Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Slavnostní inaugurace rektora-velitele Univerzity obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Slavnostní inaugurace rektora-velitele Univerzity obrany

18.10.2012 • Čtvrtek 18. října 2012 byl pro Univerzitu obrany slavnostním dnem. V 13.30 hodin proběhla v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně inaugurace nového rektora-velitele Univerzity obrany plukovníka prof. Ing. Bohuslava Přikryla, Ph.D.

Slavnostní inauguraci byl přítomen ministr obrany Alexandr Vondra, první zástupce náčelníka Generálního štábu generálmajor Miroslav Žižka a další vedoucí představitelé Ministerstva obrany a Armády České republiky. Pozvání dále přijali brněnský biskup Vojtěch Cikrle, představitelé státní správy a samosprávy, rektoři a prorektoři vysokých škol a univerzit, zástupci partnerských občanských sdružení a akademické obce Univerzity obrany.

Po přinesení bojového praporu za zvuku Husitského chorálu a zaznění státní hymny vystoupil se svým projevem emeritní rektor-velitel Univerzity obrany profesor Rudolf Urban, v němž rekapituloval období svého působení: „Za sedm let jsme dokázali opětovně přesvědčit a nově vybudovat uznání pro instituci pod názvem Univerzita obrany jak doma, tak i v zahraničí. Škola se plnohodnotně zařadila do vzdělávacího systému České republiky, stala se objektem zájmu studentů ze zahraničí jako i důvěryhodným partnerem prvků bezpečnostního systému státu.“ Univerzita obrany je dnes podle profesora Urbana jeden tým, jeden celek, v němž má každý svou hodnotu a nezastupitelné místo. „Proto mé upřímné poděkování patří všem bez rozdílu,“ řekl na závěr.

Předání akademické funkce rektora uvedla sponze, projev předsedy Akademického senátu UO plukovníka prof. Jiřího Kassy, kterým zdůvodnil rozhodnutí volby nového rektora školy. Po složení slavnostního slibu na insignii Univerzity obrany převzal plukovník profesor Přikryl z rukou předsedy senátu rektorský řetěz. Slavnostní chvíli umocnilo vystoupení Slovanského kvarteta. V inauguračním projevu nový rektor školy nastínil své vize Univerzity obrany jako vážené vysokoškolské instituce: „Univerzitu obrany předpokládám rozvíjet jako výrazně vojensky profilovanou státní vysokou školu univerzitního typu. Jako jedinečné centrum požadovaných schopností, vytvářející a šířící vědění, respektující daná etická a morální pravidla a hlavně zodpovědnost projevující se ve všech procesech vzdělávání, poznání a tvůrčí činnosti ve prospěch AČR. Dále podotkl, že důležitou podmínkou při naplňování cílů je také intenzivní spolupráce a komunikace s našimi partnery: „Vysoce si cením důvěry mezi Univerzitou obrany a nejvyšším velením AČR, kterou se podařilo v posledních měsících navodit. Hojná účast vrcholných představitelů těchto institucí jakož i reprezentantů velení AČR a resortu obrany na dnešní inauguraci je toho přesvědčivým důkazem.“

V další části slavnostního aktu nový rektor-velitel Univerzity obrany představil přítomným své prorektory, kvestora a zástupce rektora.  Po předání prorektorských řetězů a gratulací vystoupil ministr obrany Alexandr Vondra, který nejprve poděkoval profesoru Urbanovi za jeho dosavadní práci. Ve svém projevu se pak zamýšlel nad tím, co se očekává od Univerzity obrany: „Očekáváme, že Univerzita obrany bude vzdělávat a tudíž i vychovávat důstojníky našich ozbrojených sil. Důstojníky, kteří budou nejen pro své podřízené, ale i pro veřejnost příkladem důstojnosti v jednání i chování.“ Novému rektorovi plukovníku Přikrylovi popřál úspěch v práci, pedagogickému sboru radost ze studentů a studentům hrdost z vědomí toho, že studují na vynikající vojenské vysoké škole.

Jménem přítomných zástupců vysokých škol vystoupil rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně profesor Ivo Medek: „Stará moudrost říká, že kde řinčí zbraně, múzy mlčí,“ poznamenal vtipně a pokračoval dál. Rektorovi Bohuslavu Přikrylovi popřál šťastnou ruku, hodně zdraví a absolventům školy, aby vzorně reprezentovali svou vlast všude tam, kam budou nasazeni.

Tečkou za slavnostním odpolednem byla  další skladba Antonína Dvořáka z Kvarteta G dur v podání Slovanského kvarteta. Studentskou hymnou Gaudeamus igitur  a slavnostními fanfárami v podání Posádkové hudby Olomouc byla inaugurace nového rektora-velitele Univerzity obrany ukončena.


Video: army.cz - Nový rektor Univerzity obrany byl inaugurován​

Foto:  Inaugurace rektora Univerzity obrany 18. 10. 2012​


Autor: Zdeňka Dubová​

​​

​​Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme