Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Jednání řešitelů projektu revitalizace kasáren Šumavská

DOCENDO DISCIMUS

 

Jednání řešitelů projektu revitalizace kasáren Šumavská

3.10.2012 • Koncem září se uskutečnilo na Univerzitě obrany jednání řešitelů projektu s názvem Infrastruktura pro výuku spojenou s výzkumem ve strojních oborech studijního programu Vojenské technologie, který je realizován v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a za pomoci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Cílem projektu je revitalizace objektů Univerzity obrany v kasárnách Šumavská. Pracovní jednání řídil hlavní koordinátor projektu plukovník prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D., rektor - velitel UO.

V první části jednání plukovník Přikryl seznámil členy realizačního týmu projektu se stavem 4. monitorovací zprávy pro MŠMT, s výsledkem externího auditu projektu provedeného nezávislým auditorem a připravovaným interním auditem prostřednictvím Odboru interního auditu MO.

S aktuálním stavem realizace stavby přítomné seznámil Ing. Josef Kamenišťák z Vojenské ubytovací a stavební správy Brno. Stavba postupuje v souladu s harmonogramem prací. V současné době se provádí venkovní práce na fasádě budov č. 9 a 9a a novém schodišti, přípojce plynu, odvodnění nástupiště a osazení obrubníků. Dále je realizována svislá hydroizolace kolem budov a připravuje se přeložení telefonního a optického kabelu. Nová plynová kotelna byla kompletně vybavena přístroji a zařízeními. Uvnitř budov pokračují práce na rozvodech vody a topení a statickém zajištění stropů v některých místnostech. 

V další části zasedání se realizační tým zabýval otázkami financování stavebních prací a řešil některé administrativní záležitosti spojené s projektem. Nakonec proběhla prohlídka staveniště.

Hlavním cílem daného projektu je rekonstrukce objektů Univerzity obrany, které jsou stěžejní složkou infrastruktury pro vzdělávací a výzkumnou činnost strojních oborů studijního programu Vojenské technologie. Revitalizace starších budov č. 9 a 9a v kasárnách Šumavská vyřeší modernizaci specifických výukových a laboratorních fondů vybraných kateder Univerzity obrany. Zrekonstruovaný objekt bude následně sloužit k výzkumným a vzdělávacím účelům.

Projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu České republiky, z kapitoly 307 – Ministerstvo obrany. Členy řešitelského týmu jsou pracovníci Univerzity obrany, Úřadu akvizic nemovité infrastruktury a odboru řízení organizací a dotací Sekce správy majetku Ministerstva obrany, Vojenské ubytovací a stavební správy Brno a Regionálního finančního odboru Brno.

 

 

Autor: Pavel Pazdera 

 
​​Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme