Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Česko-slovenské jednání o vojenské spolupráci

DOCENDO DISCIMUS

 

Česko-slovenské jednání o vojenské spolupráci

14.12.2012 • V Brně na půdě Univerzity obrany se v pátek 14. prosince 2012 uskutečnilo jednání delegací ministerstev obrany České republiky a Slovenské republiky k otázkám bilaterální vojenské spolupráce. Slovenskou delegaci vedl státní tajemník Ministerstva obrany SR Miloš Koterec a v čele zástupců českého ministerstva obrany byl první náměstek ministryně obrany Vlastimil Picek. 

Jednání prvního náměstka Picka a státního tajemníka Koterce navázalo na setkání ministrů obrany v rámci společného zasedání vlád ČR a Slovenska v Uherském Hradišti a vedle hodnocení dosavadních výsledků spolupráce se zaměřilo i na stanovení priorit pro její další rozvoj v roce 2013.

Na úvod jednání rektor-velitel Univerzity obrany plukovník Bohuslav Přikryl seznámil přítomné se vzdělávací strategií české vojenské vysoké školy a studijními programy, které by mohly být zajímavé pro slovenskou stranu. Dále hovořil o působením česko – slovenské pracovní skupiny ke vzdělávání, která rozpracovává možnosti sdílení schopností v oblasti vzdělávání. Nyní se konkretizují otázky spolupráce zejména v rámci vysokoškolského vzdělávání, kariérového vzdělávání a odborných kurzů, mobility studentů a pedagogů Akademie ozbrojených sil Liptovský Mikuláš a Univerzity obrany Brno na základě programu Erasmus a vědecké spolupráce při řešení společných projektů.

Hlavní náplní setkání delegací ministerstev obrany České republiky a Slovenské republiky bylo zhodnocení činnosti společných pracovních skupin za rok 2012, které byly vytvořeny s cílem prohloubit bilaterální vojenskou spolupráci mezi ČR a SR na základě rozhodnutí ministrů obrany obou zemí. Úkolem společných pracovních skupin je identifikovat a iniciovat projekty vedoucí k posílení spolupráce a sdílení zdrojů a kapacit ozbrojených sil obou států.

Byla vyhodnocena činnost pracovních skupin v oblastech obranného plánování, vzdělávání, vyzbrojování, logistiky, operací a cvičení a ochrany vzdušného prostoru. Účastníci jednání se shodli, že výsledkem spolupráce pracovních skupin jsou konkrétní projekty, které významně posilují vztahy mezi resorty obrany obou zemí a současně mohou vést i k úspoře finančních prostředků. Současně se představitelé obou ministerstev dohodli na záměrech rozvoje další spolupráce pracovních skupin v roce 2013.  


Autor: Pavel Pazdera, foto: Zdeňka Dubová

​​Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme