Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Fakulta vojenských technologií má nového děkana

DOCENDO DISCIMUS

 

Fakulta vojenských technologií má nového děkana

Od 1. srpna 2012 je děkanem Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany plukovník doc. Ing. Libor Dražan, CSc. Kandidátem na tuto funkci byl řádně zvolen Akademickým senátem FVT dne 23. května 2012. Plukovník Dražan postupně prošel funkcemi asistenta, odborného asistenta, vedoucího skupiny až po vedoucího Katedry radiolokace na tehdejší Vojenské akademii v Brně. Od roku 2005 do roku 2012 zastával akademickou funkci proděkana pro koncepci a rozvoj, resp. proděkana pro vnější vztahy a rozvoj Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany. V roce 1998 úspěšně obhájil kandidátskou disertační práci a získal vědeckou hodnost kandidáta technických věd v oboru Vojenská technika - elektrotechnická. Na základě úspěšného habilitačního řízení byl v roce 2008 jmenován docentem v oboru Vojenská technika elektrotechnická. Těžiště jeho pedagogické činnosti spočívá ve výuce problematiky teorie aktivní a pasivní radiolokace a elektronického boje. Ve vědeckovýzkumné práci se zaměřuje na řešení problémů spojených s konstrukcí a použitím elektromagnetických zbraní pracujících v pásmu rádiových vln a mikrovln.


  Autor: Zdeňka Dubová​​​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme