Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Imatrikulace na brněnských fakultách Univerzity obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Imatrikulace na brněnských fakultách Univerzity obrany

1.10.2012 • Ve čtvrtek 27. září 2012 složili imatrikulační slib noví studenti Fakulty vojenských technologií a Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně. Slavnostního aktu, který proběhl v prostorách Klubu Univerzity obrany, se zúčastnilo celkem 341 studentů - vojáků. 

Imatrikulace proběhla nejdříve na Fakultě vojenských technologií a to ve dvou dopoledních bězích, v nichž složilo slib 227 studentů vojenského prezenčního studia. Na její úvod pronesl děkan Fakulty vojenských technologií plukovník doc. Ing. Libor Dražan, CSc., slavnostní projev, v němž se mimo jiné zamýšlel nad smyslem tohoto starého rituálu: „Imatrikulační slib má především silný morální podtext a zavazuje vás k tomu, abyste se důsledně řídili právními a etickými normami a svým jednáním nepoškodili své jméno, pověst fakulty, univerzity a Armády České republiky.“

Po složení imatrikulačního slibu na insignii FVT děkan fakulty předal studentům imatrikulační listy, čímž se stali pravoplatnými členy akademické obce. „Bylo to slavnostní, něco takového jsme zažili poprvé,“ sdělovali hosté z Pelhřimova, kteří se přijeli podívat na imatrikulaci svého kamaráda, a divili se, že jich sem nepřijelo více.
V závěru slavnostního shromáždění proděkan Fakulty vojenských technologií prof. RNDr. Jan Kohout, CSc., popřál nově přijatým členům akademické obce mnoho úspěchů v jejich studiu. Po zaznění vysokoškolské hymny GAUDEAMUS IGITUR byl imatrikulační akt ukončen.

V podobné režii pokračovala odpoledne imatrikulace studentů vojenského prezenčního studia Fakulty ekonomiky a managementu. Jedna z nich − vojínka Andrea Vaňková prožívala docela výjimečné okamžiky. „Těším se, protože je to poprvé a je to pro mne jedna z těch světlejších chvil,“ řekla těsně před začátkem. Slavnostní slib složilo 113 studentů Fakulty ekonomiky a managementu.​

Děkan Fakulty ekonomiky a managementu plukovník Ing. Vladan Holcner Ph.D., ve svém projevu studentům mimo jiné řekl: „Dnešním dnem se završuje váš příchod do akademické komunity a zařazujete se tak do velké rodiny studentů vysokých škol.  Kromě prostého skládání zkoušek a zápočtů, a respektování vnitřních předpisů a norem naší alma mater, se od vás jako studentů vojenského studia očekává respektování vojenských předpisů a zaujímaní takových postojů a takové jednání, jež budou odrážet vaši sounáležitost s armádou našeho státu.“  Studentům popřál mnoho úspěchů ve studiu a při plnění služebních povinností, spokojenost v osobním životě, pevné zdraví a nezbytnou dávku štěstí.​

Tajemník děkanátu Fakulty ekonomiky a managementu podplukovník Ing. Milan Žilínek si průběh imatrikulace a vystupování studentů pochvaloval: „Výcvik ve Vyškově na nich zanechal pozitivní stopu, po stránce vojenského vystupování jsem byl docela spokojen.“
Imatrikulace 90 civilních studentů Fakulty vojenských technologií je naplánována na 3. října 2012 a imatrikulace civilního prezenčního studia Fakulty ekonomiky a managementu bude 10. října 2012 a absolvuje ji 134 studentů.  Celkem by letos mělo na brněnských fakultách složit imatrikulační slib 564 studentů.

 

Autor: Zdeňka Dubová​​

 
 
​​
Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme