Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Vidět znamená zvítězit

DOCENDO DISCIMUS

 

Vidět znamená zvítězit

10.12.2012 • V úterý 4. prosince 2012 se na Univerzitě obrany konal odborný seminář Noktovize v teorii a praxi ve spolupráci se společností Meopta - optika, s.r.o. Ilustrativní motto semináře „Vítěz nad temnotou“ plně korespondovalo s nadpisem článku.

Prorektor pro vědeckou a expertní činnost plukovník Martin Macko seznámil účastníky z resortů obrany, vnitra i průmyslu a obchodu s některými informacemi, které se týkaly obsahu semináře. Zároveň uvedl některé novinky na UNOB, které se objevily od posledního odborného semináře.

O historický a technologický úvod se postaral vedoucí skupiny optických přístrojů zbraní katedry zbraní a munice podplukovník Teodor Baláž. Jednalo se o krátkou prezentaci základních generací přístrojů nočního vidění a trendy dalšího vývoje. Otázkou se stává již způsob rozdělení přístrojů nočního vidění, konkrétně zda se držet historického řazení na generace, nebo vycházet pouze z takticko- technických parametrů. 

Se zajímavým referátem, jenž se týkal praktického použití, vystoupil příslušník jednotky URNA Policie ČR. Zdůraznil, že ne vždy se reklamní hodnocení výrobců zakládají na pravdě a bojová praxe se výrazně liší od laboratorních nebo prezentačních podmínek. 

S oblastí výroby přístrojů nočního vidění, nejen pro naši armádu, ale rovněž s problematikou náročného zkušebnictví seznámili účastníky Šárka Vodáková ze společnosti Meopta a někteří její kolegové. S informacemi o dalších produktech v oboru vystoupil reprezentant společnosti Pramacom Filip Chlup. Ocenil například včasnou akvizici některých amerických přístrojů, které jsou v současnosti embargované z důvodu ochrany před transferem technologií.

Zásadní informace prezentoval Casper Dekker, reprezentant společnosti Photonis, která má více než čtyřicetiletou praxi v oboru. Lze ji považovat za nositele špičkových technologií i ve světovém měřítku. Právě tato společnost, jež vyrábí základní komponenty kooperuje s českým výrobcem Meopta, takže AČR má přístroje nejvyšší kvality. V rámci prezentace bylo rovněž připomenuto široké zastoupení infračervených technologií v průmyslu, dopravě a zdravotnictví. 

Součástí semináře byly rovněž legislativní otázky, především z hlediska transferu informací, prodeje přístrojů nočního vidění do civilního sektoru, možností akvizic technologií a výrobků v rámci NATO a mimo něj. Rozsáhlejší článek na téma přístrojů nočního vidění bude v některém z následujících čísel časopisu A report.


Autor: Martin Koller, army.cz​​

​​Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme