Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Tradiční svatobarborské veselí 2012

DOCENDO DISCIMUS

 

Tradiční svatobarborské veselí 2012

7.12.2012 • I svolala patronka všech ohněstrůjců, Barbora svatá řečená, k sobě příslušníky cechu kanonýrského, by oslavili její svátek, konající se vždy pravidelně počátkem měsíce prosince roku toho kterého. Letošní setkání příslušníků cechu kanonýrského a příslušníků cechů kanonýrům poslušným se uskutečnilo ve čtvrtek 6 dne měsíce prosince roku tohoto v prostorách klubu univerzitního.

Je již nepsanou tradicí katedry kanonýrské z dob nedávno minulých, že vždy v rámci oslav svátku patronky všech ohněstrůjců probíhá přijímání holobrádků kanonýrských do slavného a hrdého cechu kanonýrského. Stalo se tak i 6 den měsíce prosince léta páně dvoutisícího dvanáctého v královském městě Brně v prostorech Klubu Univerzity obrany. Ještě než stalo se tak, přijato do stavu rytířského bylo pět zasloužilých kanonýrů - plukovník Ing. Laděk Lacina, kapitán Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D., major Ing. Pavel Melša, Ph.D., podplukovník v  zál. Ing. Jordán Kaliský a major v zál. Ing. Jan Zeman. Všechny rytíře pasoval za přísného dohledu svaté Barbory místopředseda klubu České a slovenské obce dělostřelecké (ČaSOD) plukovník v záloze prof. Ing. Vojtěch Hrubý, CSc. Následovalo dekorování bronzovou medailí ČaSOD podplukovníka v zál. doc. Ing. Petera Liptáka, CSc.

Za hojné účasti hodnostářů a pamětníků z cechu kanonýrského dále proběhlo představení pokorných učedníků, kteří poté umění své dělem potvrdili a před zrakem Barbory svaté řečené přijati do cechu kanonýrského byli. Oslavě účastni byli páni obrsti, hejtmani, rytmistři, zbrojnošové, učedníci, markytánky i řídnoucí řady bojovníků cechů kanonýrům poslušných.

Vlastnímu pasování holobrádků kanonýrských ovšem předcházely povinnosti hodnostářů Klubu ČaSOD při Univerzitě obrany. Ponejprv to byla výroční zpráva o činnosti klubu v roce 2012, kterou přednesl místopředseda klubu profesor Vojtěch Hrubý.

Účastníci oslavného dne tohoto byli seznámeni s vydáním knih popisujících raketové vojsko československé z dob před rokem 1989, jsou to knihy „Taktické jaderné prostředky ČSLA“ a „SCUD a OKA ve službách ČSLA“. Krátký proslov přednesl jeden z autorů těchto knih plukovník v zál. Ing. Vladimír Mohyla.

V závěru první části celé akce proběhlo tradiční focení nových perspektivních příslušníků atraktivní dělostřelecké odbornosti, po kterém následovala již tradiční velmi skrovná merenda.

Mezi čestnými hosty, kteří poctili nás svou přítomností, byli plukovník Aureliusz Chyleński, podplukovník Grzegorz Parol (zástupci polského dělostřelectva), brigádní generál v zál. prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., plukovník Ing. Milan Lauber, plukovník prof. Ing. Martin Macko, CSc., plukovník v zál. prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., zástupci Základny oprav Jaroměř a celá řada dalších.


Text: Martin Šufajzl, foto: Pavel Pazdera a Teodor Baláž

​​Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme