Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Nástup příslušníků UO k zahájení akademického roku

DOCENDO DISCIMUS

 

Nástup příslušníků UO k zahájení akademického roku

3.10.2012 • V úterý 2. října 2012 se při příležitosti státního svátku Dne české státnosti a zahájení nového akademického roku uskutečnil na nástupišti Univerzity obrany v kasárnách na ulici Šumavská slavnostní nástup příslušníků školy. Přítomni byli také posluchači 25. kurzu Generálního štábu a Kurzu vyšších důstojníků, zahraniční studenti školy a představitelé partnerských občanských sdružení, s nimiž Univerzita obrany dlouhodobě a úspěšně spolupracuje.

Po hlášení zástupce rektora plukovníka gšt. Ing. Josefa Trojana rektoru-veliteli Univerzity obrany plukovníku profesoru Bohuslavu Přikrylovi a slavnostním vztyčení české státní vlajky následovalo představení hlavních funkcionářů školy. 

Poté rektor-velitel pronesl slavnostní projev. V něm se mimo jiné zamýšlel nad odkazem významného českého panovníka knížete Václava, který je prostřednictvím křesťanské tradice vnímán jako zakladatel středověkého českého státu a věčný patron českých zemí a od jehož smrti 28. září uplynulo 1077 let.

„V porovnání s dějinným zarámováním a nadčasovým významem Dne státnosti se naproti tomu jeví zahájení nového akademického roku, mimochodem devátého v historii naší školy, jako zdánlivě nepatrná záležitost. Před 8 roky byla zákonem č. 214/2004 Sb., zřízena Univerzita obrany, a to splynutím tehdejších vysokých vojenských škol v Brně, Vyškově a v Hradci Králové,“ řekl v projevu plukovník Přikryl. Po stručném hodnocení této doby se zamýšlel nad úkoly, jež stojí před Univerzitou obrany: „Naším společným cílem je připravit novou generaci důstojníků pro potřeby AČR a dále rozvíjet Univerzitu obrany ve změněných podmínkách jako prestižní státní vysokou školu univerzitního typu.“

Na závěr popřál všem přítomným v novém akademickém roce pevné zdraví, hodně energie a odvahy při zvládání úkolů a především trvalé vědomí vzájemné důvěry a upřímnosti ve vzájemné komunikaci a spolupráci. Slavnostní nástup byl ukončen pochodem vojenských příslušníků Univerzity obrany.

Po ukončení shromáždění se sešlo na svém zasedání grémium rektora školy, na němž rektor-velitel Univerzity obrany plukovník profesor Bohuslav Přikryl předal jmenovací dekrety novým prorektorům Univerzity obrany: prorektoru pro vzdělávání a záležitosti studentů profesoru Zdeňku Zemánkovi, prorektoru pro vnitřní řízení plukovníku gšt. doktoru Miloslavu Bauerovi a prorektoru pro marketing a vnější vztahy profesoru Rudolfu Urbanovi. 

Čtvrtý z nich, prorektor pro vědeckou a expertní činnost plukovník profesor Martin Macko, byl na zahraniční služební cestě.


 Video: Záznam nástupu příslušníků UO k zahájení akademického roku​

 

Autor: Zdeňka Dubová​ ​

​​Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme