Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Konference k tvorbě a rozvoji operačních koncepcí

DOCENDO DISCIMUS

 

Konference k tvorbě a rozvoji operačních koncepcí

22.11.2012 • Ve dnech 14. a 15. listopadu 2012 se uskutečnila na Univerzitě obrany již 5. mezinárodní vědecko-odborná konference „Výstavba, rozvoj a použití AČR 2012“. Letošní konference byla na téma „Tvorba a rozvoj operačních koncepcí – klíč k rozvoji budoucích schopností AČR“. Záštitu nad ní drželi 1. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR a rektor-velitel Univerzity obrany.  Konferenci organizovala a garantovala Katedra celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu UO.

Konferenci uvedl vedoucí katedry celoživotního vzdělávání Ing. Pavel Zůna, MSS., Ph.D., který přivítal její účastníky a zarámoval její motto a zaměření. Konferenci poté slavnostně zahájil rektor-velitel Univerzity obrany plukovník prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. Ve svém vystoupení nastínil přítomným vizi Univerzity obrany a nové směry ve vzdělávání budoucích důstojníků. V závěru svého vystoupení taktéž podtrhl význam a důležitost vědecko-výzkumné činnosti konané na univerzitě ve prospěch resortu obrany.

Za Generální štáb AČR účastníky konference přivítal plukovník gšt. Ing. Ivo Střecha, ředitel odboru pozemních sil Sekce rozvoje druhů sil – operační sekce MO. Hlavní řešitel projektu obranného výzkumu OPERKON podplukovník gšt. Ing. Ivo Pikner, Ph.D., poté objasnil odborné veřejnosti zaměření, hlavní cíle a výstupy projektu. Předmětem řešení projektu OPERKON je vytvoření návrhu „Metodiky tvorby, rozvoje a zásad aktualizace operačních koncepcí“ a návrhu „Koncepce použití ozbrojených sil ČR v budoucích operacích“.

Hlavním cílem 5. mezinárodní vědecko-odborné konference bylo diskutovat poslání, místo a roli tvorby koncepcí použití sil v rámci procesu obranného plánování a prezentovat finální výstupy projektu OPERKON. Operační koncepce, tedy koncepce budoucího použití ozbrojených sil, by měly být základem všech úvah a zároveň východiskem pro tvorbu vizí a dalších koncepčních materiálů výstavby, rozvoje a použití ozbrojených sil.  Na konferenci bylo předneseno a diskutováno 15 příspěvků rozdělených do 4 tematických oblastí: Význam operač​ních koncepcí v procesu obranného plánování, Tvorba operačních koncepcí, Použití ozbrojených sil a rozvoj operačních schopností a Budoucí použití ozbrojených sil.

Účastníci konference dospěli k celkovému závěru, že v posledních letech byla pozornost zaměřena především na tvorbu koncepcí rozvoje a výstavby ozbrojených sil na úkor právě koncepcí použití sil. Konference doporučila, aby v resortu obrany byly zahájeny práce na systémovém řešení a přístupu k tvorbě vojenských koncepcí, tedy jak koncepcí použití sil, tak koncepcí jejich výstavby a rozvoje.


Autor: Ivo Pikner​, foto: archiv katedry

​​

​​Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme