Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Opotřebení, Spolehlivost, Diagnostika 2012

DOCENDO DISCIMUS

 

Opotřebení, Spolehlivost, Diagnostika 2012

12.10.2012 • Ve dnech 9. a 10. října 2012 pořádala Katedra bojových a speciálních vozidel již tradiční konferenci „Opotřebení, Spolehlivost, Diagnostika 2012“. Letošní ročník konference pomalu uzavírá druhou desítku již organizovaných odborných setkání v tomto duchu.

Odborným garantem konference je profesor Ing. Jiří Stodola, DrSc. Z důvodu nutnosti přemístit původní místo konání z Klubu UO se konference konala v prostorách Tučkova 23. Přesto ji tato skutečnost nijak neubrala na významu, úrovni a atmosféře. Tato konference se co do počtu účastníků neřadí k velkým, nicméně složení účastníků a jejich odborná rozmanitost vypovídá o dlouhodobém dobrém standardu. 

Přímých účastníků bylo asi kolem 40, nicméně s tím, že publikovaných příspěvků bylo 37 od 57 autorů. Jen zahraničních účastníků bylo 17, což je na poměry této konference velmi slušná účast. Kromě tedy domácích odborníků jsme na půdě UO přivítali hosty z univerzit Maďarska - National University of Public Service (Szolnok), Polska – gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces (Wroclaw), Wroclaw University of Technology (Wroclaw) a Technical University of Rzeszow, Slovenska – Akademia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš, Univerzita Alexandra Dubčeka Trenčín, Technická Univerzita Košice. Z tuzemských institucí se zúčastnili zástupci z ČVUT v Praze, Akademie věd v Praze, Univerzity Pardubice, Mendelovy univerzity v Brně, VUT v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a některých dalších institucí.

Na počátku byly prezentovány plenární přednášky profesorem Petrem Moosem - profesorem ČVUT na téma „Transport – complex safety systém description“ – bez zajímavosti jistě není, že profesor Moos je mimo jiné bývalým ministrem dopravy ČR. Druhou plenární přednášku prezentoval docent Peter Droppa z Akadémie ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika v Liptovském Mikuláši na téma „Scientific calculation methods of mobile technics chassis construction“. Po těchto plenárních přednáškách následovaly prezentace dalších účastníků konference již v tematických oblastech „opotřebení“, „spolehlivost“ a „diagnostika“. Tím byl prakticky vyplněn celý první den konference až do pozdního odpoledne. Večer následovalo neformální setkání účastníků. Ve druhém dni byla pro účastníky zorganizována technická exkurze, jíž se ujal podplukovník docent Štefan Čorňák.

Dle kuloárních i veřejných informací byla spokojenost všech účastníků s průběhem i náplní konference velmi vysoká. Pozitivně hodnotili odborný obsah konference i její organizaci. V očích všech účastníků je naše konference vhodnou příležitostí pro udržení dobře fungujících odborných a osobních vztahů i pro vytvoření nových vazeb. Neméně tak je hodnotný i výstup z konference, kterým je publikace – monografie se všemi příspěvky na konferenci.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu konference podíleli – ať již z řad managementu školy, vědeckému výboru konference, organizačnímu výboru a dalším složkám univerzity. Rovněž tak díky patří všem účastníkům za jejich vystoupení, podporu a vytvoření příjemného odborného i společenského zážitku.​

 

Autor: David Vališ, foto: Zdeňka Dubová​

 
​​Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme