a širokou veřejnost. V deset hodin dopoledne se v rámci programu zasedání Akademického senátu Univerzity obrany konala v prostorách auly v budově Kounicova 44 volba kandidáta na nového rektora Univerzity obrany.


Ústřední vojenská nemocnice Praha získala statut fakultní nemocnice od 13. února 2012, kdy byla ministrem obrany RNDr. Alexandrem Vondrou podepsaná Zřizovací listina „Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha“. Proces transformace na vojenskou fakultní nemocnici byl završen podpisem Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové a Ústřední vojenskou nemocnicí (ÚVN).  


Kandidát na rektora představil svůj volební program​
Jediný kandidát ucházející se v nastávajících volbách o post rektora Univerzity obrany plukovník prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D., prorektor pro rozvoj UO, představil svůj volební program na besedách s příslušníky naší školy.  
  


Centrum jazykové přípravy ve spolupráci s Fakultou ekonomiky a managementu připravilo v rámci jazykové výuky sérii tří přednášek zaměřených na kulturní rozdíly v mezinárodní profesní sféře. Efektivita mezinárodní spolupráce totiž není pouze otázkou znalosti jazyka, ale také otázkou znalosti profesní kultury svého zahraničního partnera.


Univerzitu obrany čeká v příštím týdnu významná událost – volba nového rektora. Tomu současnému, brigádnímu generálovi v záloze prof. Ing. Rudolfu Urbanovi, CSc., končí po 4 letech druhé funkční období. O hlasy členů Akademického senátu Univerzity obrany se 20. března 2012 bude ucházet jen jeden kandidát, a to plukovník prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D., prorektor pro rozvoj UO.   

Centrum tělesné výchovy a sportu zorganizovalo ve dnech 27. února až 2. března 2012 mezinárodní kurz se zaměřením na speciální tělesnou přípravu. Zúčastnilo se ho 40 osob, zastoupeny byly všechny tři fakulty Univerzity obrany. Dalšími účastníky kurzu byli instruktoři a studenti z  Vyšší důstojnické školy pozemních vojsk ve Wroclawi, vedoucí instruktoři Hasičského záchranného sboru ČR a další příslušníci AČR.     


Ve čtvrtek 8. března 2012 se na Univerzitě obrany uskutečnilo slavnostní shromáždění příslušníků školy u příležitosti 13. výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance. Akademická obec univerzity a představitelé partnerských občanských sdružení si tak již po třinácté připomněli tento významný den České republiky a její armády.   


Ve středu 7. března 2012 proběhl pod záštitou děkana Fakulty ekonomiky a managementu plukovníka Ing. Vladana Holcnera, Ph.D., na půdě Univerzity obrany sedmý ročník mezinárodní doktorandské konference s názvem Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu. Na konferenci, jejímž cílem bylo prezentovat výsledky výzkumu studentů doktorského studia, přijelo 58 účastníku z Belgie, Německa, Polska, Litvy, Maďarska, Slovenska a České republiky, mezi nimiž byli zástupci akademických obcí různých univerzit, ale i odborníci z praxe. 

     

Studenti třetího ročníku bakalářského studijního programu si v rámci výuky modulu „Ochrana obyvatelstva“ prověřili ve dnech 2. a 5. - 7. března 2012 své znalosti a dovednosti při cvičení v Centru simulačních a trenažérových technologií (CSTT) Brno. Toto zaměstnání připravili a řídili příslušníci Katedry ochrany obyvatelstva Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany doc. Ing. Rudolf Horák, CSc. a Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.   


Se svými zážitky a zkušenostmi z druhé světové války se v pondělí 5. března 2012 podělili váleční veteráni  − brigádní generálové Alexander Beer, Miloslav Masopust a plukovníci Emil Boček, Pavel Vranský − se studenty Univerzity obrany.  Beseda se konala pod patronací Asociace Vojáci společně, pod jejíž záštitou proběhnou na univerzitě letos další tři podobné akce.


V týdnu od 5. do 9. března 2012 proběhl na Katedře logistiky Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany kurz pro uživatele logistického informačního systému NATO – LOGFAS. Kurz je určen vybraným příslušníkům AČR, kteří budou v nejbližší době vysláni do zahraniční mise nebo jsou předurčeni do Sil rychlé reakce NATO (NATO Response Force - NRF).


Adrenalin rozlitý po celém těle, obrovské vyčerpání a nevyslovitelná únava, snaha pokořit své vlastní hranice, uspokojení s překonání sama sebe, někdy také velká bezmoc a strach o svůj vlastní život. Podobné pocity budou možná prožívat studenti Univerzity obrany rotný Daniel Buršík a četaři Petr Topinka, Jakub Rozsypal a Lukáš Chroumal v kurzu přežití ve Francouzské Guyaně.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Archív zpráv


2012


2011

 

2010

 

2009

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme