Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Budoucí studenti Univerzity obrany se připravují ve Vyškově

DOCENDO DISCIMUS

 

Budoucí studenti Univerzity obrany se připravují ve Vyškově

Přes tři stovky nováčků se sešlo do Vyškova, aby v průběhu srpna a září absolvovali základní vojenskou přípravu. Teprve po jejím zdárném ukončení se stanou studenty Univerzity obrany. Pod vedením instruktorů Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově se nejprve učí vojenskému vystupování, věnují se pořadové přípravě a základním řádům, aby se k tomu zanedlouho připojily především střelecká a polní příprava.

Hlavním úkolem Kurzů základní přípravy je naučit vojáka vše, co potřebuje k přežití a k boji, zvládat obsluhu a střelbu ze základních ručních zbraní a zvyšovat si svoji fyzickou zdatnost a psychickou odolnost pro výkon služby vojenského profesionála. Všichni rekruti musejí zvládnout také orientaci v terénu bez mapy i s mapou, základní dovednosti k vedení boje jednotlivce a k přežití na bojišti a další úkoly.

Nepřetržitý výcvik probíhá každý den od pondělí do pátku. To, že je náročný potvrzuje i nejmenovaný nováček, který se svěřil jen nerad: „Je to dřina, myslel jsem si, že mám lepší kondici. Naštěstí jsem si našel zde kamarády, ti mě vždy povzbudí a ujistí, že bojuje každý. Ale pro to tady jsme. Mým cílem je přípravu zvládnout a hlavně se nelitovat.“

Náčelník Oddělení základní přípravy a garant kurzu major Rostislav Juppa si nováčky docela pochvaluje. „Zatím, co jsem měl možnost pozorovat, mají náboj. A hlavně zájem. Dnes měli první přezkoušení, a i když výsledky ještě nejsou, mohu říct, že fyzická kondice branců je oproti loňsku o něco lepší.“

Součástí dvouměsíčního základního výcviku budoucích studentů Univerzity obrany bývá i setkání s vedením školy. Letos proběhlo v pondělí 13. srpna ve Vyškově a zazněla na něm spousta užitečných informací. Zástupce rektora UO plukovník Ing. Josef Trojan hovořil o vojensko-profesní přípravě, která je organizovaná po celou dobu studia a seznámil je se strukturou školy a s jejími základními úkoly a s požadovaným osobnostním profilem studenta UO. Závěrem všem popřál potřebnou vytrvalost a hodně úspěchů. „Pro vojenskou kariéru jste se rozhodli sami a svobodně. Plňte si své studijní a služební povinnosti zodpovědně,“ nabádal nováčky plukovník Trojan.

O jazykové přípravě budoucích studentů hovořila na setkání ve Vyškově ředitelka Centra jazykové přípravy na UO PhDr. Jana Tomšů, o tom, co je čeká na Fakultě ekonomiky a managementu proděkan pro vnější vztahy a rozvoj podplukovník Ing. Jaroslav Kozůbek, Ph.D., a co na Fakultě vojenských technologií budoucí proděkan pro studijní a pedagogickou činnost podplukovník Ing. Luděk Jedlička, Ph.D. Prostor byl také pro dotazy z auditoria, a i když ne na všechny bylo jednoduché odpovědět, nováčci byli k poznání poměrů na Univerzitě obrany o další krůček blíže.


Autor: Zdeňka Dubová​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme