Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Měření, Diagnostika, Spolehlivost 2012

DOCENDO DISCIMUS

 

Měření, Diagnostika, Spolehlivost 2012

24.10.2012 • Ve dnech 17. a 18. října 2012 se na Klubu Univerzity obrany schází přes 40 odborníků z oblasti leteckých elektrotechnických systémů na svou již 12. mezinárodní vědeckou konferenci „Měření Diagnostika Spolehlivost Palubních soustav letadel“. 

Katedra Leteckých elektrotechnických systémů Fakulty vojenských technologií úspěšně pořádá každoročně tuto konferenci s cílem poskytnutí nových odborných informací a výměnu zkušeností v oblasti elektrotechnických, strojních, speciálních a zabezpečovacích systémů letecké techniky. Přípravě konference věnoval přípravný výbor patřičnou pozornost, i když její pořádání po dvanácté může připadat skoro jako rutina. Nejdůležitější je ve správném okamžiku před konferencí rozeslat oznámení o jejím konání s patřičnou výzvou o zaslání příspěvků. Letos jich má vydaný sborník 24 na celkově 214 stranách. 

Po krátkém úvodu, započala vlastní konference, kde zahajovací přednášku přednesl emeritní profesor katedry prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc. Pak následovala vyzvaná přednáška kolegy Ing. Martina Šipoše z Katedry měření ČVUT Praha. Následně se u přednášejícího pultu střídali další odborníci z ČVUT Praha, VŠB-TU Ostrava i pravidelní hosté z MESITu Přístroje s.r.o. Uherské Hradiště. 

V jednotlivých vystoupeních se účastníci konference dozvěděli o nových metodách a postupech při vývoji komunikačních či navigačních systémů, leteckých přístrojů a diagnostiky těchto systémů. Pořadatele i trošku zamrzelo, že se letos konference osobně nezúčastnili kolegové z Letecké fakulty Technické univerzity v Košicích, přesto, že účast přislíbili a příspěvky zaslali.

Ve večerních hodinách se konalo neformální setkání účastníků konference, kde došlo k řadě pracovních i společenských jednání v zájmových skupinkách, sloužících k rozvoji další spolupráce.

Statistika: Konference se zúčastnili 4 hosté z ČVUT Praha, 4 hosté z firmy Mesit Přístroje s.r.o., 1 host z VŠB-TU Ostrava. Letošního jednání se zúčastnili také studenti končících ročníků bakalářského a magisterského studia specializace Leteckých elektrotechnických systémů. Z konference byl vydán sborník příspěvků (ISBN 978-80-7231-893-3) v tištěné i elektronické podobě na CD (ISBN 978-80-7231-894-0). Z průběhu konference ještě vznikne DVD se stručným záznamem přednášek. Technické zajištění konference realizovala firma OPROX a.s.

Na rok 2013 se připravuje 13. ročník této konference, který se bude konat ve dnech 16. až 18. 10. 2013 opět na Klubu Univerzity obrany.

 

Autor: Rudolf Jalovecký, foto: Jiří Pařízek​

 
​​​​​
​​Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme