Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Příslušníci BMATT cvičili na Univerzitě obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Příslušníci BMATT cvičili na Univerzitě obrany

Ve středu 29. srpna 2012 navštívilo Univerzitu obrany 17 příslušníků Britského vojenského poradního a výcvikového týmu BMATT, jenž působí při Velitelství výcviku – Vojenské akademii ve Vyškově. Tým vedl velitele BMATT plukovník Andrew Charles Cuthbert. Cílem jejich návštěvy bylo prakticky se seznámit s taktickým virtuálním simulátorem Virtual Battlespace 2 (VBS2), který je provozován na Fakultě ekonomiky a managementu (FEM) a který britská armáda intenzivně využívá pro podporu výcviku svých vojáků.

Proděkan pro vnější vztahy a rozvoj FEM podplukovník Jaroslav Kozůbek nejprve příslušníky BMATT seznámil s nově budovanou učebnou Katedry vojenského managementu a taktiky určené k výuce studentů se zaměřením na praktickou realizaci rozhodovacího a plánovacího procesu s využitím plastického stolu. Poté přešel k hlavní části, kterou byla praktická ukázka možností simulátoru VBS2, nácvik obsluhy simulátoru VBS2 a minicvičení s příslušníky BMATT k provedeni hlídky a doprovodu velmi důležité osoby v podmínkách operačního prostředí Afghánistánu. Za tímto účelem byla zpracována řídící dokumentace cvičení, s využitím které byli příslušníci BMATT seznámeni s celkovou situaci v operačním prostoru a byl jim vydán bojový rozkaz formou prezentace tzv. „Verbal Order“. Poté určený velitel hlídky z řad příslušníků BMATT provedl zkrácený rozhodovací proces, vydal bojové úkoly podřízeným velitelům a zahájil plnění stanoveného úkolu.

Závěrem lze konstatovat spokojenost velitele a příslušníků BMATT s připraveným zaměstnáním na simulátoru VBS2. Simulátor ohodnotili jako velmi užitečný nástroj plně využitelný pro podporu rozhodování velitelů jednotek a upevňování jejich návyků a dovedností při řízení boje, plnění stanovených úkolů a řešení nenadálých situací. 

Po ukončeném cvičení se velitel BMATT se svým náčelníkem štábu a vrchním praporčíkem účastnili pracovního oběda s děkanem FEM plukovníkem Vladanem Holcnerem, kde krátce pohovořili o možnostech vzájemné spolupráce. Velitel BMATT projevil zájem o možnou spolupráci s FEM v oblasti možnosti využívat simulátor VBS2 pro podporu jejich kurzů. Velitel BMATT na oplátku nabídl FEM své instruktory, kteří by se mohli účastnit praktických zaměstnání jednotlivých odborných kateder za účelem rozšířit a upevnit jazykové dovednosti studentů se zaměřením na odbornou vojenskou terminologii a případně i k seznámení studentů se zásadami vedení taktických činností.

 

Autor: Jaroslav Kozůbek, foto: Zdeňka Dubová​ a autor

​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme