Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
K rozvoji vědecké práce na Katedře letecké a raketové techniky

DOCENDO DISCIMUS

 

K rozvoji vědecké práce na Katedře letecké a raketové techniky

Ve středu 23. srpna 2012 navštívili Katedru letecké a raketové techniky zástupci firmy JACOBS ze Spojených států amerických, pánové Norman Chmelar a Edward Duell. Firma JACOBS patří ke světové špičce v oblasti projektování velkých aerodynamických tunelů. Jejich produkty jsou umístěny prakticky po celém světě a jedná se většinou o unikátní stavby. K takovým stavbám se řadí například dvojice nově postavených aerodynamických tunelů pro automobilku BMW v Mnichově. Větší z nich je zaměřený na aeroakustická měření a druhý je určen i pro termokinetické zkoušky automobilní techniky, včetně vozů Formule 1. Oba zmiňované tunely byly uvedeny do činnosti teprve v roce 2008 a představují nový trend v komplexních testech vozidel.

V rámci této návštěvy proběhlo jednání zástupců katedry s americkými odborníky o možnostech podpory dalšího rozvoje aerodynamického tunelu, který byl letos slavnostně otevřen na katedře 204. Oba specialisté vyjádřili hluboké uznání všem, kteří se na projektu a výstavbě podíleli. Stavbu ohodnotili z hlediska kvality projektu, řemeslného provedení a především pak z hlediska jeho technických parametrů jako vysoce kvalitní.

Jednání na katedře proběhlo za přítomnosti vedení firmy Energoklastr, která výstavbu tunelu na Univerzitě obrany financovala. Z tohoto jednání vzešla rovněž velmi významná nabídka Energoklastru, který je připraven financovat krátkodobou stáž dvou posluchačů civilního studia  oboru Letecká a raketová technika na prestižním pracovišti v Mnichově, která by měla proběhnout v průběhu letního semestru příštího školního roku. Tento krok Energoklastru zapadá do celkové strategie firmy, která se snaží motivovat studenty a fakticky si připravuje specialisty pro práci v aerodynamickém tunelu pro budoucí léta.

Z tohoto pohledu je možno vyhodnotit jak návštěvu amerických odborníků, tak přístup Energoklastru jako počin, který pozitivně ovlivňuje rozvoj vědy na Katedře letecké a raketové techniky a významně přispívá k vybudování excelentního pracoviště v oblast experimentální aerodynamiky, což je jedním z hlavních směrů a cílů katedry v nejbližší budoucnosti.

Téhož dne proběhlo na katedře 204 ještě jedno významné jednání. Katedru navštívil pan Karel Medulán, jednatel firmy Hospital Engineering cz. Tato firma je držitelem licence společnosti Nanopool GmbH, kterou lze označit za jednoho ze světových leaderů v oblasti nanomateriálů.

.

Výsledke

m tohoto jednání byl, zatím pouze ústní příslib katedry, že danou problematiku rozpracuje, předloží firmě Hospital Engineering cz k vyjádření, a v případě shody je možné prakticky okamžitě zahájit činnost ve vybraných oblastech.

Pro katedru 204 je případná dohoda o spolupráci s touto firmou významná především tím, že umožní příslušníkům katedry podílet se na výzkumu v jedné z nejprestižnějších oblastí vědy. Do této oblasti bude možno navíc přesměrovat práce minimálně dvou studentů doktorského studia, jejichž témata jsou uvedené problematice poměrně blízká. Nezanedbatelná je také skutečnost, že firma je připravena výzkum podpořit bezplatnou aplikací svých produktů na potřebné experimentální vzorky.


Autor: Miloslav Petrásek​​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme