Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Imatrikulace civilních studentů 1. ročníku FVT

DOCENDO DISCIMUS

 

Imatrikulace civilních studentů 1. ročníku FVT

8.10.2012 • Ve středu 3. října 2012 proběhla imatrikulace civilních studentů 1. ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia Fakulty vojenských technologií. Imatrikulační slib složilo celkem 78 studentů, z čehož bylo 7 vietnamských. 

Slavnostního aktu se zúčastnili děkan FVT plukovník doc. Ing. Libor Dražan, CSc., prorektor pro vnitřní řízení UO plukovník gšt. Ing. Miloslav Bauer, Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost FVT profesor RNDr. Jan Kohout, CSc. (který přítomné provázel slavnostním aktem), předseda Akademického senátu FVT podplukovník Ing. Michal Dub, Ph.D., vedoucí oborových kateder FVT a další čestní hosté.

Děkan plukovník Libor Dražan na tradičním akademickém obřadu přítomné studenty srdečně přivítal a kromě jiného jim řekl: „Otvírá se vám příležitost získat prestižní vzdělání na fakultě a škole, známých a respektovaných nejen v naší vlasti, ale i v zahraničí. Naše fakulta navazuje na šedesátiletou  tradici vzdělávání technických odborníků, během níž byly pro praxi připraveny tisíce bakalářů a inženýrů, kteří se prosadili jak v armádě, tak i v průmyslu, státní správě, soukromém sektoru, vědě a výzkumu. A právě vy se můžete stát pokračovateli této tradice…“

Po projevu děkana a přečtení imatrikulačního slibu studentem Fakulty vojenských technologií, studenti zpečetili svůj slib položením ruky na insignii FVT a z rukou děkana si převzali imatrikulační listy. Na závěr imatrikulačního aktu profesor Kohout poděkoval všem za účast a nově přijatým členům akademické obce popřál mnoho úspěchů v jejich studiu na Univerzitě obrany. Konečnou tečkou za imatrikulací civilních studentů Fakulty vojenských technologií byla studentská hymna.


Autor: Zdeňka Dubová​

​ 

​​Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme