Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Akademický senát UO schválil nové prorektory

DOCENDO DISCIMUS

 

Akademický senát UO schválil nové prorektory

26.9.2012  V úterý 25. září 2012 byli na zasedání Akademického senátu Univerzity obrany schváleni noví prorektoři univerzity, čemuž předcházelo vystoupení rektora - velitele UO plukovníka prof. Ing. Bohuslava Přikryla, Ph.D.  Plukovník Přikryl nejdříve odvolal dosavadní prorektory (dva z nich byli navrženi i do dalšího čtyřletého období) a poté senátorům navrhl ke schválení prorektory nové. V krátkém vystoupení informoval také o aktuálním dění na Univerzitě obrany.

Prorektorem pro vnitřní řízení UO se stává plukovník gšt. Ing. Miloslav Bauer, Ph.D. (vedoucí Katedry letectva FVT), prorektorem pro vzdělávání a záležitosti studentů UO profesor RNDr. Zdeněk Zemánek, CSc. (vedoucí Katedry ekonometrie FEM), prorektorem pro vědeckou a expertní činnost UO plukovník prof. Ing. Martin Macko, CSc. (vedoucí Katedry zbraní a munice FVT) a prorektorem pro marketing a vnější vztahy UO profesor Ing. Rudolf Urban, CSc. (vedoucí Katedry ochrany obyvatelstva FEM). Každý z nově jmenovaných prorektorů (k 1. 10. 2012) pak členům Akademického senátu UO představil vize a priority svého působení.

Součástí dalšího programu Akademického senátu Univerzity obrany bylo také složení slibu nového člena senátu, projednání návrhů některých změn týkajících se Statutu UO, Studijního a zkušebního řádu UO, Stipendijního řádu pro studenty UO. Projednával se také návrh Pravidel pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu na UO pro akademický rok 2013/2014 v doktorských studijních programech Vojenská logistika a Ochrana vojsk a obyvatelstva.

 

Autor: Zdeňka Dubová​ ​​​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme