Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Jednání řešitelů projektu revitalizace kasáren Šumavská

DOCENDO DISCIMUS

 

Jednání řešitelů projektu revitalizace kasáren Šumavská

6.12.2012 • V rámci realizace projektu s názvem Infrastruktura pro výuku spojenou s výzkumem ve strojních oborech studijního programu Vojenské technologie, který je financován prostřednictvím operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a jehož cílem je revitalizace objektů Univerzity obrany v kasárnách Šumavská, proběhlo koncem listopadu na Univerzitě obrany další setkání řešitelského týmu. Pracovní jednání řídil hlavní koordinátor projektu plukovník prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D., rektor-velitel UO. 

V první části jednání koordinátor oblasti logistiky plukovník Ing. Jiří Durec informoval členy realizačního týmu projektu o aktuálním stavu realizace stavby. Stavba postupuje v souladu s harmonogramem prací. V současné době se dokončují práce na vnitřní kanalizaci a rekonstrukci sociálních zařízení, realizují se vnitřní omítky, svislá hydroizolace a zateplení kolem budov, v prostoru budoucí balistické střelnice – tunelu se připravuje injektáž obvodového zdiva a v laboratořích v suterénu byly zabetonovány výztuže do podlahových desek. Dále jižní a východní stěny objektu jsou zateplovány, probíhá dláždění komunikací a pokládka asfaltu.

V další části zasedání se realizační tým zabýval otázkami financování stavebních prací, technickými listy změn a přípravou 5. monitorovací zprávy pro MŠMT. Dále na jednání byly řešeny některé administrativní záležitosti spojené s projektem. 

Hlavním cílem daného projektu je rekonstrukce objektů Univerzity obrany, které jsou stěžejní složkou infrastruktury pro vzdělávací a výzkumnou činnost strojních oborů studijního programu Vojenské technologie. Revitalizace starších budov č. 9 a 9a v kasárnách Šumavská vyřeší modernizaci specifických výukových a laboratorních fondů vybraných kateder Univerzity obrany. Zrekonstruovaný objekt bude následně sloužit k výzkumným a vzdělávacím účelům.

Projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu České republiky, z kapitoly 307 – Ministerstvo obrany. Členy řešitelského týmu jsou pracovníci Univerzity obrany, Regionálního nákupního úřadu, Odboru řízení organizací a dotací Sekce správy majetku Ministerstva obrany, Vojenské ubytovací a stavební správy Brno a Regionálního finančního odboru Brno. 

 

Autor: Pavel Pazdera 

​​Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme