Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Další běh kariérních kurzů na Univerzitě obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Další běh kariérních kurzů na Univerzitě obrany

V pondělí 3. září 2012 byly na Katedře celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany zahájeny kariérové kurzy, a to 25. kurz Generálního štábu a Kurz vyšších důstojníků v distanční formě. Kurzy byly zahájeny nástupem, na kterém přivítal účastníky kurzů děkan fakulty plukovník Ing. Vladan Holcner, Ph.D., jenž zdůraznil význam kariérového vzdělávání v systému přípravy personálu rezortu obrany a jeho význam pro osobní kariéru důstojníků.

Do 25. kurzu Generálního štábu nastoupilo 6 důstojníků v hodnostech plukovník a podplukovník.  Slavnostní otevření kurzu bude provedeno 17. září 2012 osobně náčelníkem Generálního štábu AČR spolu s rektorem-velitelem Univerzity obrany. Na toto slavnostní zahájení jsou pozváni i hejtman Jihomoravského kraje a primátor města Brna, kteří účastníkům kurzu přiblíží region, ve kterém stráví 10 měsíců studia.

Do Kurzu vyšších důstojníků v distanční formě nastoupilo 43 důstojníků z většiny hlavních součástí AČR: Velitelství společných sil, Velitelství sil podpory, Vojenské policie, sekcí MO ČR a GŠ AČR. V letošním školním roce je mezi studenty také skupina šesti akademických pracovníků UO. Tato forma studia studentům umožní absolvovat kariérní kurz a přitom zároveň plnit úkoly vyplývající z jejich služebního zařazení. V průběhu 10 měsíců studia jsou organizovány pouze tři studijní soustředění, v nichž si studenti osvojí dovednosti a schopnosti, které distanční forma neumožňuje získat, jako např. štábní nácvik – plánování operace. Zbývající část studia probíhá v prostředí programu MOODLE formou řízeného samostudia, příspěvků v diskusních fórech a zpracování esejí a případových studií. Obsah a náplň studia vychází a je obsahově shodná s prezenční formou KVD. Kurz KVD v prezenční formě bude na UO zahájen 10. září 2012.


Autor: Ivo Pikner, foto: Zdeňka Dubová​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme