Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Inaugurace děkana Fakulty vojenských technologií

DOCENDO DISCIMUS

 

Inaugurace děkana Fakulty vojenských technologií

1.11.2012 • Ve čtvrtek 1. listopadu 2012 se v Klubu Univerzity obrany uskutečnila slavnostní inaugurace děkana Fakulty vojenských technologií plukovníka doc. Ing. Libora Dražana, CSc. Zúčastnili se ji přední představitelé Univerzity obrany v čele s rektorem-velitelem školy plukovníkem prof. Ing. Bohuslavem Přikrylem, Ph.D., prorektoři Univerzity obrany, děkan Fakulty ekonomiky a managementu, proděkani fakult, ředitelé a zástupci ústavů Univerzity obrany, členové akademického senátu FVT, představitelé spřátelených univerzit a vysokých škol i další hosté.

Inaugurační akt řídil předseda akademického senátu FVT podplukovník Ing. Michal Dub, PhD. Úvodem krátce představil osobnost plukovníka Dražana, jenž na Univerzitě obrany působí od roku 1990, kdy se stal asistentem na tehdejší Katedře radiolokace tehdejší Vojenské akademie. Na této katedře a později na Katedře radiolokace Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany postupně vykonával pedagogické funkce asistenta, odborného asistenta, vedoucího skupiny a vedoucího katedry. V  roce 2005 byl jmenován proděkanem pro vnější vztahy a rozvoj na Fakultě vojenských technologií. V srpnu 2012 byl na základě řádné volby Akademického senátu Fakulty vojenských technologií jmenován jejím děkanem.

Rektor-velitel plukovník prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D., ve svém vystoupení ocenil kvality, přednosti a bohaté zkušenosti plukovníka Dražana, jehož zná již osm let. V souvislosti s budoucím vývojem Fakulty vojenských technologií v čele s novým děkanem rektor Univerzity obrany řekl: „Formulování a rozpracování nové vzdělávací strategie Univerzity obrany a z ní vyplývajících podstatných změn v zaměření vědecké, výzkumné a inovační činnosti v souladu s potřebami Armády ČR vyžaduje nezbytnost výraznější participace Fakulty vojenských technologií na tomto procesu. Řečeno obrazně a s nadsázkou – Fakulta vojenských technologií by měla v příštím období vykročit ze svého stínu.“

Předseda akademického senátu FVT vyzval plukovníka Dražana k složení slavnostního slibu a poté rektor Univerzity obrany  předal  novému děkanovi  insignie Fakulty vojenských technologií - děkanský řetěz a meč. Po slavnostním dekorování vystoupil Libor Dražan se svým projevem, v němž mimo jiné uvedl: „Věřím, že se mému úsilí o další rozvoj Fakulty vojenských technologií dostane podpory ze strany akademické obce fakulty i vedení Univerzity obrany a společně se nám podaří udržet dobré jméno Fakulty vojenských technologií. Mým cílem je, aby fakulta zůstala silná a respektovaná a přičemž její absolvování bude považováno za prestižní záležitost.“

Předáním proděkanských řetězů děkanem Liborem Dražanem pak byli jmenováni proděkani Fakulty vojenských technologií: proděkan pro vnější vztahy a rozvoj plukovník doc. Ing. Vlastimil Malý, CSc., proděkan pro studijní a pedagogickou činnost podplukovník Ing. Luděk Jedlička, Ph.D., a proděkan pro vědeckou činnost profesor RNDr. Jan Kohout, CSc.

Za přítomné hosty z partnerských fakult se o slovo přihlásila děkanka Fakulty elektrotechnických a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc., která děkanovi Liboru Dražanovi popřála hodně úspěchů.

Na závěr jménem akademického senátu, i jménem svým, popřál předseda AS FVT podplukovník Dub, inaugurovanému děkanovi „osvícenost při vedení fakulty, moudrost v rozhodování, průraznost a vytrvalost v odhodlání nacházet vyvážená řešení ku prospěchu a rozkvětu fakulty a tím i naší alma mater jako celku.“

 

Autor: Zdeňka Dubová, foto autorka a Jiří Pařízek​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme